İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3326
Son Üyemiz:yguhsqinhh
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6983686
Türkçe Dersi 1.Dönem Zümre Tutanağı PDF Yazdır e-Posta
Sinan Topçu tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 11 Kasım 2009 12:17

AKŞEHİR CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH : 25.09.2009

YER  : Öğretmenler Odası

TOPLANTI NU: 1

KATILIMCILAR: Bülent Gencer, Sinan Topcu, Rabia Sonkol.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1.Açılış ve yoklama

2.Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerinin Tebliğler Dergisinden okunması

3.2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi.

4.2008-2009 eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirmesi ve uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

5.Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevre özellikleri dikkate alınarak üzerinde durulması gereken hususlar

6.Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulanmasında birliğin sağlanması

7.Eğitim-öğretim ile ilgili yeni eserlerin incelenmesi

8.Uygulanmak ve değerlendirilmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması

a.Ortak sınavlar,projeler ve performans görevlerinin sayıları ve zamanları

b.Atatürkçülükle ilgili konuların plan çerçevesinde uygulanışı

c. Konu ödevlerinin verilmesi

d.Dersin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler

e.Türkçemizin güzel kullanılması

9. Öğrencilerin SBS başarıları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi

10. Dilek ve temenniler

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

  1. 1. 1.Açılış ve Yoklama : 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Türkçe Öğretmenleri Zümre Toplantısı Okul Müdür Yardımcısı Bülent Gencer’in başkanlığında öğretmenler odasında Türkçe Öğretmenleri  Sinan Topcu ve Rabia Sonkol’un  katılımlarıyla yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla toplanılmıştır. Yazmanlığa Sinan Topcu seçilmiştir.

2. Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerinin Tebliğler Dergisinden okunması: Her sene olduğu üzere 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunundan Milli Eğitimimizin amaçları ve ilkeleri okundu.

3. 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi:

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısında alınan kararlar değerlendirildi.  Zümre kurulu kararlarına riayet edildiği ifade edildi.

 

4. 2008-2009 eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirmesi ve uygulamalarda karşılaşılan güçlükler :

2008-2009 eğitim-öğretim yılı ile ilgili olarak Sinan TOPCU, plan ve program dahilinde konulara uygun ve zamanında hareket ettikleri için ders anlamında herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

Proje ve performans görevlerinde karşılaşılan zorluklara değinildi. Sinan Topçu kimi öğrencilerin internetten çıktı alıp geldiğini bunun da projenin amaçlarına uygun düşmediği belirtildi. Rabia Sonkol öğrencilerin internetten faydalanmaları ; ama- hazırlanan sunuların içine kendilerinden de bir şeyler katmaları gerektiğini söyledi.Önlem olarak araştırma ödevi vermenin elbette doğru olduğu fakat araştırmanın da nasıl yapılması gerektiği ve öğrencinin de sunular içine kendisinden bir şeyleri nasıl katabileceği üzerinde durulmasına ağırlık verilmesi gerektiği görüşünde birleşildi.

Sinan Topcu geçen eğitim-öğretim yılında özellikle altıncı sınıflarda bitişik eğik yazının işler hale getirildiğini söyledi. Bazı  öğrencilerin  el yazısına karşı isteksiz olduğu bu yüzden de zaman zaman defter kontrolünün yapılmasının önemine değinildi. Özellikle bu yıl sekizinci sınıfta bitişik eğik yazıyla yazma hususunda gerekli önlemlerin alınarak bu konuda hususi olarak ilgilenilmesine karar verildi.

Başarının daha da artması için alınması gereken önlemler şu şekilde belirlendi:

a) Özellikle okuma, yazma ve anlama çalışmaları üzerinde durulacak. Geçen yılki sınavda çıkan sorular önceki yıllarda çok farklı olarak anlamaya yönelik sorulardı ve uzun paragraflardan meydana gelmişti. Ara ara paragraf denemelerinin yapılmasına karar verildi.

b)Öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek, yeni kitaplar alınıp okumaları sağlanacak. Okunan kitaplar düzenli şekilde takip edilecek ve özeti çıkartılacak, gerekirse bazıları sınıfta anlatılacak. Kitap okuma dosyalarının oluşturulmasına ve öğrencilerin okudukları kitapları eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine karar verildi.

c)O hafta işlenecek konular önceden öğrencilere duyurulacak. Araştırma ödevleri verilerek öğrencilerin, derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacaktır. Kitapta yer alan yazar ve şairlerin bulunan kitapları sınıfa getirilecektir.

d)Dil bilgisinde mümkün olduğunca fazla sayıda örneğe yer verilecek, örnekler öncelikle kitaptan verilecek. Öğrencilerin çizgisiz dosya kağıtlarına kompozisyon yazmaları sağlanacak.

e) Okul, ilçe, il ve ülke genelinde yapılacak yarışmalara öğrencilerin katılımı sağlanacak, özellikle Türkçeye karşı ilgi ve yeteneği olan öğrenciler desteklenecektir.

f)Bütün öğrencilerin derse katımları sağlanacak.

5.Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevre özellikleri dikkate alınarak üzerinde durulması gereken hususlar : Sinan Topcu öğrencilerin Türkçe dersine karşı yeterince ilgili olduklarını ifade ederek  “ Ancak Türkçe dersi öğrencilerin gözünde kolay ders olarak görülmesinin sakıncaları var. Son SBS’de de gördüğümüz gibi Türkçe soruları bir hayli zordu. Öğrencileri okumaya teşvik ederek ve Türkçe dersinin de sistemli bir çalışma gerektirdiğini anlatmamız gerekiyor.” diyerek düşüncelerini ifade etti. Okuma eğitimine ağırlık verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bu noktada velilere büyük pay düştüğünü veli toplantılarında kitap okuma saatleri hususunda velileri bilgilendirilmesine karar verildi. Öğrencilerin büyük bir bölümünün dershaneye gittiğini; ama gerekli başarının yakalanamadığı da ifade edildi. Dershaneye devam etmekle başarının gelmeyeceği, önemli olan okulda edinilen kazanımların üzerine dershanenin faydalı olacağı Rabia Sonkol tarafından ifade edildi. Sinan Topcu, dershane ve okul çalışmaları hakkında öğrencilerin rehberlik dersinde bilgilendirilmeleri gerektiğini, dershaneye giden öğrencinin başarılı olacağı hususundaki genel yargının yanlış olduğunun öğrencilere anlatılması gerektiğini söyledi.

 

6. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulanmasında birliğin sağlanması :

Bu eğitim-öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda planların öğretmen kılavuz kitabına uygun olarak yapılacağı ifade edildi. Atatürkçülük konularının belirli gün ve haftalara uygun olarak dağıtılmasının önemine değinildi. Ara disiplinler arasındaki ilişkiye değinildi. Diğer derslerle Türkçe dersi arasında bağlantının kurulmasının önemli olduğu vurgulandı.

7.Eğitim-öğretim ile ilgili yeni eserlerin incelenmesi :

Daha önceki yıllarda gerek  performans gerekse projeler için öğrencilere önerilen çeşitli kitapların olduğunu hatırlatan Sinan TOPCU, bu yıl içinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını incelemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 100 Temel eserin incelenmesi gerektiği ve  öğretmen kılavuzlarında yer alan 100 Temel eserin fotokopi şeklinde sınıf panolarına asılarak öğrencilere tavsiye niteliğinde bu eserlerin okunurluğunun arttırılması gerektiğini savundu. Rabia Sonkol da gerek ödev gerekse pekiştireçler verilerek öğrencilerden okudukları kitapların özetleri istenerek denetimin de sağlanması gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulundu.

8.Uygulanmak ve değerlendirilmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması :

a.Ortak sınavlar, projeler ve performans görevlerinin sayıları ve zamanları:

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri okundu. (32,33,35,36,38) Yazılı sınavların 40 dakika içerisinde yapılması gerektiği vurgulandı. Her dönem boyunca 3 yazılı sınavın olmasına, bunlardan son sınavın test şeklinde olasına karar verildi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre her dönem bir sınav ortak yapılacaktır .(madde 36)

Yazılı tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır:

DÖNEM

YAZILI

TARİH

1

1.

Kasım     (Birinci haftası)

2.

Aralık     (Birinci haftası)

3.

Ocak       (Birinci haftası)

2

1.

Mart        (Son haftası)

2.

Nisan      (Son haftası)

3.

Mayıs     (Son haftası)

 

Proje görevi içinse Sinan TOPCU her öğrencinin istediği takdirde bir yıl içinde istediği dersten en az bir tane proje alabileceğini hatırlattı. Performans görevleri için de konu gerektirdikçe veya öğretmen uygun gördükçe her dönem en az bir tane performans görevi verilebileceği konusunda da görüş birliğine varıldı.

Ders içi performans olarak da öğrencinin sınıf içindeki etkinlikleri, ödevlerdeki sorumluluğu, kılık kıyafet vb. çoğaltılabilecek birçok noktaya değinerek en az iki ders içi performans notu kullanılması gerektiği de Sinan TOPCU tarafından önerildi ve bu görüş de herkesçe kabul gördü.

b.Atatürkçülükle ilgili konuların plan çerçevesinde uygulanışı: Rabia SONKOL, kitaplarda Atatürkçülük konularına hem de belirli gün ve haftalarla  ile ilgili dönmelerde yer verildiğini ve bu konularla ilgili hedef-davranışlarında kılavuzlarda açıklandığını bildirdi.Diğer arkadaşlarda bunun için ayrıca plan yapılmasına gerek olmadığı ve zaten konular zamanında işlendikçe belirli gün ve haftalarda Atatürkçülük konularına metinler aracılığıyla vurgu yapılacağını belirttiler.

 

 

c. Konu ödevlerinin verilmesi: Etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesinin yanlışlığına değinildi. Etkinliklerin sınıfta yapılmasının  önemli olduğu ifade edildi. Bazı zamanlarda konu yetişmediği takdirde bir etkinliğin ev ödevi olarak verilebileceği bunun da hazır bulunuşluluğu arttırdığı için derslerin daha verimli geçebileceği ifade edildi. Rabia Sonkol  ise etkinliklerin uygulanması esnasında veya öncesinde konuyla uygun materyallerden de yaralanılması konusuna değindi.

d.Dersin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler: Yapılandırmacı Yaklaşım doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği, öğrencilerin bilişsel,duyuşsal,görsel deneyimlerini kendilerinin gerçekleştirmesine imkan sağlayacak ortamları oluşturmak ve zihinlerinde yapılandırdıkları bilgileri yine kendilerinin sınadığı ve kendilerinin sonuç aldığı, bilgiyi öğretmekten çok bilgiye kendi kendilerinin ulaşmasını sağlayabildiğimiz onlara rehber olduğumuz çoğu zaman da buluş yolunu kullandığımız araştırmacı,sorgulayıcı,deneme-yanılmacı anlayışın hakim olduğu yöntem ve tekniklerde devam edilmesinin şart olduğu konusunda hem fikir olundu.

 

e.Türkçemizin güzel kullanılması : Dilin güzel kullanılmasının en birinci yolunun okumaktan geçtiği görüşünü benimsediğimiz için sınıflarımızda sınıf kitaplıkları oluşturulması ve öğrencilerimizin de almış oldukları kitapları gerçekten okumalarının sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.Bunun da sağlıklı gelişebilmesi için her sınıfın rehber öğretmenleriyle de işbirliği yapılması gerekti belirtildi.

 

9.Öğrencilerin SBS başarıları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi: Okul bazında 8.sınıflarda sınava giren öğrencilerden 2 Fen, 2 Anadolu Öğretmen, 5 Anadolu Lisesi, 4 Sağlık Meslek Lisesini kazanan öğrencilerimiz olduğu ifade edilerek bu başarının yeterli olmadığı belirtildi ve başarının arttırılması için yapılması gerekenler bölümündeki konular üzerinde tekrar duruldu.

Sinan Topcu SBS’de öğrencilerin sonuçlarına bakıldığında en çok netin de Türkçe dersinden olduğunu hatırlatarak yine de bu durumun kendi branşımız adına sevindirici olduğunu tabii eğitimin bir bütün olduğunu vurguladı.Rabia Sonkol  SBS’de başarı için sadece kendi alanımızdaki çalışmaların yeterli olmayacağını kaydetti.Sinan Topcu derslerde kitabın dışına da çıkılması gerektiğini böylece konular ve etkinliklerde genişçe ele alınmayan ama sınavda önemli yer tutan bölümlerin de dersler de işlenmesi gerektiğini söyledi.

 

10.Dilek ve Temenniler : Toplantı başarılı ve güzel  bir eğitim-öğretim yılı geçirmemiz dilekleriyle son buldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinan TOPCU        Rabia SONKOL

Türkçe Öğretmeni        Türkçe Öğretmeni

Cengiz DUMAN

Okul Müdürü

 

 

Son Güncelleme: Cuma, 13 Ağustos 2010 11:18
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri