İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3367
Son Üyemiz:fmfjlpzjbh
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7000154
7.Sınıf Türkçe Test ve Cevap Anahtarı 4 PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 21 Şubat 2011 22:33

7.SINIF TÜRKÇE TEST VE CEVAP ANAHTARI -4

 

201. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı bildirmektedir?

A) Dil bir iletişim aracıdır.

B) Leylekler baharda çok güzel uçar.

C) Tarihi konakların hüzünlü bir havası vardır.

D) Taze poğaçayı herkes sever.

 

202.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Türkiye’nin yüzölçümü 780000 km²dir.

B) Sözlüğümüzün 2. cildi kayboldu.

C) III. Selim yenilikçi bir padişahtır.

D) Kardeşim 19 tane elmayı taşıyabiliyor.

 

203. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Masaların ayağını boyadı.

B) Gemini burnu görününce şenlik başladı.

C) Bu işte onun parmağı yokmuş.

D) Yerdeki camlar ayağına battı.

204.’’ Bırakalım şimdi bu kasvetli konuları.’’ Cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam hangisidir?

A) sıkıcı

B) eğlenceli

C) bilinmez

D) zevkli

 

205. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) göründü

B) ötüyordu

C) kararttı

d) okuttu

 

206.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır.

A)250 ml’den fazla süt aldı.            C)TDK’nun yeni kitaplarını aldık.

B)THY ‘ de uçuşlar iptal edildi.      D)TBMM’ye yeni vekiller geldi

207.Aşağıdaki cümlelerin hangisi tahmin  cümlesidir?

A)Bu konuyu ben de katılıyorum.

B)Bu dersten sonra eve gideceğim.

C)Alınan kararların hayırlı olacağını düşünüyorum.

D)Günlerdir bu soru üzerinde çalışıyorum.

 

208)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmıştır.

A)Yavaş yavaş yolu yarıladık.            B)Vitrinde renk renk kazaklar var.

C)Sarı sarı ayvalar görenleri şaşırttı.   D)Işıl ışıl bir güneş karşıladı bizi.

209)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır?

A)Bu olaylar ,ortamı gerginleştirdi.                 B)Derslerine daha çok çalışıyordu.

C)Acele cevaplar verdiği için şaşırıyordu.       D)Millilerimiz yine yenildi.

210)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilin kipi diğerlerinden farklıdır?

A)İşleyen demir ışıldar.                                   B)Damlaya damlaya göl olur.

C)Kuru laf karın doyurmaz.                             D)Bugünün işini yarına bırakma.

211.’Bu anlayış böyle süregelmiş.’ Cümlesindeki fiil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

A)Yeterlik fiili                                           B)Sürerlik fiili

C)Yaklaşma fiili                                        D)Tezlik fiili

 

212)Aşağıdakilerin hangisinde soyut isim vardır.
A) Sabah akşam durmadan çalışır.
B)Bir seyir defteri tuttum.
C)Bu duygu hepimize yeter .
D)Dün güzel olaylar oldu  .

 

213) Aşağıdakilerden hangisinde bir atasözü kullanılmıştır ?
A)Bir elden ses çıkmaz.
B)Burnundan soludu.
C)Etekleri zil çaldı.
D)Denizde içi açıldı .

 

214) Aşağıdakilerden hangisi olay anlatan yazı türlerindendir?
A)Roman B)Makale C)Söyleşi D)Fıkra

 

215) “ Havada bir dost eli okşuyor tenimizi
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.           

216Dörtlükte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Rodos Adası’nın güzelliği

B) Ozanın mutsuz olması
C) Adalar ve Rodos’a duyulan özlem
D) Adaların üzüntülü olması

 

217.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş yapılı bir fiildir?

A)    Yaptıklarından dolayı ona teşekkür etti.

B)    Tüm ödevlerini annesine yaptırdı.

C)    Odasında kitap okuyor.

D)    Evi farklı bir renge boyadı.

218. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yoruma yer verilmemiştir?

 

A)    Kitabı, en çok satanlar listesinde ikinci sıradaydı.

B)    Hayatta başarılı olmak planlı çalışmaya bağlıdır.

C)    Tüm güzellikler paylaşıldıkça büyür.

D)    Sınıfımızın en düzenli ve en çok çalışan öğrencisi sensin.

 

 

 

219-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?

 

A)Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir gelecek  sağlamak için çalıştı durdu.

B)Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.

C)Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı boyunca  müebbet hapse mahkum oldu.

D) Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.

 

220Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yüklemenin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

I-  Omuzları amma da genişti.

II- Yollar eskidi geçip gitmekten.

III-Uçak çok geç bir saatteydi.

IV-Aldı beni bir üşüme, titreme.

V- Bunlar benim ellerim miydi?

A)I ve III

B)II ve III

C)III ve IV

D)IV ve II

221.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

A) Öğretmenimiz bizi çok severdi.

B) Komşularımız yarın tatile çıkıyorlar.

C) Akşam olunca kuşlar yuvalarına dönerler.

D) Ana okulunda çocuğa iyi bakmıyorlar

 

222“Balık-çı-lık-ta” kelimesinin sıra ile kök ve eklerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kök - yapım eki - yapım eki - çekim eki

B)    Kök - yapım eki - çekim eki - çekim eki

C)    Kök – yapım eki – yapım eki – yapım eki

D)    Kök – çekim eki – yapım eki – çekim eki

223) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şart (koşul) anlamı vardır ?

A) Çok çalışsa da kazanacağına inanmıyorum.

B) Hava güzel olursa boğaz gezisine çıkarız.

C) Buraya geldin mi bana uğramayı ihmal etme.

D) Erken gelse bile elindeki fırsatı kaçırdı

224- Aşağıdaki fiillerden hangisi, şimdiki zaman kipiyle çekime girdiğinde, sesli daralmasına uğramaz ?

A) Anlamak                B) Sevmek

C) Taramak                 D) Demek

 

 

 

225-Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fillerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

a)Kuşkulu gözlerle etrafa bakındılar.

b)Düğün için çeşit çeşit yemek pişirildi.

c)Gerektiğinde bizi arayacaklarmış.

d)Bir kez daha denemek için görüştüler.

CEVAP ANAHTARI ( 201/225 )

201

A

211

B

221

B

202

B

212

C

222

A

203

D

213

A

223

B

204

A

214

A

224

B

205

B

215

225

C

206

C

216

C

 

207

C

217

B

 

208

A

218

A

 

209

B

219

C

 

210

D

220

B

 

 

 

 

226.“Eğri oturalım, doğru konuşalım.’’cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü nedir?

a)zarf-zarf

b)zarf-sıfat

c)sıfat-zarf

d)sıfat-sıfat

 

227-Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?

A-Geceleyin bomboş sokaklarda dolaştım.

B-Dedemin bembeyaz sakalları vardı.

C-Kiracılar ayrılırken evi tertemiz teslim etti.

D-Akdeniz'in masmavi sularında yüzmek isterim.

 

228-''Kamyonlardan biri sarsıla sarsıla yanımızdan geçti.''cümlesindeki ikileme yüklemi hangi bakımdan tamamlar?

 

A-Durum        B-Yön             C-Yer              D-Sebep

 

 

 

 

 

229- Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yoktur?

 

A) Ben bir erik ağacıyım şimdi

Altıncı yılımı kutlayacağım bu yaz

 

B) Yorgun da olsam ayaktayım

Umutlar ölmemiş bir kelebek

 

C) Erken çiçek açtı yine

Bahçedeki badem ağaçları

 

D) Güçlü olmak ustalık ister

Dil, yiğit elindeki kılıç gibidir.

 

230- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf  yoktur?

 

A) O panelde harika konuşmuştun.

B) Şu dağın arkasında küçük bir köy kurulmuş.

C) Geçen gün neredeyse kaza yapacaklardı.

D) Üstü başı çamur içinde içeri daldı çocuk.

 

231   Aşağıdaki fiillerden hangisi olumsuzdur?

A)  Anlatmak      B)  Bilmemek   C)  Koşmak   D)  Saymak

232 .  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipinde çekimlenmiş bir fiil vardır?

A)   Bu yazıyı okumalısın.

B)   Defterinizi açınız.

C)   Yağmur yağmasa bari.

D)   Bugün kitap alayım.

233.“ İyi “ kelimesi hangi cümlede zarf göreviyle kullanılmıştır?

 

a)      İyi ile kötüyü birbirinden ayırmak gerekir.

b)      Sınavı kazanman çok iyi olmuş.

c)      İyiler her zaman kazanır, der dedem.

d)     İyi insanlar herkes tarafından sevilir

 

234.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–ki” yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 

A-Bahçedeki güller çok güzel kokuyordu.

B-Kalemim kayboldu, seninkini alabilir miyim?

C-Duydumki unutmuşsun gözlerimin rengini.

D-Mademki gelmeyecektin neden söz verdin.

 

 

 

 

235.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A-Onun izinden gidersen doğruyu bulursun.

B-Sınıftan güzel sesler gelmiyordu.

C-Elma yanaklarıyla çok güzel görünüyordu.

D-Körpecik kuzu, annesini arıyordu.

 

236. “Kuşlar (   ) tabiatın o mini mini mutluları (   ) yaprakların üzerinden son çiyleri toplayarak bahçeyi sevinç sesleriyle dolduruyordu.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi noktalama işareti getirilmelidir?

 

a) ( ; ), ( , )        b) ( , ), ( ; )         c) ( ; ) , ( , )       d) ( , ), ( ,)

 

237-I.Bir vedalık hükmü vardır hayatın.

II.Ölümün vakti saati sorulmaz.

III.Serçe kuşu gibidir umut.

IV.Dal yorulur,serçe yorulmaz.

 

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde ek eylem vardır?

a-I-II              b-I-III                c-II-III                d-III-IV

238-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı yanlıştır?

 

a-Bankaya 2 milyar boru varmış.

b-Bu bina tam üç yüz on iki yaşında.

c-Sınıfın başarısı yüzde seksen dörttür.

d-Yarışmayı onaltı yaşındaki genç kazandı

 

239-Aşağıdaki fiillerin hangisinde koşul anlamı vermektedir?

 

A)Gitmiştik            B) Gelse           C) Sevmelisin         D) Yapmıyor

 

240- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereklilik anlamı katan bir fiil kullanılmıştır?

A) Okula yarın geleyim.

B) Yarın maç yapacağız.

C) Eve erken gitmeliyim.

D) Sınavdan yüksek bekliyorum.

 

1. çalışması

2. en

3. budur

4. Ressamın

5. başarılı

241.   Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 5-3-1-2-4

B) 4-2-1-5-3

C) 4-2-5-1-3

D) 3-1-4-2-5

242.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi farklı bir türdendir?

A) Zavallı kediyi dışarı atmışlar.

B) Buraya hemen gelin.

C) Bu okulda mı okuyorsun?

D) Yaşamın güzelliğini şu insanlarda tattım.

243. Daire sözçüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Mantık dairesinde konuşmuyorsunuz.
B) Burası yeni açılan askerlik dairesidir.
c) Eskiden bu dairede beraber çalışırdık.
D) Bir kısım daireleri ayrıca kiraya vereceğiz.

 

 

244-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmıştır?

 

a)Eskici, Hasan’a üzgün üzgün baktı.

b)İyi insanlar ölmezmiş

c)Yarının neler getireceği bilinmez

d)Bunu senden beklemezdim

 

245-Aşağıdaki fiilerin hangisi olumlu çekimlidir?

 

a)Annem istediğinden vazgeçmedi.

b)Ben dersime çalıştım.

c)Ayşe kitap okumadı mı?

d)Seni görmek istemiyorum.

 

246.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

A)    Bu kitabı çok beğendim.

B)    Bu konuyu öğrenmek çok zor.

C)    Denizler insanın içini ferahlatır.

D)    “Yumurta” adlı film uluslararası festivallerde ödül aldı.

 

 

247. Aşağıdaki fiillerin hangisinde geniş zamanın olumsuzu bulunmaktadır?

 

A)    Hayatım karmaşıklaştı.

B)    Bunları odana ben götürmedim.

C)    Bilsem, yapmaz mıyım.?

D)    Balıkları pazarda satmıyor.

 

248..Aşağıdaki fiilerden hangisi farklı kişide çekimlenmiştir?

 

a)Gideriz    b)Okursun     c)Oynarsın    d)Bilirsin

 

 

249.Aşağıdaki fiillerden hangisi emir kipinde değildir?

 

a)Gitmesin   b)Görmelisin   c)Okusunlar   d)Yazın

250‘‘ Gözler kalbin aynasıdır,

Yalan nedir bilmez onlar.’’

Yukarıdaki dizelerde asıl anlatılmak istenen duygu nedir?

A)Gözlerin ayna gibi olduğu

B)Gözlerin yalanın ne olduğunu bilmediği

C)Kalbimizde hissettiklerimizin gözlerimize yansıdığı   -

D)Aynaların yalan söylemediği

CEVAP ANAHTARI ( 226/250 )

226

A

236

D

246

D

227

C

237

B

247

C

228

A

238

D

248

A

229

C

239

B

249

B

230

B

240

C

250

C

231

B

241

C

 

232

A

242

B

 

233

B

243

A

 

234

C

244

A

 

235

C

245

B

 

251.Aşağıdaki fiillerin hangisinde gineş zamanın olumsuzluk eki kullanılmıştır?

A)Gitmiyor   B)Gitmeyecek          C)Gitmedi             D)Gitmez

-

252. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

a) Babasından mesleğinin inceliklerini öğreniyordu.

b) Çaresizliğinin bir türlü dile getiremiyordu.

c) Bayramda bütün akrabalarını ziyaret etti.

d) Okuyan insanların kelime dağarcığı geniştir.

 

253. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır?

a) Dün kardeşiyle okula gelmiş.

b) Kültürümüzü tanıtmak için bütün dünyayı dolaştı.

c) Sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmeliyiz.

d) O, her gün kitap okur.

 

254. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarfın türü farklıdır?

a)      Bugün, sinemaya gittik.

b)      Okuldan eve hızlı hızlı yürüdük.

c)      Onunla akşamüzeri buluştuk.

d)     O, akşamları kitap okurdu

 

 

 

255.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması( zaman kayması) olmuştur?

a) Ayşe her sabah okula erken geliyor.

b) Seni dün kütüphanede gördüm.

c) Babam bana hikâye kitabı almış.

d) Her zaman başarılı olmayı ister.

 

256Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır?

a) Öğretmen sınıfa hızlıca girdi?

b) Çocuklar sınıftan dışarı erken çıktılar.

c) Akşam tiyatroya gideceğiz.

d) Otobüste bağıra bağıra konuşmamalıyız.

e)

257)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 

A)    Otobüsümüz 08.40’ta hareket edecek.

B)    Saat 10.00’da gelmeniz gerekiyor.

C)    12’den sonra iş yerimizi kapatıyoruz.

D)    05.55’den beri yolunuzu gözlüyorum

 

258-)  Meyve   veren   ağaç    taşlanır  .  Atasözünde  fiilin  zamanı ve  kişisi  hangi  seçenekte doğru  verilmiştir ?

 

a-) Geçmiş zaman – 3. çoğul kişi

b-) Geniş  zaman -  3. tekil kişi

c- ) Gelecek zaman- 3. tekil kişi

d- ) Şimdiki zaman -  1. çoğul kişi

 

259 )   Güzel bir gülüş ,  ıssız bir  eve giren güneş ışığına benzer  . Özdeyişindeki  altı  çizili sözcüklerin  türü  hangi seçenekte sırasıyla  doğru verilmiştir .

 

a-) isim- isim- fiil

b-) sıfat- sıfat-fiil

c-)sıfat-isim- fiil

d-) isim-zamir- fiil

 

260   “ 1.Bana verdiğiniz raporları bütün detaylarıyla ……………

2. Gelecek yıl yapılması düşünülen değişiklik tasarısını ………………..

3. Öğrencilerimden gelen ödevlerin hepsini tek tek ………………”

“okumak” fiilini birinci cümlede eylemin yapılması gerektiğini vurgulayacak olan bir öğrencinin▲,ikinci cümlede daha sonra yapılacağını vurgulamak için ☻, üçüncü cümlede her zaman yapıldığını vurgulamak için ♥ şeklinde çekimlemesi gerekmektedir.

Yukarıdaki bilginin doğru olması için sembollerle gösterilen yerlere hangi seçenekte verilen fiiller getirilmelidir?

A)  okusam                     okudum              okurum         C)   okudum             okuyacağım           okumuşum

B) okumalıyım                okurum           okuyacağım     D)  okumalıyım        okuyacağım            okurum

 

261.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler­den hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden fark­lıdır?

A)   Öyle insanlardan uzak durmalısın.

B)   O her şeyi senden öğrendi.

C)  Korkularımızın tümünü yok etmiştik.

D) Biri seni dışarıda bekliyor.

 

262.Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

a)boyacı                      b) sobalı                      c)evsiz                        d)çanta

 

 

263.’karanlık’ kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmştır?

a)Gün batmış etrafı karanlık basmıştı.

b)Karanlıkta korktu.

c)Karanlıkta eve çıkmadı.

d)Karanlık gecelerde çok korkardı.

 

264- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, haber kipiyle çekimlenmemiştir?

 1. Toplantı, çok sıkıcı geçti.
 2. Sınıf bugün konuyu anlattı.
 3. O kitap bende de vardı.
 4. Şiiri çok güzel okudu

 

 

265- “Hayatım rüzgar gibi geçti.” Altı çizili kelimedeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ünsüz yumuşaması
 2. Ünsüz benzeşmesi
 3. Ünlü daralması
 4. Ünlü düşmesi

 

266.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şarta bağlılık söz konusudur?

 

a)      Buraya gelse de  birlikte gitsek

b)      Hepimiz birbirimizi sevsek saysak.

c)      Param olmasa da mutlu olsam.

d)     Yarın yağmur yağmazsa size gelirim.

 

267.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yor” eki eklendiği fiile şimdiki zaman anlamı katmaktadır?

a)      Her sabah okula aynı yoldan gidiyorum.

b)      Yazarlar çalışırken yalnız olmak istiyorlar.

c)      İşçiler söğüt ağacının altında dinleniyorlar.

d)     Sınıfa girince öğrencileri hazır buluyorum.

 

 

 

 

268.)Aşağıdaki fiillerden hangisinin zamanı diğerlerinden farklıdır?

 

A)Yatmazlar

B)Koştuk

C)Yüzdüler

D)Zıpladık

 

 

269.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı yoktur?

 

A)Zil çalınca aşağıya indik.

B)Biraz ileri gider misin?

C)Hadi dışarı çıkalım.

D)Koşarak yukarı çıktı.

 

270.”Üzüntü çekmeden elde edilen şeylerin değeri bilinmez.” Cümlesindeki altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirelebilir.?

 

A) Eziyet-Ayrıntı                                          B) Sıkıntı – Özelliği

B) Zahmet- Kıymeti                                     C) Acı- Kadri

 

271. Masa başında oturanlardan biri söz aldı. Ustaca hazırlanmış bir konuşma yaptı. Üyeler

1                                        2                       3

düşüncelerini dile getirdiler.

4

 

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi zarftır?

A) 1                B) 2                 C) 3                 D) 4

 

272.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzelce” sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?

 

A)    Bayramda sınıfımızı güzelce süsledik.

B)    Komşumuz kendine güzelce bir ev buldu.

C)    Güzelce bir gömlek almalısın kendine.

D)    Sempatik, güzelce bir kız geldi sınıfımıza.

 

273. Aşağıdaki cümlelerden hangisi  olumludur?

 

A)Savaşta yüzlerce masum insan öldü.

B) Durumu hiç de iyi değil.

C) Küçük çocuklar, bu oyunu oynamaz.

D) Bu kitabı okumayacağım.

 

274. Aşağıdaki büyük harflerin kullanımıyla ilgili bilgilerden  hangisi doğru değildir?

 

A)    Levhalarda ve açıklama yazılarında kullanılan kelimelerin tümü büyük harfle yazılır.

B)    Kitaplarda ve makalelerde bulunan ana başlıklardaki kelimelerin tümü büyük harfle yazılır.

C)    Çizelgelerin altında bulunan açıklayıcı yazıların ilk harfleri büyük harfle yazılır.

D)    Gazete manşetleri küçük harfle yazılır.

275. Orhan Kemal, fabrikalarda çalışmış bir köylü olmasaydı; işçilerden söz eden öykü ve romanlarında bu kadar başarılı olamazdı.

 

Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    Yazar, köyde yaşamıştır.

B)    Yazar, fabrikalarda işçilik yapmıştır.

C)    Yazarın, başarısı yaşantıdan ve tanıklıktan kaynaklanmaktadır.

D)    Yazar, romanlarında köylüleri anlatmıştır.

 

 

CEVAP ANAHTARI (251/275)

251

D

261

A

271

C

252

D

262

D

272

A

253

B

263

D

273

A

254

B

264

C

274

D

255

A

265

B

275

C

256

B

266

D

 

257

C

267

C

 

258

B

268

A

 

259

C

269

 

260

D

270

D

 

 

 

276. Şişe devrilince yağ  yere dökülmüş.

II. Toplantıda başkanı devirip yerine geçtiler.

III. Koca şişe suyu tek başına devirmiş.

IV. Şapkasını yana devirdi.

 

“devirmek” kelimesi yukarıda kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 4     B) 3     C) 2     D) 1

 

277.“gölge” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde “saydam olamayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle oluşan karanlık” anlamında kullanılmıştır.

 

A)    Onun gölgesinde yaşamaktan kurtulamadı.

B)    Başucu lambası yandığından gölgeler azdı.

C)    Pencereden baktığımda sanki bir gölge geçti.

D)    Ressam gölge oyunları yapmayı seviyor.

 

278.Aşağıdakilerden hangisi tam bir benzetme olması için gereken unsurlardan değildir?

A) Benzetme edatı           B) Benzeyen   C) Benzetme yönü     D) Kişileştirme

 

279. “ İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı” bu dizede altı çizili sözcükte aynı türden olan sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

 

A)    Sanatın halk için anlamı eğlencedir.

B)    Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara yavaş yavaş yükselir.

C)    Türkü halk edebiyatının anonim ürünlerindendir.

D)    Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar.

280. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir düşünce dile getirilmemiştir?

 

A) “Mavi Gözlü Dev” in şairi Nazım Hikmet Ran’dır.

B)    “ Mavi Gözlü Dev ” adlı filmi beğeni ile seyrettim.

C)    “ Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri” adlı şiir beni çok etkiledi.

D)    En sevdiğim şair Nazım Hikmet Ran’dır.

 

281- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme kipi kullanılmıştır?

a) Yanına okuyacak kitap almalısın.

b) Annem yemek yapsa da yesek.

c) Okulda resim yarışması yapılacak.

d) Haydi tiyatroya gidelim!

 

282- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

a) Şiirde konu, diğer öğelerden önce gelir.

b) Okulumuzda iki matematik öğretmeni var.

c) En güzel çiçek güldür.

d) Bu maç berabere bitecek

 

283.‘iyi’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde faklı bir görevde kullanılmıştır?

A)    İyi davranışlar sergileyen öğrencileri herkes takdir eder.

B)    Toplumda iyi insanların olması onu mutlu eder.

C)    Okullar arası yarışmayı kazanmak için iyi çalıştı.

D)    Abbas S ayar’ın ‘Yılkı Atı’ romanı en iyi roman ödülü aldı.

 

284.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

E)     Aspendos Tiyatrosu M.Ö inşa edilmiştir.

F)     Bahçe kapısından girdiği gibi yukarı çıktı.

G)    Efes harabelerini dinlenmeden gezdik.

H)    Yeşil pencereli büyük bir konakta oturuyorlar.

 

 

285.Bir konuda okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılan iddia ve ispat yazılarına ne ad verilir?

 

a) fıkra                        b) söyleşi                    c) röportaj                   d) makale

 

286.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

 

a)      Öğretmen, okula gitti.

b) Küçük, çiçeği kokladı.

c)      Her akşam böyle mi çalışıyorsunuz?

d)     İnsan, önce kendi dilini bilmeli.

 

287-    “ cansız” sözcüğünün eş anlamlısı ve zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) canlı-diri            B) canlı –ölü            C) diri –güçlü              D) ölü- diri

 

 

 

288. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır ?

a) Pembe panjurlu büyük bir konakta oturuyorlar

b) Ani Harabeleri'ni dinlenmeden gezdik

c) Bahçe kapısından girdiği gibi yukarı çıktı

d) Roma Tiyatrosu milattan önce inşa edilmiştir

 

 

289. “Senin yanındayken avuçlarımda,

Suda sabun gibi eriyor zaman”

Mısralarda geçen aşağıdaki hangi kelimeler arasında benzetme ilgisi vardır?

A) Avuç-sabun            B) Su-zaman            C) Sabun-zaman            D) Sabun-su

 

290.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.

B) Sağlıklı olmak için spor yapıyor.

C) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.

D) Sporcu dereceye girince takıma alındı.

 

291. Hangisinde yüklem farklı bir kişiyle çekimlenmiş eylemdir?

A)İstiyorsan sen de oku bu kitabı.

B)Küçük bir kuş kondu pencereme.

C)Göz Görmeyince gönül neylesin?

D)Haber dünkü gazetede yer almıştı.

 

292.  Ben öldüm ağlamaktan

Yarama su bağlamaktan

Bağda yaprak kalmadı

Yarama bağlamaktan”

Bu dizelerde çekimli kaç eylem vardır?

A)2        B)3      C) 4      D) 5

 

293.Hangisinin yüklemi oluş bildiren bir eylemdir?

A)Okula gitmek için on dakika yürüdük.

B)Çocuk biraz önce yatağa girip uyudu.

C)Odayı havalandırmak için camı açtım.

D)Sonbaharla birlikte yapraklar sarardı.

 

294.Hangisinde dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş eylem yoktur?

A)Bana iki gün düşünme süresi verdi.

B)Yarın mutlaka onunla görüşün.

C)Pikniğe hep beraber gidelim.

D)Her şey arzuladığımız gibi olsa

 

295. "Söylediklerini hiç kimse dinlemiyordu." cümlesinde altı çizili söz grubu cümlenin hangi öğesini oluşturur?

A) Nesne         B) Yüklem

C) Özne          D) Tümleç

 

296.“Boş”  kelimesi hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır?

A) Boş sokaklardan geçerek eve geldi.

B) Çocuklar boş arsada oynuyorlar.

C) Yeni evimiz iki aydır boş duruyor.

D) Hayret, bu ev daha dün bomboştu.

 

 

 

 

297)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel kelimesin türü zarftır?

 

A)    Evinin önünde güzel bir bahçesi vardı.

B)    Dün gittiği köy çok güzeldi.

C)    Güzel güzel başından geçen ne varsa anlattı.

D)    Bana göre köyün en güzeli oydu.

 

298) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gevşetmek kelimesi ‘‘Atatürk son nefesinde ,sakın dil çalışmalarını gevşetmeyin, demiştir.’’  cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

 

A)    Boynuna dolanan kolları gevşedi.

B)    Antrenmanları gevşetince dereceye giremedi.

C)    Kedicik sobanın yanında iyice gevşedi.

D)    İp gevşeyince çamaşırlar yere döküldü.

 

299- “Dershaneden çıkan öğrencilere arkadaşını sordu.(II) Onun sınıfta ders çalıştığını söylediler.(III) Galiba sinemaya gitme sözünü unutmuştu.(IV) Onunla konuşmak için sınıfına doğru yürüdü.”

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “yorum” yapılmıştır?

A)I                  B)  II                          C) III                          D)  IV

300-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?

A)Bütün sınıf öğretmeni can kulağı ile dinledi.

B)Çok değişken bir yapısı vardı, saati saatine uymuyordu.

C)Sınav soruları tam dişime göreydi.

D)Yüreğim dağlandı onu öyle mutlu görünce

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 276/300 )

276

A

286

B

296

C

277

B

287

D

297

C

278

D

288

D

298

B

279

B

289

C

299

C

280

A

290

B

300

D

281

C

291

A

 

282

B

292

A

 

283

C

293

D

 

284

D

294

A

 

285

D

295

C

 

 

 

302Aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı yoktur?

a-      İki gündür ortalıkta yok.

b-      Bu işleri yarın bitir.

c-      Bu şehre yıllardır uğramıyor.

d-     Ağır ağır merdivenleri çıkıyor.

 

303 “Çiğ köfteler hazırlandı.” Cümlesinin olumsuz soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Çiğ köfteler hazırlandı mı?

B) Çiğ köfteler neden hazırlanmadı?

C) Çiğ köfteler hazırlanmadı mı?

D) Çiğ köfteler nasıl hazırlandı?

 

304. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa anlam değişir?

 

A) Sevgili çocuklar, şimdi beni dinleyin!

B) Polis, kadına yardım ediyordu.

C) Çamların, gürgenlerin, meşelerin arasına daldı.

D) Annesi, kendine bu kadar eziyet etme, dedi.

 

305.“Değirmencinin koskoca ,yuvarlak,iri taşının altında ezildik. Taş döne döne ezdi. Bembe yaz toz oluncaya dek.Çuvallara dolarken unduk.

Beyaz önlüklü, beyaz takkeli fırıncıların adamları yüklediler kamyonlara bizi. Bir adam döktü çuvalı yere,aldırmadı, bastı, gitti.Oysa dökülenler de onu beslerdi.”

( 1.ve 2. sorular bu parçaya göre cevaplandırılacaktır?)

Bu parçada konuşan kimdir?

A)Fırıncı  B)Un  C)Buğday  D)Saman

 

306-Parçada , konuşanı üzen olay nedir?

A) Taşların altında ezilmesi.

B) Un haline gelmesi.

C) Kamyonlara yüklenmesi.

D)Yerlere dökülenlerin toplanmaması .

 

307-Aşağıdakilerden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir?

A) yakın – uzak        B) almak – vermek

C) küçük – ufak        D) uzun – kısa

 

308-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi(eş seslisi) yoktur?

A) çay    B) saz    C) bal    D) yüz

 

309.“Evi gördüm ve alacağım.” cümlesindeki  fiillerin kipleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

a) görülen geçmiş zaman- geniş zaman

b) görülen geçmiş zaman- gelecek zaman

c) görülen geçmiş zaman- şimdiki zaman

d) görülen geçmiş zaman-öğrenilen geçmiş zaman

 

310- Masallar, halkın ortak malı olan, ağızdan ağza, ku­şaktan kuşağa geçen; olağanüstü olayları ve du­rumları anlatan ürünlerdir. Masalın öteki anlatı tür­lerinden farkı, kısa ve yoğun oluşudur. Hayvan ma­sallarında bu yoğunluk daha da artar. Masallarda olaylar önemlerine göre sıralanır.

Bu paragrafta, masalın özelliklerinden hangisi­ne değinilmemiştir?

A)   Masallar kuşaktan kuşağa aktarılarak günümü­ze ulaşmıştır.

B)   Hayvanların konu edildiği masallar da vardır.

C)  Masallardaki anlatım tarzı diğer türlerden fark­lıdır.

D)  Günümüzde, masallarla ilgili araştırmalar sür­dürülmektedir.

 

311- Hangi cümlede "kaygı" söz konusudur?

A)  Dilerim bu saatte başına bir şey gelmez.

B)  Bir an evvel gelse de gitsek.

C)  Telefon ettikten sonra gelse iyi olur.

D)  O güzel günler bir daha gelse.

 

312. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır?

 

A) Paltosunu yere atıverdi.

B) Oyunda arkadaşını korkuttu.

C) Buruyu kadar gelir zannetmiştim.

D) Evini terk etti.

 

313. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi “bir işi başkasına yaptırma” anlamını taşımaktadır?

A) En sonunda işi bitirebildi.

B) Evin bahçesini sulattı.

C) Koltukta uyuyakalmış.

D) Bakkaldan iki yumurta alıver.

 

314.“Ahmet yarın okula gelmeyecek.” cümlesinde yükleme sorulacak sorulardan hangisi yoktur?

A) nereye?              B) ne zaman?              C) nasıl ?                       D) kim?

 

 

315) İki ismin birleşmesinden birleşik isim meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?

 

A) dedikodu            B) günebakan               C) gecekondu                 D) hanımeli

 

 

316.)Aşağıdaki cümlelerdeki eylemlerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

A)Adresi bir de şuna sorayım.

B)Umarım soruları zor sormazlar.

C)Hiç bizleri arayıp sormazsın.

D)Neden geldiklerini asla sormam.

 

 

 

 

317.)1.Ayrılırken de gülümseyerek “hoşça kal” dedi.

2.Evden çıkarken çok mutsuzdum.

3.Okulda onu görünce ne yapacağımı şaşırdım.

4.O ise sakin bir şekilde gelip konuşmaya başladı.

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A)2-3-4-1

B)2-1-3-4

C)4-3-2-1

D)1-2-3-4

 

318.Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü türü bakımından diğerlerin farklıdır?

a-)okul      b-)batı      c-)gözle    d-)kokla

 

319.Aşağıdaki fiillerden hangisi emir kipiyle çekimlenmiştir?

a-)geleyim        b-)koşma          c-)bilmeliyiz         d-)yapsan

 

320.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

a-)Bu çocukları 2.’inci sıraya yerleştir.

b-)II.Mahmut yenilikleriyle Osmanlı’nın gelişmesini amaçlamıştır.

c-)Kitapları üçer üçer öğrencilere dağıttım.

d-)Evi ile okulu arasında 2 km varmış.

 

321.“ile” kelimesi hangi cümlede farklı bir görevde kullanılmıştır?

  1. Arkadaşları ile pek anlaşamıyordu.
  2. Bahçedeki çocuklarla oyun oynuyor.
  3. Pazardan meyve ile limon alıp gelmiş.
  4. Futbolcular ile bir röpörtaj yapıldı.

 

 

322.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı yoktur?

  1. Öğretmeninin anlattıklarını çok iyi dinlemelisin.
  2. Her gün kitap okurum.
  3. Yazdığım şiiri öğretmenimiz yarışmaya gönderdi.
  4. Her gün kütüphaneye gelmezler.

 

 

323 “Hülya gibi sessizce kurulmuş

Masal sofraları ve bir çocuk

Öylesine sevilmiş doyurulmuş

Ki bahçeler, kuşlar ve kahkaha “

Yukarıdaki şiirin uyakları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.?

a. Yarım uyak             b. Tam uyak                c. Zengin uyak            d. Uyak yok

 

 

324Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi olaya dayalı değildir?

a. Masal                      b. Sohbet                    c. Öykü                       d. Roman

 

 

 

325 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmıştır?

a) Okullar her yıl eylül ayında açılır.

b) Beylerbeyi'ne gitmek için Çerçili'den aşağı indik.

c) Dünkü maçı devre arasında bile dinlenmeden oynadık.

d) Küçük minareli yeşil camide namaz kılıyorlar.

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 301/325 )

301

C

311

A

321

C

302

D

312

B

322

A

303

C

313

B

323

B

304

B

314

C

324

B

305

C

315

D

325

D

306

D

316

A

 

307

C

317

A

 

308

C

318

C

 

309

B

319

B

 

310

D

320

A

 

 

 

326 – Aşağıdaki kelimelerin hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

a) kabiliyet - yetenek

b) vasıta - araç

c) teşkilat – şekillendirme

d) medeniyet - uygarlık

 

327-       “  Kişi yaşadığı çağın dışında olmamak için bilgiye sürekli ihtiyaç duyar. Gazete okuyan,dergileri inceleyen,haberleri dinleyen insan, bu bilgilerin çoğuna erişir.Günün nabzını elinde tutar, yaşadığı anın bilincinde olur. Nerede yürüdüğünü  bilir. Bilgi , kişinin kendisine güvenmesini, ileriye sağlam adımlar atmasını sağlar.Kendisini aşmasına yardımcı olur.”

 

Parağrafa göre  aşağıdakilerden  hangisi gazete ve dergi okumanın insana kazandırdıklarından  biri değildir ?

 

A)    Yaşadığı çağda gelişen olaylar hakkında bilgi sahibi olmak.

B)     Kendine güven duymasının sağlamak.

C)     Bilgi ve kültür yönünden kendini geliştirmesine  yardımcı olmak.

D)      Bildiklerini çevresindekilerle paylaşmasına yardımcı olmak

 

328- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “neden – sonuç” ilişkisi  yoktur?

A ) Sınıftaki bütün arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu .

B ) Derste çok konuştuğu için öğretmen ona kızdı.

C) Sonbahar geldiğinden yapraklar dökülmeye başlamıştır.

D) Uykusuzluktan ayakta duracak hali kalmamış.

 

329 -  Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır ?

A ) Gülümsedi         B) Beklesin       C ) Bulunuz           D ) Anlamalı

 

 

 

330.Aşağıdakilerin hangisi öznel bir yargı değildir?

a)      Oyunda, oyuncuların performansı beklenenden iyiydi.

b)      İlk perde ağır ilerlemesine rağmen ilgi çekiciydi.

c)      Oyun yazarın aynı adı taşıyan romanından sahneye aktarılmış.

d)     Oyunun beklenmedik bir şekilde son bulması seyirci tarafından beğenilmedi.

 

331.Aşağıdakilerin hangisinde dilek kipi kullanılmıştır?

a)Evlerinin önüne meyve ağaçları dikmiş

b)Her sabah annesine uğrayıp işe öyle gidiyor

c)Bu romanı iki güne bitirirsin

d)Bir an önce arkadaşını ziyarete gitmelisin

 

332-“Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zarf” olarak kullanılmıştır?

A)  Bu  işi yaparım; yalnız ücreti peşin alırım.

B) Hayatı boyunca yalnız yaşadı.

C)  Bu yalnız adamı herkes tanır.

D)Yalnız bir kadının hayatını okuyorum

 

333..Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A)Öğretmen bana çok sert baktı.

B)Çocuk ince düşüncelere dalmıştı.

C)Dağların tepelerine kar yağdı.

D)Çekmecenin gözüne kalemleri doldurmuş.

 

334Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil vardır?

a)      yarın tiyatroya gideceğiz.

b)      Dün ona ulaşamadım.

c)      Bütün dostlarını kaybetti.

d)     Öğretmen sınavın açıklanacağını duyurdu.

 

335. Okumak,zihnin kısırlığının başlıca ilacıdır.’ Cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)    Olumlu - fiil cümlesi

B)    Soru - fiil cümlesi

C)    Ünlem - isim cümlesi

D)    Olumlu - isim cümlesi

 

336. “güzel” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir sözcük türünde kullanılmıştır?

A) Güzel bakmayı bilenler, güzel görürler.

B) Mağazada güzel bir elbise gördüm.

C) Güzel kız, gözlerindeki yaşları silerek konuştu.

D) Bahçesinde güzel çiçekler yetiştiriyorlarmış.

 

337. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “Bir işi zamanı geçmeden yapmalıyız. Zamanı geçtikten sonra o işi yapamayız.” anlamı vardır?

A) Yaş kesen baş keser.

B) Ağaç yaşken eğilir.

C) Ormansız yurt, vatan değildir.

D) Orman, yurdun süsüdür.

 

338-     “Yıkadığı çamaşırları balkona özenle serdi” tümcesinde belirteç hangisidir?

a) yıkadığı                 b) çamaşırları    c)balkona       d)özenle

)

339-Dost sanma  (   )  şanlı vaktinde dost olanı  (   ) dost bil   (   ) gamlı vaktinde elinden tutanı.

Yukarıdaki cümlede  parantezle belirtilen yerlere  sırasıyla hangi noktalama  işaretleri  getirilmelidir?

a-  (, )  ( ; )  (, )     b)   (  !  )  (  :  )   (  !  )           c)   ( ;  )    (  ;  )   ( ;  )    d)   (  !  )  (  , )  ( ! )

340.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 

A ) Zonguldak’a gitmek için bir bilet aldı.

B ) Ayşegül Hanım hastasını muayene attı.

C ) Kırkiki yaşında olmasına rağmen çok genç gösteriyordu.

D ) Kardeşin bugün okula geldi mi?

 

341.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?

 

A)    Alışkanlık

B)    Dinleyici

C)    Gerçekçi

D)    Milletinin

Ne olmuş, çiçek mi açmış ağaçlar?
Nereye gitmiş bu kadar hayvan?
Bu ne göz alan beyazlık böyle:
Basmaya kıyamıyor insan...

342-Dörtlükte aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A-Ağaçların çiçek açtığından

B-Bahar mevsiminin güzelliğinden

C-Beyazlığın insanı rahatsız ettiğinden

D-Kış mevsiminde tabiatın görünümünden

 

343-Aşağıdaki. cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır ?

A)  Camda kocaman bir arı var.

B) O da birlikte gelebilir mi ?

C) Odamda dağınıklığa taham­mül edemiyorum.

D) Sen de benim bir emanetim vardı.

 

 

344.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç- sonuç ilişkisi vardır?

a-Yağmur yağdığı için çatıyı onaramadı.

b- Annesine hediye almak için pazara çıktı.

c-Hastalandığı için toplantılara katılamıyor.

d- Çalışmadığı için sınavda başarısız oldu.

345.Aşağıdaki ikilemelerden hangisi cümleye” zorlukla, güçlükle” anlamı katmaktadır?

a- Bankaya sıra sıra dizilmişler.

b- Kitaba zaman zaman bakıyorlardı.

c- Yolda bata çıka yürüyorduk.

d- Telefona apar topar koştu.

e-

346.Bir garip duyguyla pencerenin önüne gittim.

Bu cümledeki altı çili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) karşı      b) arka      c) yaz    d) yakın

 

347Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, istek kipi, olumsuz, birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir.

a)      Eskiden beri bu köyde yaşamıyoruz.

b)      Bu güzel filmi kaçırmayalım.

c)      Söylediklerime neden kulak asmazsın?

d)     O kitabı mutlaka okumalısınız.

 

348.) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘güzel güzel’ ikilemesi farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Küçük kız, yemeğini güzel güzel yedi.

B) Annem kardeşimin durumunu güzel güzel anlattı.

C) Doğum günü için güzel güzel elbiseler almış.

D) Birbirinizle güzel güzel oynamalısınız.

349.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kötü” kelimesi farklı bir görevde kullanılmış?

A) Sınavı kötü geçmiş. B) Kötü günler onu bekliyor. C) Kötü işler yapan sonunda yakayı ele verir. D) Kötü çocuklar  onu üzmüş.

 

350.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil kullanılmştır?

A)Ali kitap okuyor. B)Sabahtan akşama kadar gezdi. C)Veliler birbiriyle atıştı.  D)Bugün çok koştu.

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 326/350 )

326

C

336

A

346

B

327

D

337

B

347

B

328

A

338

D

348

C

329

C

339

A

349

A

330

C

340

C

350

C

331

D

341

A

 

332

B

342

D

 

333

C

343

D

 

334

B

344

B

 

335

D

345

C

 

 

351.     Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?

 

A) Sen ne yaptınki onu kızdırdın?                B) Hâlbuki geleceğimi biliyordu.

C) Öyle bir koştu ki, rüzgâr gibi!                              D) Yol açıldı mı ki gidelim?

352.            “Elimde sazım ağlar,

Kolumda bazım ağlar,

Çek bayraktar bayrağı

Sılamda kuzum ağlar.”

Dörtlüğün teması nedir?

A) Hasret                B) Kıskançlık             C) Ümit                                  D) Öfke

 

353.) “( I ) Apaydınlık bir gece... ( II ) Açık pencereden şarkı sesleri geliyor. ( III ) Gölgemiz bir boşluk içinde, bütün manzara tertemiz görünüyor. ( IV ) Birkaç adam bize doğru yaklaşıyor.”

Numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı bir duyu organının kullanımı söz konusudur?

A) I                            B) II                        C) III              D) IV

 

354.) Aşağıdakilerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler aynı anlamda kullanılmıştır?

 

1.      Tepeden tırnağa kırmızılar içindeydi.

2.      Konuşulanlara ister istemez misafir oldum.

3.      Eninde sonunda istediğini aldı.

4.      Evini baştan aşağı değiştirmişti.

A) I ve II            B) I ve IV           C) II ve III          D) II ve IV

 

355. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün kökü, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
    A)Hâlâ bir yabancı dil öğrenemedi.
    B)Fikir dünyamızda öncü bir aydındır.
    C)Satıcı, mallarını ortaya serdi.
    D)Kapıcı, apartmanı temizliyor.                                   

356Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz çekimlenmiş bir fiil vardır?

A) Öğretmen bizi seviyor.

B) Saygısız insanlarla tartışılmamalıdır.

C) Bilgisayarım bozuldu.

D) Kütüphaneyi düzenledik.

357.Aşağıdaki kelimelerden hangisi şart kipi ile çekimlenmiştir?

A) gelse

B) gitmeli

C) düşünüyor

D) tatlı mı

358.Aşağıdaki fiillerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) konuşuyor       B) anladım      C) gelgit                     D) gelecek

 

359.Aşağıdaki fiillerden hangisi haber kipi ile çekimlenmemiştir?

A) yazacak                       B) görmüş       C) bilse           D) öğrendi

 

 

360.Hamza Yerlikaya   17 yaşında  dünya  şampiyonu  olan tek güreşçidir.

Yerlikaya’nın bu başarısı 1993 yılında Uluslar Arası Güreş Federasyonu ( FİLA)

Tarafından   Asrın Güreşçisi  unvanıyla  ödüllendirilmiştir.Yerlikaya bir  röportajında  duygularını  şu şekilde  dile  getirmiştir.’’Ülkemin ve  halkımın  şan ve  şerefine  layık olarak  ilkler imza  atmaya devam  edeceğim .Gücümün kaynağı Türk halkı ve devletidir’’

-Yukarıdaki paragrafta Yerlikaya  için  söylenenlerden hangisi yer  almamaktadır?

A)Yerlikaya’nın genç yaşta ödüller almaya başladığından .

B) Başarılarında  Türk halkının ve  devletinin de etkisi olduğundan,

C ) Yerlikayan’nın  dünyaca ünlü  tek Türk sporcu olduğu .

D) Başarılarının devam edeceğinden .

 

361- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ‘’bir  başkasından duyma ‘’ anlamı taşımaktadır?

A) Hayata böyle  hep tek yönden  bakar.

B) İnsan dünyaya iyimser  olarak gelmektedir.

C)  Bu olaylardan babasının da  haberi yokmuş.

D)En  güzel konuşmayı Ali  yaptı.

 

362.“ Müşteri hesap ödemek için Ahmet’i yukarı çağırdı.” Cümlesinde altı çizili sözün türce özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

 

A)    Sevdiğim küpelerimden biri denizde kayboldu.

B)    Bu filme geçen hafta gittik.

C)    Evimiz karlı dağların ardındaydı.

D)    Banka kuyruğu dışarı taşmıştı.

 

363-Aşağıdaki sözcüklerden hangisine  “-i vermek” kelimesini getirirsek birleşik fiil yapmış oluruz?

a-      kulak                    b-  yaz                   c- ev                       d- ümit

364-Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

a-      Yirminci asırdaki olayları merak ediyordu.

b-      5 yıldır aynı sınıftalardı.

c-      Burası 180 m2’ lik ölçüye sahip.

d-     Babam 1975’ de doğmuş.

 

365.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön zarfı kullanılmıştır?

A)Haberi duyunca hızla dışarıya koştu.

B)Dün gece çok uyumuşum.

C)Küçük kız hıçkırarak odaya girdi.

D)Kitabını okulda unuttuğunu anlayınca geri döndü.

 

366.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çekimlenmiş bir fiildir?

A)Geçen haftadan beri çok hastaymış.

B)O bu okulun en akıllısıdır.

C)Hastalandığımı duyunca bizim eve koştu.

D)Aldığı kazak çok güzelmiş.

 

 

367.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A ) Aradığı kitap dolabın gözündeymiş.

B ) Onun mavi kazağını annesi örmüş.

C ) İğnenin gözünden ipi geçiremedi.

D ) Suyun gözünü bulup su doldurmuşlar.

 

368) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipi kullanılmıştır?

a) Bu gün size gelirsem ödevimi yapamam.

b) Benim arkadaşım keşke bize gelse.

c) Akşama doğru babaannemlere gitmeliyiz.

d) Karşı bahçeyi hemen sula.

 

369) Aşağıdakilerden hangisi oluş fiilidir?

a) İçmek     b) Yeşermek     c) Giymek     d) Gülmek

 

 

 

370. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden faklıdır?

a)Buraya kadar koşa koşa geldik.

b)Babamın bakışlarını özlemle hatırlıyorum.

c)Adamı görünce öylece bakakaldık.

d)Yalnız kalınca çok sıkıldım.

371. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik fiili cümleye “ihtimal” anlamı katmıştır?

a)Okul çıkışı öğretmenini görebilirsin..

b)Yazılıda sonra dışarı çıkabilirsiniz.

c)Bu sınavı geçebilirim.

d)Kalemim olsa , ben çizebilirim

372. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit yapılı bir fiildir?

 

A)    Görüşmek insanı mutlu eder.

B)    Sevmek ruhun en büyük ihtiyacıdır, dedim.

C)    Yapraklar bir bir sarardı.

D)    Su yavaş yavaş boşalıyor.

 

373. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik fiili cümleye “ihtimal” anlamı katmıştır?

 

A)    Ders bittiğinde soruyu sorabilirsin.

B)    Anneni burada bekleyebilirsin.

C)    Bekir verdiği sözü unutabilir.

D)    Sana gerek yok, ben yalnız yapabilirim.

 

374.”Ciddi ciddi konuşurken gülüverdi.” Tümcesindeki fiilin çeşidi nedir?

A.Yeterlilik

B.Sürerlik

C.Yaklaşma

D.Tezlik

375.Aşağıdaki fiillerin hangisi sürerlik anlamı vardır?

A.Söyleyebilirim.

B.Kalacaklarmış

C.Geledurun

D.Atıvermiş

 

CEVAP ANAHTARI ( 351/375 )

351

A

361

C

371

C

352

A

362

D

372

B

353

B

363

B

373

C

354

B

364

C

374

D

355

C

365

D

375

C

356

B

366

C

 

357

A

367

B

 

358

C

368

C

 

359

C

369

B

 

360

A

370

D

 

 

376.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sayıları yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

a) Onbeş gündür yağmur yağmıyor.

b) Kardeşi 1’inci sınıfa gidiyor.

c) Öğretmenleri birer soru sormuş.

d) III. Selim müziği çok severmiş.

377.Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

e) Bu saatte kimse gelmez.

f) Sırrını kimseye söylemem.

g) Olanları bir bir anlatırsın.

h) Başarını hep sürdürsen.

378.Aşağıda verilen fiillerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden ayrılır?

i) bakacaksın

j) duysak

k) bildirdim

l) durmalısın

379. Aşağıda verilen yazı türlerinden hangisi şekil özellikleri yönünden diğerlerinden ayrılır?

a) hikaye

b) şiir

c) deneme

d) söyleşi

 

380. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi çekimli fiildir?

 

A) Evli evinde, köylü köyünde gerek.

B) Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.

C) Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

D) Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.

 

 

 

 

381. “Bu işte de boyunun ölçüsünü aldı.” Cümlesinde geçen deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kendini ispat etmek

B) İşin üstesinden gelmek

C) Üstünlüğünü kanıtlamak

D) Yetersiz olduğunu anlamak

 

382. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, onu gerçekleştiren nedenle birlikte verilmiştir?

 

A) Kendisine yapılan haksızlığın hesabını soracağını söyledi.

B) Yol yakınken bu işten vazgeçmemiz hepimiz için iyi olacak.

C) İşine sürekli geç gitmesi idareden uyarı almasıyla sonuçlandı.

D) Yağmurlu ve karlı havalarda araba kullanırken daha dikkatli ol.

 

383. Nice güneşler doğacak göremeyeceksin.                      Ölümün mağarasından

Yaz yağmurları yüzünü okşamayacak.                         Gün ışığına çıktı.

Karpuz dilimlerini ısıramayacaksın.                             Güneş ne güzelmiş

Kurumuş bir yapraksın sen.                                         Kayalara martılar gibi konan aşıklar…

Toprağa karışacaksın.                                                   Ne güzelmiş Karacaahmet’te

Adsız bir ölü olmamak.

 

 

Yukarıdaki şiirlerde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    Doğa Sevgisi-Ölüm

B)    Ölüm-Doğa Sevgisi

C)    Doğa Sevgisi-Aşk

D)    Ölüm-Yaşama Sevinci

 

 

384.    (1)Kapıdan içeri girerken dikkatimi çeken kömür mangallarının üzerinde yanan kömürler kor haline gelmiş. (2)Burası nargile kültürünü canlı tutmaya çalışan bir yer ve nargileyi seven müşterileri kendine çekiyor. (3)Giriş boyunca sağda solda mezarlar var. (4)Demir kafesler bu mezarlıklarla giriş yolunu ayırır biçimde konmuş.

 

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 

A) 4                  B) 3                          C) 2                             D) 1

 

 

385. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yoktur?

a) Hikayede, romana göre daha az ayrıntı vardır.

b) Yazarın dili ve üslubu çağdaşlarından farklıdır.

c) Hayvanlara içgüdüleri, insanlara akılları yön verir.

d) Tiyatroda gerçek olaylara da yer verilir.

 

 

386. Uygarlaştırma yolundaki   çalışmaları belgesel bir   tarzda   işlemiştir.

1                                         2                 3                                   4

Cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinin kökü, sözcük türü bakımından

ötekilerden farklıdır?

a) 1                    b) 2                 c) 3                   d) ²

 

387.”Ben bu fakir insanların içinden yetiştim.İnsanların gelir düzeyi düşük, olanakları az.Buradaki insanlar  diğer semttekiler  gibi değil. Örneğin komşu semtteki  insanların, doktora gidemeyecek kadar  maddi sıkıntısı yok. Ama buradaki insanların  böyle bir imkanı yok. Bu nedenle burada açtım iş yerimi.”

 

Bu  parça aşağıdaki sorulardan  hangisine bir cevap niteliği taşımaktadır?

 

A)    Neden bu yoksul semtte iş yeri açtınız?

B)    Bu semtin insanları dar gelirli mi?

C)    Bu semtteki insanlara neden yardım ediyorsunuz?

D)    Neden iş yeri açtınız?

 

388.” –de” hal eki, aşağıdakilerin hangisinde eklendiği sözcüğü zaman zarfı yapmıştır?

 

A)    Yol  kenarında satıcılar vardı.

B)    Bahçelerde her renkten gül açardı.

C)    Kitaplarda insanı etkileyen bir yön var.

D)    Çocukluğumda bu parka  çok gelirdik.

 

389.Aşağıdaki fiillerden hangisinin zamanı diğerlerinden  farklıdır?

a.)Sırtında tel olur belinde kemer

b.)Güneş saçlarınla oynar.

c.)Bak martılar kanat çırpıyor sana

d.)Bilinmez hangi uzaklara götürür seni.

390.Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik zamanlı fiildir?

a.)Nerde kaldı o çağlar ki ?

b.)Analar kurt  doğururdu.

c.)Ne yiyip ne içeceksin.

d.)Yayla çiçeğini gördüm baharın.

 

391.Bana dönerek ( ) ( )Efendim ( )izin verirseniz size hayat arkadaşımı tanıtayım ( ) ( ) dedi.

A) (:) (-) (,) (.) (-)                   B) (:) (") (;) (!) (")

C) (:) (") (,) (.) (")                   D) (;) (") (;) (...) (")

 

392.Herkes bu filimi seyrediyordu( ) Sarı Zeybek

 

Yukarıdaki parantezle boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;)                          B) (.)

C) (:)                          D)(...)

 

393.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti(?) koymak yanlış olur?

A)Yarın bize gelecek misin

B)İstanbul denildi mi camiler şehri aklıma gelir

C)Bugün hangi derslere çalışacaksın

D)Bu işin yanlış yapıldığı size söylendi mi

394.‘Geliyorlar’ fiilinin kip, zaman ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dilek kiplerinden şimdiki zaman kipi üçüncü çoğul kişi

B)Haber kiplerinden şimdiki zaman kipi üçüncü tekil kişi

C)Haber kiplerinden şimdiki zaman kipi üçüncü çoğul kişi

D)Haber kiplerinden geniş zaman kipi üçüncü tekil kişi

 

395.Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

 

a)      yağmur

b)      akıllı

c)      sevinmek

d)     zannetti

 

396.Aşağıdaki cümlelerin hangisi dilek kipiyle çekimlenmiştir?

 

a)Yarın gideceğini söylemişti.

b)Yaprakların çoğunun sarardığını gösterdi.

c)İçini sonsuz bir sevinç kaplayacak.

d)Okula mutlaka gelmeliler.

 

397.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 

A)   Sandalı neden karaya çektiniz?

B)   Akşam yemeğine kaç arkadaşın gelecek?

C)   Hangi fabrikayı kapatmayı düşünüyorsunuz?

D)   Nasıl kimselerle arkadaşlık yapardı?

 

398.Aşağıdakilerden hangisinin fiili ‘Her zaman arkadaşına yardım ederdi.’cümlesindeki fiil ile aynı yapıdadır?

A)Sanatçılar anlaşılmadıkça kıymetleri bilinmez.

B)Ne yapsak istediğimi bir türlü anlamıyorlar.

C)Kardeşini her zaman uyarıyordu.

D)Annemin sözleri bundan sonra kulağıma küpe oldu.

 

 

399.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)Bugün %50 kar ile satış yaptık.

B)O gelecekti ki biz gidince vazgeçti.

C)Bahçelerinde büyük bir çınar ağacı var.

D)Birinci Selim zamanında devlet geniş sınırlara sahipti.

 

 

 

400Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisi yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)hanımeli                    B)külbastı          C)kireçtaşı                D)keçiboynuzu

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 376/400)

376

A

386

B

396

D

377

D

387

A

397

A

378

C

388

D

398

D

379

B

389

C

399

D

380

B

390

B

400

B

381

D

391

C

 

382

C

392

C

 

383

D

393

B

 

384

C

394

C

 

385

D

395

D

 

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri