İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3363
Son Üyemiz:jvlvlitrcc
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6999024
Yazım ve Noktalama, Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, Ünlem, Soru işareti PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 24 Nisan 2010 00:00
NOKTALAMA  İŞARETLERİ

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.
Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.
1)NOKTA (.):
1. Cümlenin sonuna konur:
Hoca ipe un serdi.
Delikanlı abayı yakmış.
Atı alan Üsküdar’ı geçti.
2. Kısaltmaların sonuna konur:
Dr.(doktor),Prof.(profesör),Cad.(cadde),İng.(İngilizce)
Ancak, bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz: TBMM,TDK
3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:2.(ikinci), 5.cadde,80.yıl
4. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
11.08.1988                    29.05.1988
5. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
19.15’te buraya gelecek.
20.00’da tren kalktı.
6. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
4.8=32                       8.7=56
2)VİRGÜL (,):
1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:
Bu kitabın içindeki olaylar,anılar ve hikayeler çok güzel.
Ağaçlar,böcekler,çiçekler cıvıldaşıyordu.
2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
Ağladık,güldük.
Akşam, yine akşam, yine akşam…
3. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur:
Bugün, buraya geleceksin ve tüm bu işleri yapacaksın.
4.Bir addan önce gelen zamirlerden sonra kullanılır:
O,bu kitabı okumuş.
Bu,oraya asla gitmemiş.
O,çok seviyormuş.
5. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:
Sayın Başkanım
Değerli kardeşim
Muhterem hemşerim
Sevgili anneciğim
6. Yazışmalarda, başvurulan makamın adından sonra konur:
Elbistan Belediye Başkanlığına,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne,
7. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerden sonra konur:
Seni hiç ama hiç sevmedim,dedi.
8.Anlam karışıklığına meydan vermemek için adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılır:
Genç, adama ters ters baktı.
Hırsız, çocuğu kovaladı.
Yaralı,  kadının yüzüne bakıyordu.
İhtiyar, adamın suratına tükürdü.
9.Bazı cümlelerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
Oku; adam ol baban gibi,  eşek olma.
3.NOKTALI VİRGÜL(;):
1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:
Erkek çocuklara Atilla,Aslan,Eren;kız çocuklarına Elif,Gül,Canan gibi adlar verilir
2. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur:
Türkiye,Azerbaycan,Gürcistan;Ankara,Bakü,Tiflis.
3.Ögeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri ayırmada kullanılır:
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
4. Kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat lakin, çünkü, yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur:
İyi biri gibi görünebilir; fakat yinede sen çok güvenme.
Bir millet ordusunu kaybedebilir, bağımsızlığını da kaybedebilir; fakat dilini sakladıkça o millet yaşıyor demektir.
4.İKİ  NOKTA(:) :
1. Öykü ve romanlarda konuşma çizgisinden önce kullanılır:
Hacivat:
-Peki,söyle bakalım Karagöz’üm neymiş bu ögelerin isimleri?
2. Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:
a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.
3.Alıntı cümlelerden önce kullanılır.
Ziya GÖKALP’’demiş.
Not: İki noktadan sonra yapılacak açıklama bir cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlar.
*En çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır: muz, elma,portakal…
5.KESME İŞARETİ( ’):
1. Özel adlara getirilen iyelik ve hâl eklerini ayırmak için konur:
Ankara’ya yarın gideceğim.
Tuğrul’u dün hiç göremedim.
Gazi’ye hiç gitmedim.
2. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:
TBMM’yi ziyaret edeceğim.
TDK’ya dilekçe yazacağım
KKTC’ye geçen sene gitmiştim.
3.Her türlü rakamdan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
36’nın ortak bölenleri nelerdir?
Sen 9’uncu sınıfta mı okuyorsun?
10’uncu yılında bile anılmadı.
UYARI: Özel isimler yapım eki aldıklarında kesme işaretiyle ayrılmaz.Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz.
Ankaralıdan
Konyalım
Amerikalılar
NOT:-ler eki –gil yapım ekinin yerini tutarsa kesme işaretiyle ayrılmaz.
*Dün Alilere gittim.
*Sınıftaki Ali’ler ayağa kalksın.
4.Seslerin konuşma sırasında ya da şiirde vezin gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:
N’apalım
N’eylersin
N’etsin
Vardı m’ola
6. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur:
A'dan Z'ye kadar, b'nin m'ye dönüşmesi, Türkçede -daş'la yapılmış birçok söz vardır
6.SORU İŞARETİ(?):
1. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur:
Türkçe dersi hiç görmediniz mi?
Bu araba senin mi?
Seni hiç sevmez olur muyum?
2. Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:
Doğum yılı: ?
Doğum yeri:?
UYARI: İçinde soru sözcüğü olsa bile ,  bir cümle soru anlamı taşımıyorsa sonuna soru işareti konulmaz.
Neden gittiğini bilmiyoruz.
Bana nasıl çalışacağımı söylemedin.
7.ÜNLEM(!):
1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur:
Ne mutlu Türküm diyene!
Aşkolsun!
Kahretsin!
2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:
Kübra!
Ey Türk gençliği!
Dur,yolcu!
3. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:
Yumurcak, akıllı(!) olacakmış.
8.ÜÇ NOKTA(…):
1. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
Şu yaz tatili bir gelse…
Bizim köyde inek,koyun,keçi…
2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:
Bu cümle çok b…tan olmuş.
Katil c…’i yakaladım.
3. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:

— Kimsin?
— Celal...
— Hangi Celal?
— ...
— Sen misin,kasap Celal?
— Benim!...
9.TIRNAK İŞARETİ( “… ”):
1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:
’’Vatan ne Türkiye’dir Türkler’e,ne Türkistan; vatan büyük ve müebbet bir ülkedir;Turan.’’
’’Ne Mutlu Türküm Diyene!’’
2. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır:
Bugün tahtaya ’’Barış’’ kalkacak.
3. Kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır:
İskender Pala deyimlerin nasıl ortaya çıktığını ’’İki Dirhem Bir Çekirdek’’ adlı eserinde anlatmıştır.
10.PARANTEZ(AYRAÇ) ( ):
1.Cümle içindeki açıklamalar parantez içinde gösterilebilir:
Adana ve yöresi (Çukurova) ülkemizin pamuk ambarıdır.
2. Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır:
Hacivat-Karagöz’ün sözünü keser.) Tamam tamam yeter.
Celal-(koşarak) evden çıktı.
3. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra kapama ayracı konur:
I)    1)    A)    a)
II)    2)    B)    b)
4. Bir kişiden söz edilirken doğum ve ölüm tarihleri parantez içine alınır:
Ali Fırat(1970-1989) çok iyi işler başardı.
11.KISA ÇİZGİ(-):
1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
Seni çok özlemiştim.O yüzden hemen otobüse atlayıp geldim.Gelir-
ken sana hediye aldım.
2.Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur:
Göz-lük
Gelin-lik
Kitap-lık
3.Birbiriyle ilgili ülke, şehir ya da kavramlar arasına konur.
Kayseri-Elbistan arası kaç kilometre?
Türkiye-İran ilişkileri gelişiyor.
f)Osmanlıca tamlamalarda kullanılır.
*Aslında Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemi ,edebiyatımızda yeni bir soluktur.
12.UZUN ÇİZGİ(---):
Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
Buna konuşma çizgisi de denir.
----Bu kitabı okudun mu?
----Hayır okumadım.
Hacivat:
---Karagöz’üm’’Yıktın perdeyi eyledin viran
Varayım sahibine haber vereyim heman.’’
13.DENDEN İŞARETİ(’’):
Celal             BÖLÜKBAŞI
OSMAN                 ’’
DENİZ                   ’’
ADİL                      ’’
ETKİNLİKLER
Adı Soyadı:...................................................
HAYDİ DOĞRUSUNU YAZALIM
1)Aşağıdaki cümlelerde noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili hatalar yapılmıştır.Siz doğrularını yazınız.
Zekinin köpeğinin adı karabaştır?
………………………………………………………………………………..
teyzemler  filyosamı gitmişler.
…………………………………………………………………………………
evde  hiç ekmek kalmadı?
………………………………………………………………………………..
Tolganın verdiği  “define adası” kitabını okudunmu!
…………………………………………………………………………………
Onun en iyi bildiği dil türkçedir.
………………………………………………………………………………..
ahmetlerin     samsuna gittiğini bilmiyormusun.
…………………………………………………………………………………
2)Aşağıdaki yazıda noktalama işaretlerini koymayı unutmuşlar. Siz koyar mısınız?
Evimizde Atatürk’ün bir resmi var Resimde Atatürk bir çocuğu okşuyor Yüzünde bir gülümseme var Babam ne zaman Atatürk’ün resmine baksa şöyle der
Büyük Atatürk çocukları gençleri ne çok severdi Onlara güvenir ve inanırdı
3)Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlarini koyunuz.
Sıra arkadaşımı tanıyor musun
Ayy arı sokacak
Öğretmenimi yolda gördüm
Yaşasın karne alacağız
Masayı hazırlayayım mı
Üşüyor musun
Gelmeyeceğim
Dikkat
Dolaptan pamuk verir misin
Teneffüste top oynadı
NOKTALAMA İŞARETLERİ
 1. A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 1. 1. Cümle değeri taşıyan; evet, hayır, peki gibi anlatımların sonuna cümle devam etmiyorsa ……………….konur.
 2. 2. Görevdeş sözcük ya da sözcük öbekleri arasına ………….. konur.
 3. 3. Özne ile yüklem arasına başka ögeler girmişse özneden sonra ……………….konur.
 4. 4. Tırnak içine alınmamış alıntılardan sonra …………… konur.
 5. 5. Aralarında; ama, fakat, ancak gibi bağlaçlar bulunan bağlı cümlelerin ayrımında ……………………. kullanılır.
 6. 6. Özneden sonra aralarında virgüller bulunan eş görevli ögeler varsa özneden sonra …………………….. kullanılır.
 7. 7. Duygu ve heyecan bildiren ifadelerden sonra ……………. konur.
 8. 8. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda ……………………. kullanılır.
 9. 9. Benzer örneklerin sürüp gittiğini anlatmak için ……………. kullanılır.
10. Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerden sonra ………... ………………….. kullanılır.
11. Hitaplardan sonra …….......................................kullanılır.
12. Arasözlerin ayrımında …………………………kullanılır.
13. Aktarma sözleri göstermede………………..tırnak kullanılır.
14. Eş anlamlı sözcüklerin belirtilmesinde …………………. kullanılır.
 1. B) Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız
(…...) Bu annemin, İstanbul’da, doğan bir kadının öyküsüdür.
(…...) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
(…...) “Yoo, güvercinlerime dokunmayınız.”dedi.
(…...) Kar, yılın ilk karı…Belliydi yağacağı, kaç gündür neydi o soğuklar öyle.
(…...) Beş yaşındaki kardeşim 100’e kadar sayabiliyor.
(…...) Bu anket 2’milyon kişiye uygulanmış.
(…...) Babası, oğluna: Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? diye sormuş.
(…...) “Bize yapacak iş kalmadı.”demektedir.
(…...) Onun her şeyi var: evi, arabası, parası…..
(…...) Beklediğimiz konuklar, emin ol, gelmeyecekler.
(…...) Esma, gözlerimin içine bakarak gitti.
(…...) Kendimi dinlemek istemiyorum baba; ama seni dinlerim.
(…...) Gözlerimin içine bakarak söyledi; dedi.
 1. C) Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız.
(…...) Kısa çizgi eş görevli sözcüklerin arasında kullanılır.
(…...) Anlam karışıklığını gidermek için virgül kullanılır.
(…...) Cümlede vurgulanması gereken özneden sonra iki nokta kullanılır.
(…...) Tamamlanmış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır.
(…...) Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kesme işareti kullanılır.
(…...) Benzer örneklerden ve açıklamalardan önce iki nokta kullanılır.
(…...) Ögeleri arasına virgüller konmuş sıralı cümleler arasında noktalı virgül kullanılır.
(…...) Aktarma  sözlerin  belirtilmesinde  tırnak  işareti kullanılır.
Ç)      Aşağıdaki cümlelerde noktalama yanlışlığı varsa (Y) yoksa (D) yazınız.
(…...) Yarışmada Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri birinci,
Atilla İlhan’ın “Cabbaroğlu Mehmet”i ikinci, Fazıl
Hüsnü’nün “Çakır’ın Destanı” adlı kitabından bir parça
da üçüncü oldu.
(…...) Merak ediyorum, yanındaki kimdi? Kardeşi mi?yoksa
arkadaşı mı? Niçin benimle tanıştırmamıştı? Niye beni
görmezlikten gelmişti?
(…...) “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz,
yoksa bir okur tarafından yüz bin kez mi?” Bu soruya
Paul Valery, şu yanıtı veriyor: “Yüz bin okur tarafından
yüz bin kez okunmak isterim.”
(…...) Son yıllarda sayıları gittikçe artan bu tür yapıtlar,
gerçekten roman mı! Kimi eleştirmenler, bunları roman
türü içinde düşünmüyor.
(…...) Kasabaya karşıdan baktığınızda, büyük bir tepenin
yamacına yayılmış, çatısı olmayan yüzlerce yapı
görürsünüz. İçine girdiğinizde de yıkık, sıvaları solmuş,
dökülmüş duvarlar. Ot bürümüş, dar, taş sokaklar.
(…...) Bir şiir düşünün: Sözcükler yerli yerinde, imgeler özgün,
çağrışımlar zengin, deyiş kusursuz: Ama eksik bir yanı
var, peki nedir bu eksik olan? Şairin kişiliği.
(…...) Evdeyim. Dışarıda kar… Yalnızım. Yazılar, çeviriler var
önümde. Yarım kalmış öyküler, romanlar, denemeler…
 1. D) Aşağıdaki cümlelerde ( ) gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyunuz.
 2. 1. Dili bir kağıda benzetebilirsiniz.(  ) Düşünce (  ) kağıdın ön yüzü (  ) ses (  )arka yüzüdür (  )
 3. 2. (  )Televizyon zararlı mı (  ) değil mi (  ) (  ) konusu bakalım daha ne kadar tartışılacak (  )
 4. 3. Dünden beri yağan kar her tarafı bembeyaz yaptı. O kadar soğuk ki (  )küçük odamı ısıtamıyorum (  ) ellerim üşüyor    (  ) canım yazı yazmak istemiyor. Koltuğumda oturup sobanın yanında dalga geçmek (  ) Bundan da sıkılıyorum.
 5. 4. Bizim ozanların (  ) eleştirmenlerin pek sevdiği bir söz var    (  ) (  ) Şiir sözcüklerle yaratılır. (  )
 6. 5. Önceleri ısınamamıştım (  ) ama (  ) Yahya Kemal’le Sohbetler (  )de ilginç şeyler buldum (  )
 7. 6. Ta çocukluğumdan beri trenleri gören bir evde yaşamak isterdim (  ) Demiryoluna bakan bir pencere (  ) bir balkon    (  ) Rayların içinde yürüye yürüye eve gelmenin tadı (  )
 8. 7. Deyimler ayrı yazılır (  ) ayıkla pirincin taşını (  ) kaşla göz arasında (  ) gel zaman git zaman (  ) dostlar alışverişte görsün (  )
 9. 8. Yayla yavaş yavaş değil (  ) sabırlı (  ) ağır değil (  ) temkinlidir (  )
 10. 9. Bir yazarı (  ) birkaç eleştirmenin göklere çıkarması (  ) onu kalıcı mı kılar (  ) Yıllar sonra yazar da ona düzülen övgüler de unutulup gitmişse (  ) nedir yazarı gelecek kuşaklara bırakan (  )
  1. E) Altı çizili sözlerden sonra kullanılan noktalama işaretlerinin neden kullanıldığını  …….. ile gösterilen yere yazınız.
  2. Bayan, satıcıya vitrinde gördüğü kazağın eşini almak isteğini söyledi.
……………………………………………………………………
 1. Sanatta üslûp en önemli unsurdur.
……………………………………………………………………
 1. Kitabı kapadı. Bahar geliyordu; güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler ve başka insanlarla birlikte.
……………………………………………………………………
 1. 1997’den beri çalışıyorum bu alanda.
……………………………………………………………………
 1. Evini, arabasını sattı; yine de borçlarını ödeyemedi.
……………………………………………………………………
 1. Akıllı insan iki şeyi çok iyi anlamalıdır: Bir,insanı insan yapanın sosyal değerler olduğunu; iki, dünyaya nesnel gözlerle bakması gerektiğini.
……………………………………………………………………
 1. Bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz, diyordu şair.
……………………………………………………………………
 1. Türkçe Ural-Altay dil ailesine mensuptur.
……………………………………………………………………
 1. Zeki biriydi, kendi sorunlarını kendi hallederdi.
……………………………………………………………………
10.  Neticeyi sözcükler, sıfat ya da zarftır: zeki çocuk, zor soru, çok kızmak, kötü kötü bakmak…
……………………………………………………………………
 1. F) (  ) ile boş bırakılan yere uygun noktalama işaretini koyunuz.
 1. 1. Sevgili Çocuklar (  ) Buraya geldiğiniz ilk günü unuttunuz mu?
 2. 2. Onun en çok sevdiği ağacı (  ) dut ağacını, kesmişlerdi.
 3. 3. Mektubuna (  ) Sayın Başkan (  ) diye başlayabilirsin.
 4. 4. Oysa ben sana bunları anlatmalı mıyım (  )
 5. 5. Bu çocuk onun kardeşi mi (  ) yoksa arkadaşı mı?
 6. 6. Elinden geleni yapıyor (  ) ama yine de başaramıyordu.
 7. 7. Ahmet Bey (  ) Bir daha gelme buralara.
 8. 8. Eyvah V Yine ay sonu geldi.
 9. 9. Çocuklar hazırlandı mı (  ) onlara bir bakayım.
10. Karacaoğlan 17.yy (  ) da yaşamıştır.
11. Uzaktan (  ) belirsiz bir yerden Aypare sesleniyordu (  )        (  )Var olmak, yok olmaktan iyidir. Başını dik tut ve yaşa olabildiğince…(  )
12. İhsan Bey(  )in toparlacık gövdesinin üstünde 40(  )lı yıllardan kalma saygı alışverişlerinin (  ) Atatürk devrimlerinin sembolü fötr (  )
13. (  )Aklını kullan aklını (  ) Sen insansın, insan olmanın anlamı bu. Akıl akıl (  ) (  )
14. Bayhan Ağabey benim Baframdan yakarak (  ) (  )İleriye gitmek mi (  ) (  ) diye sormuştu.
15. Öksüzlük demişti (  ) yarımlık demişti (  ) ezilmişlik ve silkiniş (  ) Cesaret mi (  ) temkinlik olmak mı (  ) yoksa besiye çekilip fırsat kollamak mı daha akıllıcaydı (  ) Cesaret cesaret (  )
16. (  )Gülü tarife ne hacet (  ) ne çiçektir biliriz (  ) (  ) mısrası dünyanın her yerinde söylenebilir (  ) ancak hiçbir edebiyatta (  ) sanırız (  ) Türk şiirindeki kadar müstesna anlamlar kazanmamıştır (  ) Gül her iklimde yetiştirilebilir    (  ) lakin onun has bahçesi yine Türk klasik şiiridir (  ) Orada güllerin binbir çeşidinden (  ) elvan elvan kokusundan (  ) katmer katmer renginden bahisler açmak (  ) bap bab tarhlar düzenlemek (  ) deste deste manalar devşirmek mümkündür (  ) Gül (  ) önce goncadır (  ) Bu yüzden güzellerin ağzına benzer (  ) Onun açılması ile güzellerin gülmesi (  ) birbirine denk tutulmuştur hep (  ) Gülmek eyleminin açılan bir gonca ile illiyet bağı olduğu kesindir     (  ) (  ) Yüzünde güller açan (  ) bir kişiden bahsederken (  ) onun gonca telakki olunan ağzının açıldığından (  ) yani gülme eyleminden bahsederiz (  )
17. Aşk (  ) gülü dikeniyle avuçlamak (  ) ama kanayan ellerin hesabını gülden sormamaktır (  )
NOKTALAMA VE İMLA TEST - 1
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı yoktur?
A) Buraya Öğretmen Sedat Çalış caddesi denir.
B) Yolcu otobüsü Zonguldaktan hareket etti.
C) Kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılır.
D) Kızılcık dalları romanını okudunuz mu?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?
A) Arkadaşım, tatilde Bodrum'a gidecekmiş.
B) Ali'ler, rengarenk çiçekler yetiştirmişler.
C) Ağabeyim, uzun zamandır TRT'de çalışıyor.
D) Saat, 10.30'da bize geleceklerini söyledi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Arkadaşınada gelip gelmeyeceğini sormalısın.
B) Sonunda aradığı adreside buldu.
C) Zevkine uygun ayakkabıyı bu mağazada buldu.
D) Bu görevi ya sen, yada ben üstleneceğim.

3. "Ateşin var mı?" sorusuna cevap olabilecek aşağıdaki cümlelerin hangi seçenekteki yazımı doğrudur?
A) Çakmakta var kibritte
B) Çakmakta ta var kibrit te var.
C) Çakmakda var kibritde var.
D) Çakmak da var kibrit de var.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919'da, Ankara'ya ilk kez gelmişti.
B) Bütün Ankara'lılar, O'nu karşılamak için yollara dökülmüştü.
C) Seğmenler, seçkin misafirlerini Dikmen sırtlarında karşılamışlardı.
D) Küçük Anadolu kasabası Ankara, tarihi bir gün yaşamıştı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Biraz daha hızlı koşuverse trene yetişirdi.
B) Biz bahçeli evler semtinde oturuyoruz.
C) Beni birkaç defa telefonla aramıştı.
D) Ali'nin babası kütüphanede çalışıyor.
6. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
A) Kitabımı senmi aldın?
B) Bize Ahmet'mi gelecek?
C) Ankara'lı çocukla mı çalışıyor.
D) Bursa'yı ve Uludağ'ı anlatır mısın?7. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
A) Atatürk Orman Çiftliği'ni gezmeye gittik.
B) Peyami Safa'nın Sözde Kızlarını okudum.
C) O, meydanda toplanan Ankaralılara hitap etti.
D) Ankara, 13 Ekim 1923'de başkent oldu.
8. "Yeni buluşlar (1) anlayışlar (2) görüşler (3) yeni kelimelerin doğmasına (4) sebep olur." cümlesindeki numaralı yerlerden hangisine virgül (,) konulması uygun değildir?
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
9. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Öyle korkmuş ki yüzü saprası kesilmiş.
B) Çok çalışmalısın ki başarabilesin.
C) Gölün dalgaları denizlerin ki kadar büyük değildi.
D) Öyle duygulu konuştu ki herkes etkilendi.

10. Hangi cümledeki virgül kaldırılırsa anlam değişir?
A) Geç kalınca, sizi aramaktan vazgeçti.
B) Çocuklar, koşarak gözden kayboldular.
C) Bu genç, doktorla görüşmeye gitti.
D) Bir varmış, bir yokmuş,

11. Altı çizili kelimelerin hangisinde, düzeltme (uzatma, inceltme) işareti (A) kullanılmaz?
A) Her bölgenin adedi farklıdır.
B) Yeni işimizden çok kar ettik.
C) Ne dediğimi pek ala anladı.
D) Ne yapacağını bana dahi söylemedi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Davranışları her zaman ki gibiydi.
B) Gökteki bulutlar rahmet habercisidir.
C) Yorgun değil ki dinlensin.
D) İnsanlar arasındaki kavgaya anlam veremiyorum.

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Nihal, Ayşe, Gülçin parka gittiler.
B) Bir de ne göreyim, karşımda oturmuyor mu.
C) Bana, "Sınıfı mutlaka geçeceğim." dedi.
D) Çocuk, annesine bakıp bakıp gülüyordu.


14. Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki düzeltme (A) kaldırılırsa, kelimenin anlamı değişmez?
A) Âşık
B) Lâkin

C) Âlem
D) Âdet
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ben bir sonraki durakta ineceğim.
B) Öyle çok susadımki anlatamam.
C) Çocuklar sanki hiç yorulmamışlardı.
D) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.
17. Hangi cümlede tırnak işareti doğru kullanılmıştır?
A) Babam: Çalışmak, "başarının anahtarıdır." dedi.
B) Babam: "Çalışmak, başarının anahtarıdır." dedi.
C) Babam: "Çalışmak", başarının anahtarıdır, dedi.
D) "Babam: Çalışmak başarmına anahtarıdır." dedi.
18. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Duyduklarımdan aklım da bir şey kalmadı.
B) Gömleği de saçları gibi altın sarısı.
C) Sözlerini iyice düşün de söyle.
D) Gezmeye ikisi de mi gidecek?

CEVAPLAR:1.C 2.B 3.C 4.D 5.B 6.B 27.D 8.A 9.D 10.C 11.C 12.D 13.A 14.B 15.A 16.B 17.B 18.A
Son Güncelleme: Pazar, 03 Ekim 2010 20:45
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri