İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3386
Son Üyemiz:obccmdsvqn
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7003799
İsim,Sıfat,Zarf,Fiil,Zaman Ekleri Konu Anlatımı,Sıfat Çeşitleri,Zarf Çeşitleri, Zamir Çeşitleri Konu Anlatımı ve Sunumu PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 05 Eylül 2009 19:00
Makale İçeriği
İsim,Sıfat,Zarf,Fiil,Zaman Ekleri Konu Anlatımı,Sıfat Çeşitleri,Zarf Çeşitleri, Zamir Çeşitleri Konu Anlatımı ve Sunumu
Sayfa 2
Tüm Sayfalar

İÇİNDEKİLER

 1. LİSE 1.SINIF EDEBİYAT DERSİ Prof.Dr.Şerif AKTAŞ Prof.Dr. Muharrem ERGİN
 2. KONUNUN AMACI
  • Cümlenin öğelerinin, şekil ve zaman ekleri
  • nin tanımının ve genel özelliklerinin kavratıl
  • ması.
  • Konunun örneklendirilerek içeriğinin kolay
  • anlaşılmasını sağlamak.
 3. CÜMLENİN ÖĞELERİ
  • İSİM
  • SIFAT
  • ZARF
  • ZAMİR
  • FİİL
  • ŞEKİL VE ZAMAN EKLERİ
 4. İSİM
  • İsimler canlı cansız bütün varlıkları tek
  • tek veya cins cins karşılayan varlıklara ad
  • olan kelimelerdir.
  • Örneğin; Anadolu,taş...
  • İkiye ayrılır:
  • Cins isim
  • Özel isim
 5. İSİM ÇEŞİTLERİ
  • Cins İsim : Aynı cinsten birçok varlığa verilen
  • ortak isim.
  • Örneğin; taş,yıldız...
  • Özel İsim : Tek olan diğer varlıklar içerisinde
  • tam bir benzeri olmayan varlıkların hususi
  • adlarıdır.
  • Örneğin; Anadolu, Yunus Emre...
 6. SIFATLAR
  • İsimlerden önce gelerek onların vasıflarını
  • belirten, çekimsiz kelimelerdir.
  • Örneğin; yeşil göz, sıcak oda...
  • Sıfat, birlikte kullanıldığı isimle beraber sıfat
  • tamlaması adını verdiğimiz isim grubunu
  • meydana getirir.
  • Örneğin; yaşlı kadın...
 7. SIFAT ÇEŞİTLERİ
  • Niteleme Sıfatları
  • Belirtme Sıfatları
  • a) Sayı Sıfatları
  • b) İşaret Sıfatları
  • c) Soru Sıfatları
  • d) Belirsiz Sıfatlar
 8. SIFAT ÇEŞİTLERİ
  • Niteleme Sıfatları: Nesne isimlerinden önce
  • gelerek onların vasıflarını bildiren kelimeler-
  • dir. Örneğin; tahta kapı...
  • Belirtme Sıfatları: Nesne isimlerinden önce
  • gelerek onları sayı, işaret, soru ve belirsiz şe-
  • kilde ifade eden kelimelerdir.
  • Örneğin; Hangi ev?, Üç elma...
 9. BELİRTME SIFATLARI
  • A) İşaret Sıfatları: Nesnelerin yerlerini işa-
  • ret etmek suretiyle belirten kelimelerdir.
  • Örneğin; bu yazı, şu ev, o yer...
  • B) Sayı Sıfatları: Nesnelerin sayılarını bildir
  • mek suretiyle belirten kelimelerdir.
  • Örneğin; iki dağ, üçer elma...
 10. SAYI SIFATLARININ ÇEŞİTLERİ
  • Asıl Sayı Sıfatları: yüz yıl gibi
  • Sıra Sayı Sıfatları: beşinci bölüm gibi
  • Kesir Sayı Sıfatları: 3/4 ekmek gibi
  • Üleştirme Sayı Sıfatları: ikişer elma gibi
  • Topluluk Sayı Sıfatları: ikiz çocuk gibi
 11. BELİRTME SIFATLARI
  • C) Soru Sıfatları: Nesneleri soru halinde be-
  • lirten sıfatlardır.
  • Örneğin; kaç kişi?, hangi adam?, ne gün?...
  • D) Belirsizlik Sıfatları: Nesneleri belirsiz
  • olarak bildiren sıfatlardır.
  • Örneğin; bir gün, bütün yollar...
 12. ZARFLAR
  • Kelime gruplarından sıfatın, fiilin veya
  • başka bir zarfın manasını değiştiren,çekimsiz
  • kelimelerdir.
  • A) Yer Zarfları
  • B) Zaman Zarfları
  • C) Hal Zarfları
  • D) Ölçü Zarfları
 13. ZARF ÇEŞİTLERİ
  • A) Yer Zarfları: Boşlukta bir yer ifade eden
  • yer isimleridir.
  • Örneğin; aşağıya in, beriye gel...
  • B) Zaman Zarfları: Zarf olarak kullanılan
  • çeşitli zaman isimleridir.
  • Örneğin; dün,yarın, öğleyin...


Son Güncelleme: Salı, 17 Ağustos 2010 11:18
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri