İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3351
Son Üyemiz:ksgpcyplpq
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6991839
Sözcük Türleri Sunusu/Slaytı, Adlar, İsimler, Sıfatlar, Görev Bakımından Zamirler, Zarflar, Durum Zarfı, Soru Zarfı, Fiilimsiler, Ad-eylem, Ortaç, Bağ-Fiil, Belirteçler, Edatlar, İlgeçler, Bağlaçlar, Ünlemler PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Cuma, 04 Eylül 2009 10:00

İÇİNDEKİLER

 

 1. SÖZCÜK TÜRLERİ
 2. İSİM(AD)
  • Adın kendisi de addır.Ad denince aklımıza bir varlık ya da kavramı karşılayan sözcük gelir.Gerçek ya da düşsel her varlığın bir adı vardır.Dil ve düşünce bir bakıma varlıkları adlandırarak oluşup gelişir.İlk kez pantolon cebiyle karşılaşan Kızılderililer,bu yeni şeye bir ad aramışlar ve “ uzun dondaki sepet ” adını vermişler.Evrendeki canlı-cansız varlıkları,kavramları,duyguları karşılayan;onları tanımamızı sağlayan sözcüklerdir.
 3. ANLAM VE GÖREV BAKIMINDAN İSİMLER:
  • A.Varlıklara Verilişine Göre İsimler
  • 1.Özel isimler
  • 2.Cins isimler
  • B.Varlıkların Oluşuna Göre İsimler
  • 1.Soyut isimler
  • 2.Somut isimler
  • C.Varlıkların Sayısına Göre İsimler
  • 1.Tekil isimler
  • 2.Çoğul isimler
  • 3.Topluluk isimleri
 4. SIFAT(ÖNAD)
  • İsimlerden önce kullanılarak,ismin özelliğini bildiren sözcüklere SIFAT denir.Sıfatlar ikiye ayrılır:
  • A.Niteleme Sıfatları
  • B.Belirtme Sıfatları
  • 1.İşaret sıfatları
  • 2.Sayı sıfatları
  • a)Asıl sayı sıfatları
  • b)Kesir sayı sıfatları
  • c)Sıra sayı sıfatları
  • d)Üleştirme sayı sıfatları
  • e)Topluluk sayı sıfatları
  • 3.Belgisiz sıfatlar
  • 4.Soru sıfatları
 5. ZAMİR(ADIL)
  • İsim olarak kullanılmadıkları halde, başka bir ismin yerini tutan sözcüklere ZAMİR(ADIL) denir.
  • ANLAM VE GÖREV BAKIMINDAN ZAMİRLER:
  • A.Sözcük Durumundaki Zamirler
  • 1.Kişi zamirleri
  • 2.İşaret zamirleri
  • 3.Belgisiz zamirler
  • 4.Soru Zamirleri
  • B.Ek Durumundaki Zamirler
  • 1.İyelik zamirleri
  • 2.İlgi zamirleri
 6. ZARF(BELİRTEÇ)
  • Sözcüklerin anlamını (fiil ,fiilimsi , sıfat,zarf) durum,derece,yer-yön veya soru yönünden belirleyen sözcüklere ZARF denir.
  • A.Durum Zarfları
  • B.Zaman Zarfları
  • C.Yer-Yön Zarfları
  • D.Ölçü-Azlık-Çokluk Zarfları
  • E.Soru Zarfları
 7. FİİL(EYLEM)
  • İş,oluş,hareket bildiren sözcüklere FİİL(EYLEM) denir. Fiiller anlam bakımından üçe ayrılır:
  • A.İş,Hareket,Kılış Fiilleri
  • B.Oluş Bildiren Fiiller
  • C.Durum Bildiren Fiiller
 8. FİİLİMSİ(EYLEMSİLER)
  • Fiilden türeyerek,iş,oluş,hareket anlamı taşıyan;ancak isim gibi görev yapan,fiile benzeyen sözcüklerdir. Fiilimsiler üçe ayrılır:
  • A.İsim Fiil(Ad Eylem)
  • B.Sıfat Fiil(Ortaç)
  • C.Zarf Fiil(Ulaç-Bağ Fiil)
 9. EDAT(İLGEÇ)
  • Tek başına kullanılmayan,genellikle isim soylu sözcüklerden sonra gelerek çeşitli anlam ilgileri sağlayan sözcüklere EDAT denir.
 10. BAĞLAÇ
  • Tek başına kullanılmayan bağlaçlar,bu yönüyle edatlara benzer . Bağlaçlar,cümlenin eş görevli öğelerini ya da farklı cümleleri,çeşitli anlam ilgileri de katarak birbirine bağlamaya yarar.
 11. ÜNLEM
  • Şaşma,yazıklanma,korku,sevinç gibi duygularımızı yansıtırken çıkardığımız sesler, doğadaki ve çevremizdeki varlıklardan çıkan doğal veya yapma sesler,başkalarını çağırmak için kullandığımız sözcüklere ÜNLEM denir.
Son Güncelleme: Cuma, 04 Eylül 2009 13:54
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri