İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3362
Son Üyemiz:gqfuzhyrrw
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6998241
6.Sınıf Türkçe Test ve Cevap Anahtarı 4 PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 21 Şubat 2011 21:54

6. SINIF TÜRKÇE TEST VE CEVAPLAR ANAHTARI 4

 

 

 

1001-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı taşıyan kelime veya kelime grubu yoktur?

 

A)    Her sabah kitap okuyor.

B)    Gezmeyi çok seviyor.

C)    Arkadaşım akşam bize gelecek.

D)    Ezgi birazdan dışarı çıkacak.

 

 

1002-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?

 

A)    Çiçekleri çok severim.

B)    Onu mutlu etmek için çok çalışıyor.

C)    Sınıfça gezmeye gittik.

D)    Yarın gezmeye gideceğiz.

 

 

1003-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?

 

A)    Yersin, içersin sofrasından, üç yüz senedir.

B)    Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir devlettir.

C)    Mevsimler soğumuş, sular azalmış.

D)    Kuvvetlisin; ama kuvvet yetmeyebilir.

 

 

1004-  “Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 

A)  Hava ısınınca doğa canlandı.

B)  Yeni gelen öğrenci sınıfa çabuk ısındı.

C)  Soba yanınca oda hemen ısındı.

D)  Biraz çalışınca arabanın motoru ısındı.

 

 

1005-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük karşıt anlamlısı ile kullanılmamıştır?

 

A) Her karanlığın ardında bir aydınlık vardır.

B) İleri geri konuşma.

C) Aşağı mahallede oturuyor.

D) Gece gündüz ders çalışıyor.

 

 

1006-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ koyu “ sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

 

A) Öğretmen koyu sarı bir gömlek giymişti.

B) Koyu yeşil gözleri ile çevreye bir baktı.

C) Tekne Akdeniz’in koyu mavi sularında turistleri gezdiriyor.

D) Koyu bir taraftar olması ile bilinir.

 

1007-   “-gi ” eki aşağıdaki sözcüklerin hangisini soyut ad yapmamıştır?

 

A)    Kaygı

B)    Çizgi

C)    Sevgi

D)    Saygı

 

 

1008-   “ O ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

 

A)    Çok geride kaldı o günler.

B)    O çocuk sabah da gelmişti.

C)    O, bugün bizimle gelemeyecek.

D)    Ben o filmi izleyemedim.

 

 

1009-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir kelime vardır?

 

A)    Çok sıcak,pencereyi açar mısın?

B)    Şu kitabı alalım diye tutturdu.

C)    Şemsiyesi yine kaybolmuş.

D)    Odayı biraz havalandırmak lazım.

 

 

1010-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?

 

A)    Bu konu mecliste görüşülmüştü.

B)    Sınıf yine Aysel Abla tarafından temizlenmişti.

C)    Heykelleri görünce çok şaşırmıştım.

D)    Yapraklar yavaş yavaş sararıyordu.

 

 

1011-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük topluluk adıdır?

 

A)    Yarın buğday ekip döneceğiz.

B)    Bizim ekip bu yarışmayı kazanır.

C)    Babama yeni bir takım aldık.

D)    Babasının tayini Ordu’ya çıkmış.

 

 

1012-              Şu yüce dağların karı eridi,

Sel oldu gidelim bizim ellere.

Yaylamızı lale, sümbül bürüdü,

Gel oldu gidelim bizim ellere.

Karacaoğlan

 

Dörtlüğe göre şairin içinde bulunduğu mevsim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İlkbahar                 B) Yaz                        C) Sonbahar               D) Kış

1013-   “Gerçeği buldum.” deme, “Bir gerçek buldum” de!

 

Bu sözle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İnsanlar gerçekleri bulabilir.

B) Gerçeğe gözlerimizi kapatamayız.

C) Bir tek gerçek yoktur.

D) Gerçekler saklanamaz.

 

 

1014-  Aşağıdakilerin hangisinde hal eki almış bir sözcük yoktur?

 

A) Pencereyi hızlıca kapadı.

B) Kimseden medet ummadık.

C) Fındık bahçesinde kaybolduk.

D) Onun sepeti yuvarlandı.

 

 

1015-  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi iyelik eki almamıştır?

A) Evi saray gibi kocamandı.

B) Bacakları artık tutmuyordu.

C) Fındığı çok severim.

D) Rahatsızlığı çok da önemli değildi.

 

 

1016-     1. Yüreği hoplamak

2.Yüreği daralmak

3.Yüreği yerinden oynamak

4.Yüreği çarpmak

 

Yukarıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) 4                  B)3                            C)2                D)1

 

 

1017-    'Bu eşyaları bize getirirken   herkes ona yardım etti.'

 

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi zamir değildir?

 

A) bu

B) herkes

C) bize

D) ona

 

 

 

 

 

 

1018-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki kullanılmamıştır?

 

A) Kalemlerini bende unuttu.

B) Eve erkenden gitmek zorunda kaldı.

C) Gözleri ışıl ışıl parlıyordu.

D) Bahçeyi çok beğendik.

 

 

1019-   Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

 

A)    Bilim

B)    Sözlük

C)    Kalem

D)  Bardakçı

 

1020-  Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

 

A- Kitaplıklar

B- Bilgisayar

C- Kalemlik

D- Ağaçtan

 

1021-  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili kelimenin sesteşi yoktur?

 

A)   Kaz eti sevmem.             B)   Sınavdan ben yüz aldım.

C)   Al birini, vur ötekine       D)   Güneş giriyor mu evinize?

 

 

1022-   "Yanmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "geçersiz olmak" anlamında kullanılmıştır?

 

A)    Tren saat sekizde kalkıyor, yetişemezsek yandık!

B)    Binanın büyük bir kısmı yanmış, oturulmaz hale gelmiş.

C)    Otobüse yetişemezsek, biletlerimiz yanar.

D)    Bu yıl sıcak erken bastırdı, ürünlerin hepsi yanmış.

 

1023-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ”o” sözcüğü,”işaret zamiri” olarak kullanılmıştır?

A) Çocukluk yıllarımı o evde geçirdim.
B) Onu bana kendisi verdi.
C) Onun sesi çok güzeldir.
D) O, bugün okula da gelmedi.

 

1024-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük iyelik eki almamıştır?

A) Birisi dolaptakilerin hepsini yemiş.
B) Annem beni her zaman takdir eder.

C) Öykülerini bu kitapta toplamış.
D) Öğrencilerini hiç unutamadı.

1025-   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

 

A)    Mecliste sıkı tartışmalar oluyor.

B)    Komutanlar ordularını cepheye sürdüler.

C)    Sınıfta kitap okuyorlar.

D)    Ormanlarımızı korumalıyız.

 

CEVAP ANAHTARI ( 1001/1025)

1001

B

1011

B

1021

D

1002

C

1012

A

1022

C

1003

B

1013

C

1023

B

1004

B

1014

D

1024

A

1005

C

1015

C

1025

C

1006

D

1016

C

1007

B

1017

A

1008

C

1018

C

1009

C

1019

C

1010

A

1020

A

 

 

 

1026-      Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir vardır?

 

A)    Kardeşi bahçede oynuyor.

B)    Arabanın üstünde hâlâ biraz kar vardı.

C)    Yarın onunla maça gideceğiz.

D)    Yukarıya sessizce çıktık.

 

 

1027-

I.     Yemekten sonra bana ağırlık geldi.

II.    Hediyenin ağırlığı altında ezildi.

III.  Bu taşın ağırlığını duvar çekmez.

IV.  Adam yükün ağırlığını merdivenleri çıkarken hissetti.

 

“Ağır” sözcüğü hangi cümlede aynı anlamda kullanılmıştır?

 

A. I ve II                         B. II ve III

 

C. III ve IV                      D. II ve IV

 

1028-

 

Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?

 

A.        Hiç bir olay onu bize unutturamadı.

B.        Böyle bir şey gerçekleşebilir miydi?

C.        Seninle yüz yüze gelmeyi çok istiyor.

D.        Hiç kimse onun kıymetini bilemedi.

1029-

Kalemi yere düştü.

Kalemi yerden kaldır.

 

Altı çizili ekler için verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A)    Hal eki-iyelik eki

B)    İyelik eki-hal eki

C)    İlgi eki-iyelik eki

D)    İyelik eki- ilgi eki

 

1030-

“Cümle içinde isimlerin yerini tutan sözcüklere adıl denir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “adıl” bir insan isminin yerini tutmuştur?

 

A.    Onu, masanın üzerinden alıp rafa koydu.

B.     O benim hayalimdeki arabaydı.

C.     O insanları tekrar görebilmek için neler yapmazdım ki!

D.    Onu çarşıda gördüm, senin için hiçbir şey söylemedi.

 

1031-   Hangi cümlede ad durum eki alan bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Bahçenin tamamı sarı yapraklarla dolmuştu.

B) O kitabı kitapevinde bulamadık.

C) Fırıncı, küçük çocuğa simit verdi.

D) Karanlıkta dolaşmaktan hoşlanmazdı.

 

 

1032-    Aşağıdakilerin hangisinde "defter" kelimesi iyelik eki almamıştır ?


A) Defterleri devamlı dağınıkmış.
B) Defterimi geçen gün kaybettim.
C) Bu defterin sayfaları eskimiş.
D) Defterlerini kimseye vermez.

 

1033-   “Misafirperverliği beni gerçekten çok mutlu etti.”

Yukarıdaki cümledeki altı çizili eklerin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    İyelik eki- iyelik eki- zaman eki

B)    İyelik eki- hal eki- zaman eki

C)    İyelik eki- yapım eki- hal eki

D)    Tamlayan eki- iyelik eki- hal eki

 

 

1034-  “İzmir” sözcüğüne hangi ek getirilirse kesme işareti ( ‘ ) kullanılmaz?

 

A) –de                    B) –li                    C) –in                    D) –im

 

 

1035-     Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kişi zamiri değildir?

 

a)      Bu soruyu biz çözdük.

b)      Olayları sana anlatmak zorundaydım.

c)      Hepsi umutla bana bakıyordu.

d)     O benden daha iyidir

 

 

1036-     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış yazılmış  birleşik sözcük vardır?

 

a) Sivrisinekler yüzünden ilaçlama yapıldı.

b) Gökyüzü ne kadar güzel.

c) Atlar dörtnala koşuyorlardı.

d) Hastanenin baş hekimi olaya el koydu.

 

1037-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

A)    Akçakoca gazi, Kandıra’nın Osmanlı topraklarına katılmasını sağlamıştır.

B)    Bugün Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettik.

C)    Yığıldı Kocabaş çamura.

D)    Şairin yeni şiirinin adı Hüznün Rengi’ydi.

 

 

1038-   Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükler anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

 

A)    İleri geri konuşup ortamın neşesini kaçırma.

B)    Yalan yanlış haberlerle kamuoyunu yanılttın.

C)    İyi kötü bir iş tutturmuşum.

D)    Acısı tatlısı hepsi bir.

 

 

1039-   Aşağıdakilerin hangisinde soyut isim kullanılmıştır?

 

 

A)    Rüzgar ılgıt ılgıt esiyordu.

B)    Kalabalıklar içinde kaybolmuşum.

C)    Sokaktan çok fazla gürültü geliyor.

D)    Ona derin bir hürmet duyarım.

 

 

1040-   Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle yapısı bakımından üçlü bir grup oluşturulursa hangisi dışta kalır?

 

A)    Bu davranışından ötürü kalbim kırıldı.

B)    Karşımızda çok büyük yapılar belirdi.

C)    Sevdiğim yazarın son kitabını aldım.

D)    Ekmeğini alnının teriyle kazanıyor.

 

1041-   “Türkçemizde özel isimlerden sonra gelen yapım ekleri ve yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.”

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır.

 

A.    Ben Çanakkale’ye gitmek istiyorum.

B.     Çanakkale’li bir arkadaşım vardı.

C.     Çanakkale’nin Türk tarihindeki yeri tartışılamaz.

D.    Geçen yıl Çanakkale gezisi düzenlenmişti.

 

 

1042-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır.

A.    Herşey çok güzel olacak.

B.     Atatürk’ün dediği gibi Türk demek ;Türkçe demektir.

C.     Yalnız seninle rahat konuşabiliyorum.

D.    Ayşe teyzem bize gelecekti.

 

 

1043-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinin “Badanalamak” fiilinin gereklilik kipinin, olumsuzunun, birinci çoğul kişi çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-) Badanalamamalı

 

b-) Badanalamalıyım

 

c-) Badanalamamalıyız

 

d-) Badanalamalıyız

 

 

1044-     “Her güzelin bir kusuru vardır.” Cümlede geçen “Her” kelimesini çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-) Belgisiz sıfat

 

b-) İşaret sıfatı

 

c-) Niteleme sıfatı

 

d-) Kişi zamiri

 

 

 

1045-   Aşağıdakilerin hangisinde ünlem yoktur?

 

A) Burada neden kimse yok!

B) Eyvah, yine geç kalacağız!

C) Tüh, kalemimi evde unuttum.

D) Hey, buraya baksanıza!

 

1046-    Akhisar’ın yolları çok bozuktu.Bırakın bisiklet sürmeyi, yürümek bile cambazlık istiyordu.Bu yüzden birçok yerde bisikletlerimizi biz taşıyorduk.Bağların serinletici ve doyurucu ferahlığı, bağlardaki kadınların üzüm ikramları, avucu dolduran ve bir kıvırışta salkımından kopan üzümlerin tadı bile kumlu, bozuk, insan eli değmemiş bu yolun yorgunluğunu gidermiyordu.

 

1. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A) Kadınların misafirperver olduklarına

B) Yolun araç trafiğine uygun olmadığına

C) Yorucu olan bu yolculuğa niçin çıkıldığına

D) Üzüm bağlarının iç açıcı güzelliğine

 

 

1047-     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘iç’ sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Kerem’i görünce içim açıldı.

B) Bu meyvelerin içi çürümüş.

C) İçi dışı bir olan insandan korkma.

D) Seçkin, derse gelirse içi rahat edecek.

 

1048-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’o’’ kelimesi bir kişinin yerini tutar?

 

A) Birden ayağı kayınca onu elinden düşürüp kırdı.

B) Ceren o kitabı üç günde okudu.

C) Onunla konuşmaktan büyük zevk almıştı.

D) O,sadece özel günlerde giyilecek bir ayakkabıydı.

 

 

1049-   Yardımlaşmanın önemine inanan bir kişinin aşağıdaki atasözlerinden hangisini söylemesi uygun olmaz?

 

A) Bir elin nesi var,iki elin sesi var.

B) Birlikten kuvvet doğar.

C) El iki söylerse sen bir söyle.

D) Baş başa vermeyince iş bitmez.

 

 

1050-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama hatası vardır?

 

A) Türkçe dersinde yeni bir konu öğrendik.

B) Dr. Ayhan Çetin bugün hastanede yok mu?

C) Ankara’ya giden tren 15;40’da kalkacakmış.

D) Göreve 18.07.2006 tarihinde başladım.

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 1026/1050)

1026

C

1036

D

1046

C

1027

C

1037

A

1047

B

1028

D

1038

B

1048

C

1029

B

1039

D

1049

C

1030

D

1040

D

1050

C

1031

A

1041

B

1032

C

1042

A

1033

B

1043

C

1034

B

1044

A

1035

C

1045

A

 

 

 

 

 

1051-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin hal ekini almış bir sözcük yoktur?

 

A) Okuldan çıkınca hemen ders çalışacağım.

B) Emanet ata binen tez iner.

C) Akacak kan damarda durmaz.

D) Kitaplar da bizim en iyi dostumuzdur.

 

 

1052-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma hal eki olan ‘’-de,-da’’ ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

A) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

B) Akıl yaşta değil baştadır.

C) Bir elim yağda bir elim baldadır.

D) Her horoz kendi çöplüğün de öter.

 

 

1053-    ‘’Ömer Seyfettin önemli bir öykücümüzdür.Ona göre dil ne kadar yalın ise öykü o derece başarılıdır.Bu özelliği ile de pek çok genç öykü yazarına örnek olmuştur.’’

 

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

 

A) Ömer Seyfettin’im genç öykü yazarlarına örnek olması

B) Öykülerindeki kahramanları daha çok gençlerden seçmesi

C) Öykü türü ile dilin yalınlığı arasındaki ilişki

D) Ömer Seyfettin ‘in öykü türünde önemli bir yere sahip olması

 

 

 

 

 

 

 

 

1054-

1.      Gördükleri karşısında herkes çok şaşırdı.

2.      Onu, daha önce buralarda hiç görmedim.

3.      Kendi bilir, isterse gelir.

4.      Yarın bize gelir misin?

 

Yukarıdaki cümlelerde zamir olan sözcükler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

 

A)    Biz, herkes, onu, kendi

B)    Biz, önce, gelir, kendi

C)    Yarın, dehşet, onu, kendi

D)    Biz, herkes, daha, kendi

 

 

1055-

Bulutun üstünde yüzen uçaklar,

Yücelerde yanan alev bayraklar,

Kızıl batılarla pembe şafaklar,

“Vatan, vatan” diye seslenir bana.

 

Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmemiştir?

 

A) Bayrak                   B) Şafak                     C) Vatan          D) Uçak

 

 

1056-  “mutluluğundan - pay - başkalarının - en -kendine - insandır - bahtiyar - çıkaran” kelimelerinden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sondan üçüncü kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) pay                      B) en                  C) kendine                  D) çıkaran

 

1057-    Aşağıdakilerden hangisinde ilgi adılı vardır?

 

A) Yoldaki taşları temizleyiniz.

B) Bu kalem benim, seninki nerede?

C) Daldaki çiçek, doğadaki gerçektir.

D) Öyle yorulmuş ki hemen uyudu

 

1058-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken ‘de’ ayrı yazılmıştır?

 

A) Sanatçıya gösterilen ilgi de artıyor.

B) Kumda güneşleniyor, deniz de yüzüyor.

C) Ben de bilirim bu gurbetin acısını.

D) Bu ulus da bağımsızlığını zor kazanmıştır.

 

 

 

 

 

 

1059-

Şirin

Sakine

Deniz

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Deniz’in bahsettiği türden bir adıl kullanılmıştır?

 

A) Ben bazı soruları çözemedim.                              B) Birkaçı okula doğru geliyor.

C) Buraya gelmem iki saat sürdü.                             D) Sınıfa ilk önce kim geldi?

 

 

1060-   Aşağıdaki kelimelerden kurallı ve anlamlı bir oluşturmak için hangi meyvelerin yerleri

değiştirilmelidir?

Bütün               bekliyoruz               bitti                      SBS’yi               hazırlıklar

 

A)    Muz-Karpuz      B) Çilek-Üzüm     C) Karpuz-Kiraz    D) Üzüm-Muz

 

 

1061-    Desenden yoksun, zevksizce arşın arşın boyanmış tuvaller hiçbir değer taşımazken, avuç içi kadar bir çizgi sanat eseri düzeyine ulaşabilir.

 

Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Büyük resimler güzel olmaz

B) Resimleri küçük yapmak gerekir.

C) Desen, sanatçının bir biçimi yorumlamasıdır.

D) Resmi değerli yapan, sanatçının görüş ve yorumlayış tarzıdır.

 

 

 

 

 

 

 

1062-  Aşağıdaki cümlelerden hangi ikisi aynı anlamdadır?

 

I-    Hata tekrar edildiği zaman suç olur.

II-   Hatanın neresinden dönülürse kârdır.

III-  Hataları hatalarla örtmek en büyük hatadır.

IV-  Hatasız dost arayan dostsuz  kalır.

 

A) I-II                         B) I-IV                       C) II-IV                      D) I-III

 

 

1063-     " Yol almakta olan otobüse yetişmek için hızla   ..............başladı"

Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Yürümeye                         B)  Yakalamaya

C) Ulaşmaya                          D)  Yetişmeye

 

 

1064-       "Birisine hoş karşılanmayacak bir davranışta bulunurken, o davranışın daha önemsizinden duyduğumuz üzüntüyü düşünmeli ve ona göre hareket etmeli­yiz."

 

Cümlesine en uygun ata­sözü hangisidir ?

 

A-  İğneyi kendine, çuvaldızı ele batır.

B-  Büyük lokma yut, büyük söz söyleme.

C-  Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

D-  Aman diyene kılıç kalkmaz.

 

 

1065-     Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 

A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

B) Baş başa vermeyince iş bitmez.

C) Başa gelmez iş olmaz, ava gelmez kuş olmaz.

D) Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.

 

 

1066-   “Dostumuz bizi her nedense hatırlamamışlar.”cümlesinde “-ler” eki anlatıma aşağıdakilerden hangisini katmaktadır?

 

A) saygı              B) üzüntü                C) sitem                  D) sevgi

 

 

1067-    Öğrencilerin birkaçının derse gelmediğini öğrenen sınıftaki diğer öğrencilerin tümü, öğretmenlerine giderek; “Arkadaşlarımızın bazıları, bilerek okula gelmedi.” dediler.

 

Yukarıdaki cümlede altı çizili “zamirlerin” çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    Belgisiz zamir                   C) İşaret zamiri

B)   Şahıs zamiri                     D) İyelik zamiri

 

1068-  “Bazı kimseler, güllerin dikenleri olduğundan yakınırlar. Bense, dikenlerin gülleri olduğuna sevinirim.”diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?

 

A) İyimser                   B) Saf                           C) Hayalci          D)   Karamsar

 

 

1069-   “ Sevincimiz, üzüntümüz, her halimiz

Hep sana bağlı, biliyorsun.”

 

“Bağlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

 

A) Buranın belediyeye bağlı olduğunu yeni öğrendim.

B) Ekinlerin gürleşmesi yağacak olan yağmura bağlı.

C) O, çocuklarına o kadar bağlı ki onları görmeden yaşayamaz.

D) Günlerden beri burada bağlı duran tekne bugün gitmiş.

 

 

1070-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   O  sözcüğü  farklı  türde bir zamir olarak kullanılmıştır ?

a-) O benim en yakın  arkadaşımdı .

b-) Onun yazıları  halkı aydınlatıyor .

c-) Bu işi  yapan mutlaka odur .

d-) Onu  ütüledikten sonra dolaba as .

 

1071-

TÜRKİYE’M

Bu   sınırlar  al kanımla çizilmiş,

Bu şehirler ellerimle dizilmiş ,

Tarihte  ağlamış , çok kere gülmüş,

Şehitler  toprağı Türkiye’m benim .

 

Yukarıdaki  şiirde  hangi varlığa insan özelliği verilmiştir ?

 

a-)  sınırlar          b-) şehirler       c- ) Türkiye    d-) şehitler

 

 

1072-    Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk adıdır?

 

A) Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişir

B) Günlerdir bir dizi sorunla uğraşıyordu

C) Çoban sürüyü ovaya doğru sürdü

D) Gölün çevresinde ahşap evler sıralanmış

 

 

 

 

 

1073-   Atatürk’ü sevmek,onun düşüncelerini anlamaktır. Çağdaşlaşma düşüncesi onun düşüncelerinin özüdür. Bu düşünceye ilerleme,çalışma,erdemli olma,bilim ve insan sevgisiyle ulaşabiliriz.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir?

 

A) İlerleme ve çağdaşlaşma

B) Çalışmak ve erdemli olmak

C) Atatürk’ü sevmek,düşüncelerini anlamak

D) Bilime ve insan sevgisine inanmak

 

 

 

1074-

 

 

 

 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı yoktur?

 

A)1            B)2         C)3         D)4

 

1075-

 

 

 

 

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi bu düşüncenin akışını bozmaktadır?

 

A)1                          B)2                          C)3                      D)4

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 1051/1075)

1051

D

1061

D

1071

C

1052

D

1062

D

1072

C

1053

B

1063

A

1073

A

1054

A

1064

A

1074

D

1055

C

1065

C

1075

B

1056

B

1066

C

1057

B

1067

A

1058

B

1068

A

1059

B

1069

B

1060

D

1070

D

 

 

 

 

 

 

 

1076-        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?

 

A)     Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?

B)     Bilmelisin ki bu böyle sürmez.

C)    Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?

D)    Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

 

 

1077-

Kalktım sabahı dinledim:

Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkı

Hani yorgundum, yeniktim, çaresizdim,

Dündü – evet – dün,

Dün bir kentti, geride kaldı,

Bu sabah bir başka kente indim.

 

Yukarıdaki kıtanın aşağıda belirtilen dizelerinden hangisinde iyelik zamiri ( iyelik eki ) vardır ?

 

A)  1.                  B)  2.                      C)  3.                            D)  4.

 

 

1078-    Ne demektir fırsat ( I ) Şu ( II ) Tutalım ki ( III ) hayat beni bir tiyatro topluluğuyla şehirden şehire dolaşmak zorunda bıraktı ( IV ) O zaman piyesler yazardım ( V ) Çok da başarılı olurdum.

 

Bu parçada numaralı yerlerden hangisine iki nokta ( : ) getirilmelidir ?

 

A)  I.                B)  II.              C)  III.                   D)  IV.

1079-

 

 

 

 

 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde işaret adılı(zamiri)yoktur?

 

A) 1                    B) 2               C) 3             D) 4

 

 

1080-

Hep böyle oluyor. İşe heyecanla başlıyorum,

olumsuzluklar, amaca ulaşmamı engellemek

için sıraya giriyor. Sonra hüsran...Bundan

sonra da böyle olacak.

 

Böyle diyen biri  aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

 

A) Karamsar

B) Güvenilir

C) Kararlı

D) Huysuz

 

1081-    Bir ünlünün hayatının, özeliklerinin, eserlerinin, başarılarının anlatıldığı yazılara ne denir?

 

a) Makale                      c) Biyografi

 

b) Röportaj                    d) Otobiyografi

 

 

1082-   Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “ki” yanlış kullanılmıştır?

 

a)      Kalbimdeki rahatsızlığın sebebini merak ediyorum.

b)      Benimki herkesinki gibi değil!

c)      Sokaktaki yiyeceklerden almamalısın.

d)     Kapıyı öyle hızlı kapattıki deprem oluyor sandım.

 

 

1083-   “Bana dalgın gözlerle bakıyor ama beni görmüyordu.” cümlesinde altı çizili sözcüğün türü nedir?

 

a)      Sıfat

b)      İsim

c)      Zamir

d)     Bağlaç

 

 

1084-   Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlış  yapılmıştır?

 

a)      Atatürk 1919’da Samsun’a çıktı.

b)      Bilim ve Teknik dergisini beğenerek okurum.

c)      Ömer Seyfettin hikaye türünde önemli eserler vermiştir.

d)     Ramazan bayramını sabırsızlıkla bekliyordu.

 

 

1085-

Sevgileri yarınlara bıraktınız

Çekingen, tutuk, saygılı

Bütün yakınlarınız

Sizi yanlış tanıdı.

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)      Türemiş yapılı kelime vardır.

b)      Basit yapılı kelime vardır.

c)      Birleşik yapılı kelime vardır.

d)     Hem yapım eki hem de çekim eki almış kelime vardır.

 

1086-   Akhisar’ın yolları çok bozuktu. Bırakın bisiklet sürmeyi, yürümek bile cambazlık istiyordu. Bu yüzden birçok yerde bisikletlerimizi biz taşıyorduk. Bağların serinletici ve doyurucu ferahlığı, bağlardaki kadınların üzüm ikramları, avucu dolduran ve bir kıvırışta salkımından kopan üzümlerin tadı bile kumlu, bozuk, insan eli değmemiş bu yolun yorgunluğunu gidermiyordu.

 

Parçadan alınan aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

A) tadı        B) ferahlığı                  C) bağı                D) avucu

1087-    Aşağıdakilerin hangisinde tekil, çoğul ve topluluk adları sırasıyla verilmiştir?

 

A) Ağaç- orman- ağaçlar        B) Sürü- sürüler- koyun

C) Çiçekler- çiçek- demet       D) Gemi- gemiler- orman

1088-   “Bir insanın hayatı, kişiliği, yaptıkları vb. ile ilgili bilgi veren, onu tanıtan yazılara…......denir.”

 

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Gezi           B) Otobiyografi          C) Biyografi      D) Anı

 

 

1089-   Aşağıdakilerden hangisi isimden türemiş bir eylemdir?

A) yolla-            B) gezdir-            C) okut-              D) çizil-

 

 

1090-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki almış

bir sözcük yoktur?

 

a) Balık sudan çıkınca hapı yutar.

b) Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür.

c) Sen işten korkma, iş senden korksun.

d) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

 

 

1091-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme

yoktur?

 

a) Düşünce goncadır, dil tomurcuk.

b) Bacak kadar çocukla çekişmiş

c) Sonuncu olduğuna çok üzülüyordu.

d) Pelinsu cin gibi bir öğrenciydi.

 

 

1092-    ‘Şair Ekrem Bey(  )Beni  çok sever(  )ben de kendisini severim(  )Otuz yaşlarında var(  )’

 

Yukarıdaki boşluklara gelecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) (:) (,) (.) (.)

b) (!) (;) (:) (.)

c) (…) (,) (.) (.)

d) (…) (;) (.) (.)

 

 

1093-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘-ler’eki eklendiği sözcüğe abartma anlamı katmıştır?

 

a) Laleler, sümbüller, mor menekşeler vardı bahçemde.

b) Annemler tatilden bugün dönecekler.

c) Çocuk ateşler içinde yanıyordu.

d) Okullar kar nedeniyle tatil edildi.

 

 

 

1094-   Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük “terim” anlamlıdır?

 

A)    Anıl Bey şive çalışmaları için Anadolu’ya gitti.

B)    Matematik problemini sınıfta kimse çözemedi.

C)    Bu şarkının sözleri beni geçmişe götürdü.

D)    Bu yıl kupayı bir Anadolu takımı aldı.

 

 

1095-   Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

 

 

A)    Bugün Türkiye-Almanya maçını bizde seyredelim mi.

B)    Türkiyenin en kalabalık üç şehri şunlardır:İstanbul,Ankara,İzmir

C)    Şiir dinletisinde Orhan Veli’nin şiirlerini okuyacağız.

D)    Eyvah, son vapuru da kaçırdık.

 


1096-  ”Bu kitap beni sardı.”cümlesindeki “sarmak”sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Çekmek                            B) Etkilemek

C) Rahatlamak                      D) İlgilendirmek

1097-   Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır?

 

A) Kime ne diyeyim, kaderim böyle!

B) Dumanım, başımın süsü.

C) Umudum bitmedi daha ağacım.

D) Çıkmayan canda umut var.

1098-   Hangi sözcükte hece düşmesi vardır?

 

A) Öpücük                           B)Azıcık

C) Körpecik                         D) Minicik

1099- İnsandan fazla söz açtım

Yakınmaya başlayalı;

Yermek değildi maksadım

Dil durmuyor, ne yapmalı?

M.Faik Ozansoy

 

Dörtlüğün kaç yerinde ulama vardır?

 

A) 1 B) 2                 C) 3                 D) 4

CEVAP ANAHTARI ( 1076/1100)

1076

C

1086

C

1096

B

1077

B

1087

D

1097

C

1078

B

1088

C

1098

D

1079

C

1089

A

1099

A

1080

A

1090

D

1100

C

1081

C

1091

C

1082

D

1092

C

1083

C

1093

C

1084

D

1094

A

1085

C

1095

C

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri