İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3362
Son Üyemiz:gqfuzhyrrw
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6995753
6.Sınıf Türkçe Test ve Cevap Anahtarı 12 PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 21 Şubat 2011 22:18

6. SINIF TÜRKÇE TEST VE CEVAPLAR ANAHTARI -12

 

601)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ‘ ) yanlış kullanılmıştır?

 

A)    Ayça’nın sınavı çok iyi geçmiş.

B)    İzmir 9 Eylül’de düşman işgalinden kurtuldu.

C)    Mert’ler , yarın bize gelmeyecek mi?

D)    Öğretmenimle yarın saat 09:00’da Gebze’de buluşacağız.

 

602)”Ezmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel (asıl) anlamıyla kullanılmıştır?

 

A)Bu sözler karşısında ezileceğimi sanıyorsa yanılıyor

B)Anadolu’da kadınlar domatesi elleriyle ezip salça yapıyor

C)Galatasaray rakiplerini ezdi geçti

D)Düşmanı ezmek için yemin ettiler

 

Kim bilir  şimdi nerdesin?

Senindir yeni akşamlar;

Merdivende ayak sesin,

Rıhtım taşında gölgen var.

(Ahmet Hamdi TANPINAR)

603)Bu dörtlüğün ana duygusu ( teması) aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Sitem            B) Özlem                 C) Yalnızlık                  D) Pişmanlık

 

604) ‘’ Ufukta günün boynu büküldü.’’Bu cümlede görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)Zavallı babam yedi boğaza bakmaya çalışıyordu.

B)Biraz daha hızlı yürürsen karıncalar bile bizi geçer.

C)Bu çiçeğin kökü bakımsızlıktan tamamen kurumuş.

D)Güneş ışığında yağmurunu döken bulutlar sanki gülüyordu.

605)’Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.’’Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A)İki kişinin bildiği sır değildir.

B)Kapının kolu kırılınca içeride kaldım.

C)Köy geçen dere, çay bahçelerini suluyor.

D)Bu ay Mars’a bir uydu gönderilecekmiş.

 

606)Bazılarını eğlendirmese de onun kitapları; düşündüren, sorunlarımızı kendine dert edinmiş bir yazarın kitaplarıdır. O, Avrupa’nın en büyük romancılarındandır; romanı onlar gibi anlar. Romanın ne olduğunu bilenlerdendir o.

Paragrafta yazarın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?

A) Toplumun sorunlarına ilgi duymasından

B) Etkili bir özelliğe sahip olmasından

C) Romanı Avrupalılar gibi anladığından

D) Sorunlara çözümler ürettiğinden

607) Okul öncesinde kitabı ve okumayı seven çocuğun ileride düzenli bir yaşama ulaşacağı, başkalarını da düzenli bir yaşama özendireceği biliniyor. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, toplumu yönlendirenlerin başlıca görevleri arasında yer almalı; çünkü geleceğimizi okuyan, araştıran, düşünen bireylerin kurması zorunluluğu vazgeçilmez bir gerçektir.

Paragrafta anlatılmak istenen nedir?

A) Kitabı seven çocukların yaşamları düzenlidir.

B) Okuma alışkanlığı yaygınlaştırılmalıdır.

C) Geleceğimizi, düşünen insanlar kuracaktır.

D) Okul öncesi çocuklar kitabı sevmemektedir.

 

“İş başında biri sana “Kalk gidelim” deyince,

Ona de ki: “Bırak beni! Şimdi benim iş vaktim,

Ocağımdan başka yerde benim yoktur ümidim.

Önce çekiç, alın teri; ondan sonra eğlence.”

M. Emin YURDAKUL

608)Yukarıdaki dörtlükte asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Çalışmanın eğlenmekten öncelikli olduğu

B)Zamanın değerli olduğu

C)Eğlenceye de zaman ayrılması gerektiği

D)İş başında kimsenin rahatsız edilmemesi gerektiği

 

Ey kusursuz mavilik

Kıpırdayan toprak

Düşünen ağaç

Ve soluğunu tutmuş dağ

Merhaba

 

609Yukarıda verilen parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?

 

A)Benzetme               B)Kişileştirme            C)Örnekleme              D)Açıklama

 

Bir çocuk resim yapıyor.

Tutup ebemkuşağını sermiş önüne

Ve o asil beyazlığa eğmiş başını,

Kalemleri yeşil, mavi, sarı…

 

610)Yukarıda verilen dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A)Basit Sözcük          B)Türemiş Sözcük      C)Ünsüz Benzeşmesi             DBileşik Sözcük

 

611)Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi sözcükler arasındaki anlam ilişkisi yanında diğerlerinden farklıdır?

 

A)Rüzgâr – Yel                                 B)Edebi Tür – Hikâye

C)Yağış – Kar                                               D)Doğal Afet – Deprem

 

612)“Fatih Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

 

A)Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimlerinin baş harfinin büyük yazılması

B)Ünvanların baş harfinin büyük yazılması

C)Yer isimlerinin baş harfinin büyük yazılması

D)Özel isimden türetilen sözcüklerin baş harfinin büyük yazılması

 

613)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

A)Elindeki çiçekler rengarenkti.

B)Bütün gün önlükteki lekeyi çıkarmaya çalıştı.

C)Çok çalış ki tatili hak edebilesin.

D)Unutmaki bu günler geri gelmeyecek.

 

614)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim vardır?

A)Denizlerin dibinde çok fazla canlı yaşar.

B)Kuşların tüyleri uçmalarına yardımcı olur.

C)Babası eksik dişlerinin yerine köprü yaptırmış.

D)Öyle güzel canlılar var ki aklımız duruyor.

 

615)“Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum.” Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Önemsiz                 B)Kolay                        C)Belli belirsiz                      D)Rahatlamış

 

616)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının birden fazla tamlananı vardır ?

 

A)Ali nin ve Veli nin dersleri iyiydi.

B)Arkadaşımın annesi ve babası evde yokmuş.

C)Küçük ama şirin bir evdi.

D)Yaramaz öğrenci ve çocuklarla dolaşma

 

617)Aşağıdakilerin  hangisinde  ‘ den’  eki sıfat görevinde kullanılmıştır?

 

a)      Baştan başa  çiçeklerle kaplıydı her yer

b)      Uzaktan bazı , seslerin geldiğini duydum

c)      Bu kitap sıradan bir romanmış

d)     Sana yürekten inandım

 

618)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlaması vardır?

 

A)Yuvarlak masanın örtüsünü yıkadı.

B)İpek saçlarının güzelliği herkesi büyülüyordu?

C)Söylediği sözleri asla unutmayacağım

D)Şehrin gürültüsü insanı buradan çekip gitmeye zorluyor.

 

 

619)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür olarak farklıdır?

 

A)Güzel günler diliyorum hepinize.

B)Dışarıda yağmur usul usul yağıyordu?

C)Ödev olarak verilen konuyu iyice araştırmalısın.

D)Sabah erkenden uyandım.

 

620)”Yüzyıl” ve “asır” sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır?

 

A)Bilgin-bilim            B)Tatlı-tatlıcı              C)Sene-yıl       D)Gezi-gezgin

 

621)     “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.”

Dizeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A)Ünsüz yumuşaması olan sözcükler vardır.

B)Sesteş sözcükler kullanılmıştır.

C)Eş anlamlı sözcükler vardır.

D)Ünsüz benzeşmesi olan sözcükler vardır.

 

622)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü daralması vardır?

A)Yol ayrımına gelince yavaşladı.

B)Önündeki arabayı izliyor.

C)Yaptıklarının hatalı olduğunu söyledi.

D)Duyarsız insanların topluma yararı olmaz.

623)“Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik kuralına aykırı bir kullanım vardır?

 

A)Akşam sokağa çıkmaya korkuyorum.

B)İki saat sonra okula gidiyorum.

C)Karın ağrısından kıvranıyorum.

D)Kendini boş yere yoruyormuşsun.

624“Kitaplık-silgi” kelimeleri her ikisi de aşağıdakilerden hangisine uygundur.

 

A)    Çoğul isim – türemiş isim – cins isim

B)    Birleşik isim – cins isim – tekil isim

C)    Türemiş isim – tekil isim – cins isim

D)    Basit isim – çoğul isim – özel isim

625)    Ahmet Bey içeriye girer (  )

(  ) Verdiğim paralar şimdi nerede?

Ali Dede, “Dinle.” der: (  )Bu paraları sen nereden aldın? (  )

Yukarıdaki konuşmada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki hangi noktalama  işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (:) (“) (“)                       B) (!) (:) (“) (“)            C) (:) (_) (“) (“)           D) (?) (“) (“) (“)

CEVAP ANAHTARI ( 601/ 625)

601

C

611

A

621

B

602

B

612

D

622

B

603

B

613

D

623

B

604

D

614

C

624

C

605

B

615

D

625

C

606

D

616

B

607

B

617

C

608

A

618

B

609

B

619

A

610

C

620

C

626)“Halk fıkraları …………….. mizah dalının ……………. siması Nasrettin Hoca gelir aklımıza.”  cümlesindeki boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur?

A) Söyleyin – bilinen                         B) denilince – ölmez

C) işitince – tanınmış                          D) Okuyunca – usta

 

627)Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından “dalgakıran” kelimesine benzemektedir?

 

A) günlük                       B) takı                         C) evden                  D) işveren

 

628)“Gazeteye geldiğinde kapıda biriken kalabalığı gördü” cümlesinde aşağıdaki hal eklerinden hangisi yoktur?

 

A) yönelme                B) belirtme                  C) ayrılma                D) bulunma

 

629)Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

 

A)    Babam bana yeni bir kitaplık yaptı.

B)    Açıkgöz kardeşim kitaplarımı karıştırmış.

C)    Dedem eğlenceli masallar anlatır.

D)    Öğleden sonra toplantıya katılacağım.

 

630)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfler yanlış kullanılmıştır?

 

A)    Yeni doğan kardeşime Mehmet adı verildi.

B)    Ayşe: Ömer Seyfettin’in eserlerini okudun mu?

C)    En sevdiğim çiçek Gül’dür.

D)    Atatürk 10 Kasım 1938 yılında ölmüştür.

 

631)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında anlamda değişiklik olur?

 

A)Ovaları,denizleri aşıyorduk.

B)Hasta,kadına yardım etmek için elinden geleni yapıyordu.

C)İletişim,insan olduğumuzun göstergesidir.

D)Fark ettim ki, herkes ektiğini biçiyormuş.

 

632)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

 

A)Kardeşim de bizimle sinemaya gitmek istiyor.

B)Sadece evde otur ve sakın dışarı çıkma.

C)Kendisi de haksız olduğunu düşünüyor.

D)Bu kitapları kırtasiye de bulabilirsin.

 

633)“GERİ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ileri” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır?

 

A-İdeallerinden asla geri adım atma.

B-Herkes üç adım geri gitsin.

C-Almanya’ya gittim ama döndüm.

D-Aldığın kitapları geri vermeyi unutma.

 

634)Aşağıdakilerin hangisinde deyim yoktur?

 

A-Canını dişine takmış,çalışıyordu.

B-Gözünü dört aç ,beni izle.

C-Senin bu yaptığın düpedüz yüzsüzlük

D-Artık eski çamlar bardak oldu.

 

635)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 

A)Kitabın yerini televizyon almalıdır.

B)Bu sözleri daha da kaygı verici

C)C)Yolculukları sırasında başlarından birçok macera geçer

D)Hayattan, işten iyice soğudum

636)Hangisinde –i ekinin yaptığı görev farklıdır?

 

A)Ahmet’i üç gün içinde arayacağım.

B)O odayı beraber temizlemiştik.

C)Ailesi bu sene tayin oldu.

D)Kitabı düşürünce sekretere kızdı.

 

637)Hangisinde –im ekinin yaptığı görev farklıdır?

 

A)Sorunun çözümü için yeni açılımlar geliştirdi.

B)Ekip ruhunu ön planda tutan bir müdürüm var.

C)Evden getirdiklerimi herkesle paylaştım.

D)Güzel kardeşim, söylediklerimi anlamadın mı?

 

638) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?

A)    Her devrim bir değişikliktir.

B)    Oysa çoğumuz yazıya girmede sıkıntı çekeriz.

C)    Konuyu tanıtmada doğrudan ve geciktirilmeden yapılmalıdır.

D)    Bu gerçeği çok iyi bilen Atatürk ulusal birliğe önem verir.

 

639) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)    Hülya Hanım çok çalışkan bir hanımdır.

B)    Ayşe Teyzem İzmir’e gitti.

C)    Yarın Karabaş’ı veterinere götüreceğim.

D)    Bu bilgileri Doktor Ahmet Beyden aldık.

 

640)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik bir sözcüktür?

 

a)bağlama       b)bayramlık                c)insanlık        d)kahvaltı

 

641)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

 

a)balıkçı                      b)öğrenciler                c) gözlükçü                 d)kitabım

 

642) Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.

Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir?

 

A)Herkesin yazı yazamayacağı

B)Yazmanın sorumluluk isteyen bir iş olduğu

C)Yazıların tarafsız olması gerektiği

D)Nitelikli yazıların bir düşünceye dayandığı

 

Gurbet o kadar acı

Ki ne varsa içimde

Hepsi bana yabancı

Hepsi başka biçimde

 

643)Dörtlüğe göre şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) mutlu         B) endişeli      C) kederli        D) ümitli

 

644) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?

A- Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.

B- Sanatçı farkı fark etme başlar.

C- Ceketteki lekeyi temizleyemedi.

D- Ağacın yapraklarına daldı.

 

645) Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A- topçu             B- çöplük                    C- gecekondu           D- kapak

 

646)Eğer kucaklayıcı bir ses tonuyla konuşursak söyleyeceklerimizi bir defa söylememiz yeterli olur.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye anlamca en yakındır?

A)Konuşurken ses tonumuz istediğimiz gibi olmalıdır. İletişimde rahatlık en önemli unsurdur.

B)Ses tonumuz iletişimde sözcükler kadar önemlidir.

C)Ses tonunun iletişime davet eder nitelikte olması bizi tekrara düşmekten korur.

D)Ses tonumuz kısmen bizim kişiliğimizi yansıtır.

647)Şiirin sonsuz tanımı olduğu için bir tanımı yoktur. Cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Şiirin tanımı yoktur.

B)Şiir farklı yönlerden tanımlanabilir.

C)Şiiri tanımlamak birikim ister. Çünkü şiiri tanımlamak zordur.

D)Şiirin üzerinde anlaşmaya varılmış bir tanımı değil, birbirinden farklı birçok tanımı vardır.

 

648) Aşağıdaki sözcüklerden hangisine sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte yumuşama görülmez?

 

a) yaprak                     b) cumhuriyet             c) şaşkınlık                  d) dolap

 

649) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sıcak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır?

a)      Beni oldukça sıcak karşıladılar.

b)      Sıcak bir günde yola çıktık.,

c)      Sıcak bir bakış eritir kalplerdeki buzları.

d)     Onun davranışlarını hiç sıcak bulmadım.

 

650)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlıdır?

 

A)Saatin sesi bütün gece uyutmadı

B)Bu korkuyla hiçbir şey yapamazsın

C)Dostluk, sabır ve emek ister

D)Bu işin sonu karanlık görünüyor

 

CEVAP ANAHTARI ( 626/650)

626

B

636

C

646

C

627

D

637

A

647

D

628

C

638

A

648

B

629

B

639

D

649

B

630

C

640

D

650

A

631

B

641

C

632

D

642

D

633

B

643

C

634

C

644

D

635

D

645

C

 

 

651)Aşağıdaki kelimelerin hangisi diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır?

 

A) eller                           B) kalemi                       C) okulda                  D) söylemeden

 

652)“Ali 100m yarışlarında yine ikinci oldu.” Cümlesinden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

 

A)    Ali sadece koşu yarışlarında başarılıdır

B)    Ali önceki koşu yarışlarında birincilik almıştır.

C)    Ali daha önceki 100 m yarışlarının en az birinde ikinci olmuştur.

D)    100 m yarışları Ali için çok önemlidir.

1.Çocuklar günden güne büyüyorlar.

2.Bu ilacı gün aşırı içeceksiniz.

3.Gün geçtikçe işlerimiz düzeliyor.

4.Ödevlerini günü gününe yapmalısın.

 

653)Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler yakın anlamda kullanılmıştır?

 

a-)1 ve 2             b-)1 ve 3             c-)2 ve 4             d-)1 ve 4

 

654)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?

 

A)Babamın gözlüğü yine ortadan kayboldu.

B)Ünlü kişilerin yaşamlarını anlatan bir kitap okuyorum.

C)Günlerce haber çıkmayınca umutsuzluğa kapıldı.

D)Genç kızın bakışları öfke doluydu.

 

655)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık”eki eklendiği sözcüğe yer anlamı katmıştır?

 

a-)Önümüzdeki ay kışlık kıyafetler almak istiyorum.

b-)Haftalığımı alınca kardeşime hediye alacağım.

c-)Kömürlüğün anahtarı kaybolunca kapısını açamadık.

d-)Gençliğimde çok şiir yazardım.

 

656)Sözcüklerin yapım eki almış biçimlerine “gövde” denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gövde durumunda değildir?

 

a-)Oğlumuz derslerinde çok başarılı bir öğrencidir.

b-)Geleneksel giysilerin sergilendiği bir müzeyi ziyaret ettik.

c-)Yapılan sorgulama sonrası suçlu olduğu anlaşıldı.

d-)Geçen hafta şemsiyesini sınıfta unuttu.

 

657) Küçük çocuk, başını kaldırdı ( )

( ) Konuştuklarınızı duymadığımı mı zannediyorsunuz ( ) ( ) dedi( )

Yukarıdaki yazıda boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (:) (,) (?) (,) (.)

B) (.) (“) (,) (”) (:)

C) (:) (“) (?) (”) (.)

D) (,) (“) (.) (”) (.)

 

658)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır?

A)    Birdenbire yollarını sık bir orman kesti.

B)    İlkbaharın güzelliğini kış boyunca özleriz.

C)    İki bahçeyi birbirinden yüksek bir duvar ayırıyordu.

D)    Çiçeklerin güzelliği hepimizi büyülemişti.

 

659)Hangisi deyim değildir?

 

A-)Karşı gelmek     B)  Yemek pişirmek       C)  Yol vermek D)  El uzatmak

 

 

660) “ Ağaca çıkmasını bilirim;

Tanırım meyvenin oluşumunu;

Taş kırmak da gelir elimizden,

Ateş yakmak da aş pişirmek de. “

Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

 

A)Aş pişirmekte usta olduğunu               C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu

B)Ustalığını kimlerle paylaştığı                D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

 

661) “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.”

Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

 

A)En iyi işleyen otel bizimki

B)İşyeri on beş elemanla işliyor

C) Ulus – Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim.

D) Duvardaki tüm saatler işledi.

 

662)   “ Hep aydın günlerimiz olmalı,

Milletçe elele, beraber.

Bütün köylerinde güzel yurdumun

Okumayan, yazmayan kalmamalı.

Bu vatan, cennet vatan,

Kalkınmalı, kalkınmalı. “

 

Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Birlik – İyimserlik                        C)  Korku - Üzüntü

B)  Yalnızlık – Pişmanlık                   D)  Karamsarlık – Özlem

 

663)“Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir?

 

A)Karanlık – Usturaya                                  B)  Şimşek - Usturaya

C)Ustura – Şimşeğe                                       D) Hava – Usturaya

 

664) “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır?

 

A)O evin önünden geçtik

B)O seni sever

C)İstediği o elbise çok pahalıydı

D)Kalbimde açtığın o yara hala kanıyor

 

665) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır?

 

A)    Arılar içgüdüleriyle hareket eder.

B)    Hep beraber Beylerbeyi Konağı’nı gezdik.

C)    Sizinle bu iç sıkıcı konuda konuşmak istemiyorum.

D)    Kim bilir ne zaman açar ilkbahar çekleri?

 

 

666) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili isim bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 

A) Gözümün önünden kuşlar uçup gittiler.

B) O tatlı kız bebeklerini bana verdi.

C)  Rüzgarlara kapılıp gittik!

D) Çekmecelerini güzelce toplamalısın.

 

667) “ Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan”

Kalkmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizedeki anlamıyla kullanılmıştır?

 

A)Niye kalktınız, ne güzel oturuyorduk

B)Babam geç yatar, erken kalkar

C)Sorduğunuz otobüs biraz önce kalktı

D)Dün matematik dersinden tahtaya kalktım

 

668)“Besle kargayı oysun gözünü.  /  İyilik eden iyilik bulur.”

Yukarıdaki atasözleri anlamlarına göre nasıldır?

 

A) Yakın anlamlı               B) Zıt anlamlı                C) Eş anlamlı               D) Anlamca ilgisiz

 

669)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapı” kelimesiyle yapılmış bir deyim yoktur?

 

A) Kapı gibi adam üstümüze yürüyünce korktuk.

B) Amcam ve oğulları yıllarca el kapılarında çalıştılar.

C) Alacaklılar akşam vakti kapıya dayandı.

C) Fazla zorlayınca kapının kilidini bozmuş.

 

670)     Ben var isem anadilimle varım.

Türkçem benim bereketli toprağım.

Akan sularımın sesi ondadır.

Güneşimin aydınlığı, sıcak...

Onunla güler, onunla ağlarım.

 

Şiirde Türkçe ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

a)      Varlığımızın nedeni olduğu

b)      Zengin özelliklere sahip olduğu

c)      Duyguları dile getirdiği

d)     Konuşma yeteneğini geliştirdiği

 

671)     “İnsanlar hürriyetlerini, rahatlarını ve emniyetlerini bugüne kadar araya gelmişlerdir.”

 

Cümlesindeki fiilin anlamı için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

a)      Yeterlilik

b)      Tezlik

c)      Sürerlik

d)     Yaklaşma

 

 

 

672)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye “uzunca bir süre” anlamını katmıştır?

 

A)Nicedir dostlarımı arayıp soramıyorum

B)Her zaman başarının çalışmadan geçtiğini söyler

C)Geçen yıl genç yazar arkadaşlarımla görüştüm

D)Hayat, iyiliğin kötülükle kardeş olduğu bir süreç

 

673) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “mi” cümleye soru anlamı katmamıştır?

a) Oralarda yağmur sık yağmaz mı

b) Geldi mi hemen gideriz

c) Beni duymuyor musunuz

d) Geziye gelmiş miydin

 

674)Aşağıdaki kelimelerden hangisi gövde halindedir?

 

A)sezgin         B)geldi                       C)balıklar                    D)yoldaydı

 

675)Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

 

A)keskin         B)sevgi           C)gözcüler                  D)gezdir

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 651/675)

651

A

661

C

671

C

652

D

662

A

672

A

653

B

663

C

673

B

654

C

664

B

674

A

655

C

665

C

675

C

656

D

666

C

657

C

667

C

658

D

668

B

659

B

669

D

660

B

670

D

 

676)Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır?

 

A)yazılarında              B)gözlemledi              C)bilgin                      D)alırsın

677) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş yapılı sözcük yoktur?

 

A) Özge sınıfın en başarılı öğrencisidir.

B)  Buna ilişkin ne söylenebilir?

C) Anlaşılan yarın buraya gelecekler.

D) Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz.

 

678)“insan- edebilen- en değerli- kendisiyle- insandır- mücadele” sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A) edebilen               B) mücadele     C) kendisiyle             D) insandır

679) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) Anlamak- ezberlemek

B) Emretmek- buyurmak

C) Tasalanmak- endişelenmek

D) Ağarmak- beyazlamak

 

680) Aşçının yaptığı lezzetli pilavı     yedik

1               2               3                            ²

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısına göre ötekilerden farklıdır?

a) 1                     b) 2                   c) 3               d) 4

 

681)Dünyanın tüm güzelliklerinin……..paylaşılmasını istiyoruz. Cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

 

A)Ortaklaşa                B)Eşit olarak              C)Adil bir biçimde                 D)Kardeşçe

 

682) Bir sabah

Kuşlardan daha erken

Güneş doğmadan daha

Dallarda serçelerin

Düğünü başlamadan

Uyandım usulca

Şiirde insana ait özelliklerin yüklendiği varlık hangisidir?

a) Kuş                b) Güneş              c) Serçe          d) Dal

 

683) Kendi  dilini bilmeyen  başka bir dil öğrenemez.

Bu cümleye göre, yabancı dil öğrenmede aşağıdakilerden hangisi daha önceliklidir?

 

A)Çalışmak                                                    B)Kendi  dilini bilmek

C)Yabancı  dilleri sevmek                             D)Yetenek sahibi olmak

 

684) Vermiyor. Kimi gazetelerde birkaç kişinin çabasıyla bir şeyler yapılıyor, o kadar. Gazetelerde bir ekonomi servisine beş kişi az görünür de kültür ve sanata iki kişi fazla görünür. Bu, beraberinde ister istemez sayfaya bir donukluk getiriyor.

 

Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

 

A)    Gazeteler  kültür ve sanata önem veriyor mu?

B)    Ülkemizde kültür ve sanata önem veriliyor mu?

C)    Gazeteler neden kültür ve sanata gereken önemi vermiyor?

D)    Kültür ve sanat geliştirilebilir mi?

 

 

 

 

 

 

 

685)   Seneden seneye ve ağır ağır

Gömüleceğim ben de ine ine

Hareketsiz ve kör , dilsiz ve sağır

Boş bir karanlığın derinliğine

Yukarıdaki dizelerde hangi ses olayı vardır?

 

A)Ünsüz benzeşmesi                                                 B)Ünsüz yumuşaması

C)Hece düşmesi                                                        D)Ses türemesi

 

686) Sorarım karşılık olmaz sorular

Sorarım duygular beni söyletir.

Umarım rüzgarlar büyük borular

Sesimi sizlere kadar iletir.

Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır.

 

a.)2                 b.)3           c.)4                           d.) 1

 

687)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değim kullanılmamıştır?

 

A)Vallahi, o bunun yaptığını öğrense seni çiğ çiğ yer.

B)Gazeteye göz atarken ilginç bir haber gördü

C)Güneşin doğusu batısı farksız

D)Artık gözümden düştün, ne yaparsan yap.

 

688)Sözcüğünün ilk anlamı, temel anlamdır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "baş" kelimesi temel anlamda kullanılmıştır?

 

A)Yaramazlıkta başı çeken oydu.

B)Başını bir sağa bir sola oynattı.

C)Bu grubun elebaşısıydı.

D)Yolun başında bizi bekliyordu.

 

689)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "diş" sözcüğü zorlu anlamında kullanılmıştır?

 

A)Birbirine diş bileyen insanlarla dolu burası

B)Bu pehlivan dişli çıktı pes etmiyor.

C)Diş etlerin sağlıksız görünüyor.

D)Mkinenin dişlisi kırılmış.

 

690) ‘utangaç,saat,akıl,zeki,kalem’ isimlerinden hangisi türemiş isimdir?

 

A) zeki            B)saat         C)utangaç              D)akıl

 

691)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 

A)Sokaktan bulduğu kediye boncuk adını verdi.

B)Yarın Kirazlı’ya gideceğiz.

C)Mühendis Ahmet Bey işini başarıyla yaptı.

D)Belgrat Ormanı, görülmeye değer bir yerdir.

 

692) Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?

 

a ) Hayal gücü ruhun gözüdür.

b) Onun aklını çelen kimdi?

c) Yılların yükünü omzunda taşıyor.

d) Salonun perdesi leke leke olmuştu.

 

693) Aşağıdakilerden hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A)insanlık                   B)yağışlı                     C)odunluk                  D)evler

 

694)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlara yer verilmiştir?

 

A) Yaşamayı bilen için hayat güzeldir.

B) Yapılan iyilikler çabuk unutulmaz.

C) İnsan, kendini umut ile beslemelidir.

D) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.

695)Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek hem mecaz anlamlı bir sözcük öbeği kullanılmıştır?

 

A)Aklınızdan çıkarmayın! Umut oldukça,hayalinizdeki dağa çıkabilirsiniz.

B)Yarışmacı, koşunun  sonlarına doğru yoruldu ve yarışı bıraktı.

C)Kağıt üzerine yaptığı karakalem resimleri satışa çıkardı.

D)Kalın gömleklerle kamburunu örtmeye çalışıyordu.

696)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde hangisinde özelden genele doğru gidilmiştir?

 

A)Birçok edebi eser vardır,deneme de bunlardan biridir.

B)Bütün sanatçılar gibi o da ölümsüzlüğü yenme telaşında bir yazardı.

C)Savaşlar zordur, Kurtuluş Savaşı da zor bir savaştı.

D)Papatya, anneye verilebilecek en güzel çiçektir

 

697) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim belirtme hâl eki kullanılmıştır?

 

A)Ev sahibi kiraya zam yaptı.

B)Sabah dönerken arabaları bozulmuş.

C)Kapının anahtarı yine kırılmış..

D)Elmas yüzüğü nereye koyduğunu hatırlamıyor.

 

698)Dik yokuştan yavaş yavaş inerken arabadaki müzik, sol tarafımızdaki ormanla uyum içindeydi. Arabanın açık camından girip bizi sarhoş eden çam kokusu gözlerime çocukluğumun kekremsi tadını bırakmıştı

Yukarıdaki paragrafta hangi duyuya seslenilmemiştir?

 

A)Görme        B)Koklama                 C)Dokunma                D)İşitme

 

 

 

699)     1 İnsan

2 ise

3 de

4 yedisinde

5 ne

6 yetmişinde

7 odur

Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A) 4-1-5-2-6-3-7                                B) 1-4-5-2-6-3-7

C) 1-6-5-2-4-3-7                                D) 6-3-7-1-4-5-2

 

 

700) Aşağıda açıklamasıyla cümlede kullanılan deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır?

 

A) Bu işten artık vazgeçemezsin, ok yaydan çıktı bir kere.

B) O kadar çok acıktım ki  karnım zil çalıyor.

C) Hiç sır saklayamıyor ki ağzında bakla ıslansın.

D) Çocuğun halini görünce içim ezildi.

 

CEVAP ANAHTARI ( 676/700)

676

D

686

A

696

D

677

D

687

C

697

D

678

B

688

B

698

C

679

A

689

B

699

B

680

D

690

C

700

D

681

A

691

A

682

C

692

D

683

B

693

B

684

A

694

D

685

B

695

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri