İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3353
Son Üyemiz:cqnnfhzkdq
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6992348
2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 25 Ocak 2012 13:51


2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı, Türk Dili Ve Edebiyatı, Dil Ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyat Tarihi,Edebi Metinler, Dilbilim Ve Hızlı Okuma Teknikleri Dersleri 2.Dönem Zümre Öğretmenleri
Toplantı Tutanağı.

Toplantı Tarihi:
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar: ..........
GÜNDEM MADDELERİ
1) Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarının Okunması
2) I.Dönem Zümre Kararlarının Okunması
3) I.Dönem Ders Başarı Durumları
4) Atatürk İlke ve İnkılaplarının, zümremiz sorululuğunda bulunan derslerde işlenme esaslarına dair görüşme,
5) Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları
6) Karşılaştırmalı sınavların görüşülmesi,
7) Ev Ödevleri ve Yıllık Ödevler
8) Ölçme ve Değerlendirmeler
9) Dilek ve Temenniler,Kapanış
Toplantı,yukarıda belirtilen tarihte,15.30'da ........................ (Zümre Başkanı)başkanlığında öğretmenler odasında yapıldı.Gündem maddeleri görüşüldü ve alınan kararlar tutanağa geçirildi.
l) Türk Milli Eğitimin Temel Amaçları, ................... tarafından okundu.
..................:Okul içi ve dışında derslerin konularını işlerken,kısaca eğitim-öğretim çalışmalarının her safhasında bu amaçları göz önünde bulundurmalıyız.Öğrencileri bu amaçlar doğrultusunda yetiştirmeliyiz. KARAR: Konular bu amaçlar doğrultusunda işlenecek.
2) I. Dönem Zümre Kararları, .....................tarafından okundu.
..........................: Ben girdiğim sınıflarda bu kararları uyguladım,başarılı olduğuma inanıyorum.Bu kararlar okul içinde birliği sağlamada çok faydalı oldu.
........................: Ben okula sonradan geldim. Zümre kararlarınızı okudum.Girdiğim sınıflarda, aldığımız kararlan uyguladım .Faydalı olduğunu söyleyebilirim.
..........................:Bence de kararlar uygulandı ve bunun sonucunu olumlu biçimde gördük.
KARAR: Alman kararlar uygulanmıştır.II.dönemde de bu kararların uygulanmasına devam edilecektir.
3) Zümre öğretmenleri; Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım,Türk Dili ve Edebiyatı, Edebî Metinler ve Hızlı Okuma Teknikleri ve Dilbilim derslerinde I.Dönem başarısını görüşmeye başladı.
...................: Not fişlerinden edindiğim bilgiye göre, 1.dönemin genel olarak başarılı geçtiğini gördüm.Aynı başarının 2. dönemde de devam etmesini dilerim.
..................: 10 sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden başarısız iki öğrenci var. Ortak sınavlar dikkate alındığında başarıda bir düşüş var. Bunun sebebi ise bazı öğrencilerin okula karşı ilgisiz olmaları ve seviye düşüklüğüdür.
....................: Arkadaşlar bizim başarı durumumuz iyi. Bu başarıyı artırmak için neler yapabiliriz? Bunları konuşup karara bağlayalım.
KARARLAR:
l. Öğrenciler kütüphanelere yönlendirilecek,kitap okumaya teşvik edilecek. 2.Öğrencilerle daha da yakın bir iletişime geçilecek
3.Sözlü ve yazılı kompozisyonlara ağırlık verilecek
4. Boş zamanlarda ve derslerde konu tekrarları yapılacak,daha fazla örnek verilecek
5. Öğrenci velileriyle daha sık görüşülecek
6. Öğrencilerimizin rehberlik servisiyle iletişime geçmeleri sağlanacak

4) ............: Bu konular, 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi'nden alınarak 1. Dönemin başında yıllık planlara, konuların uygun yerlerine yerleştirildi.
........................: Bu konular yeri ve zamanı gelince işlenmeli, yazılı ve sözlü anlatımlarda, derslerin uygun yerlerinde Atatürk'ten, Atatürk'ün özdeyiş ve hayatından, görüşlerinden yararlanılmalıdır.
.....................:İlk dönemde titizlikle uygulanan Atatürk İlke ve İnkılaplarına ilişkin konulara bu dönemde de gereken özeni gösterelim.
KARARLAR:
l .Kompozisyon derslerinde Atatürkçülükle ilgili fikirler açıklatılmaya devam edilecek, 2.Belirli gün ve haftalarda Atatürkçülükle ilgili uygulamalar yaptırılacak, 3.Derslerimizde konuya uygun düşen Atatürk ilkeleri hakkında yorumlamalar yapılacak.

5) ...................: Edebi metinler dersinin konulan az, ders saati konulara göre fazla.
....................:Öğrenciler derslere yeteri kadar hazırlıklı gelmiyor.Birçok öğrenci edebiyat dersini sevmiyor. 10. sınıfların dil konuları çok az ve kolay; edebiyat konulan çok fazla ve zaman az. 10. sınıf kompozisyon dersinde doğru cümlenin özellikleri (anlatım bozukluğu) ve düşünceyi geliştirme tekniklerine biraz fazla zaman ayırmamızda fayda var.
.............: Öğrencilerimiz çok konuşuyor ama hiç yazmıyorlar. Defter tutmaya ve yazılı anlatıma ağırlık vermemiz gerekiyor.
................: Hazırlık okuyan 9.sınıfların özellikle edebiyat konulan bir hayli yüklü ve haftada bir saat yetiştirmeye çalışıyoruz.Konu tekrar etme gibi bir şansımız maalesef mümkün olmuyor.İkinci dönem konular nesre yönelik,bir saatte ancak metin okunabiliyor .Plana uyuluyor fakat öğrenci açısından pekiştirme ya da değişik örnekler sunma imkanı kalmıyor.
................: Tunç kafiye, küçük ünlü uyumuyla büyük ünlü uyumlarının birlikte değerlendirilmesi, bazı imla ve noktalama konularında tartışmalar var. Test dergileri ve dershaneler her gün yeni bir kural ve konu çıkarıyor. Bu da hem bizi hem de öğrencilerimizi zor durumda bırakıyor.
..............: Tartışmalı konular zaten ÖSS'de sorulmuyor. Biz TDK'nın İmla Kılavuzuna ve ders kitaplarımızdaki tanım ve örneklere göre hareket edelim.Böyle konularda birleşerek ortak bir karara varalım.
KARARLAR:Konuların, yıllık planda belirtilen zamanda işlenilmesine gayret edilecek-Derslere öğrencilerin hazırlıklı girmesi ile pekiştirme sorunu giderilmeye çalışılacak-Derslere günlük planla girilecek.Yıllık plandaki Atatürkçülük konulan,konularla bağdaştırılarak işlenecek.Boş zaman kalırsa tekrar yapılacak. Kompozisyon derslerinde yazma çalışmalarına ve anlatım bozukluğu konularına ağırlık verilecek. Tartışmalı konularda işbirliği yapılacak.

6) ....................: Karşılaştırmalı sınavların tarihi dönem içinde tespit edilip okul idaresine bildirilsin. Karşılaştırmalı sınavlarda başarının yüksek olması için ,bütün öğretmenlerin konularını zamanında işlemeleri ve işbirliğinde bulunmaları gerekmektedir.
KARAR: Karşılaştırmalı sınav tarihleri belirlenip bir ay önceden öğrencilere duyurulacak. Konular zamanında bitirilecek. Sorular test biçiminde tüm konulan kapsayacak biçimde hazırlanacak.

7)................:Öğrencilerin yetişmesinde ödevler önemli bir role sahip.Bu ödevler amacına uygun olarak yapılırsa konular öğrencilere daha kolay kavratılmaktadır.
..................:Ödevler bıktırıcı ve öğrenciyi zor durumda bırakıcı olmamalıdır.Ödevler kontrol edilmelidir.
.....................:Öğrenciyi çok fazla ödevle sıkmak doğru değil,öğrencinin hedefi üniversite, öğrencilerimiz bu alanda çalışmalıdır.
.................. : 9.sınıflarda konu tekrarı mümkün olmadığı için bu amaç doğrultusunda ödevler veriyorum. Ödev kontrolleri kalabalık sınıflarda zaman kaybına neden olduğu için,geçen dersin tekrarı biçiminde birkaç öğrenciye yaptığı ödevle ilgili olarak sorular soruyorum.
KARAR: Derse hazırlıklı gelmenin önemi anlatılacak-Öğrenciyi zor durumda bırakacak ev ödevi verilmeyecek.Ödevler kontrol edilecek.Yıllık ödevlerde zamanında getirme,araştırmacı olmalarına dikkat edilerek değerlendirme yapılacak.Yıllık ödevler, nisanda toplanıp, mayısta değerlendirilecek. Değerlendirme ise şu şekilde yapılacaktır: Sayfa Kompozisyonu :25 puan, Yazım ve Noktalama:25 puan,Yaralanılan Kaynaklar:25 puan, Konunun Ele Alınışı ve İşlenişi:25 puan
8) ....................:Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili I. Dönem yaptığımız uygulamayı ve aldığımız kararları devam ettirelim. Yazılı yoklamalar yıllık planda belirtildiği tarihte yapılsın.Yazılı yoklama tarihleri okul zümre öğretmenleri başkanına bildirilecektir.

KARARLAR:
1-Türk Dili ve Edebiyatı dersinde müfredatta belirtilen kurallara ve not ağırlıklarına göre yazılı yoklamalar yapılacak.
2-Sorular metne dayalı,düşündürücü ve yorumlama gücünü geliştirici nitelikte olacak. Soruların işlenen konulan kapsayıcı nitelikte olmasına özen gösterilecek.
3-Sözlü notları öğrencinin dersteki durumuna göre verilecek; öğrenciye söylenecek.
4-Yıl sonu notu verilirken,öğrenci,dersteki ve okuldaki durumuna göre değerlendirilecek.

9)DİLEK VE TEMENNİLER:
................:Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlik kapsamında akla ilk gelen kompozisyon ve şiir yarışmaları oluyor.Bunlar çok olduğu için hem öğrencinin ilgisini çekmiyor; hem de bizler zor durumda kalıyoruz.Bu konuda bir çözüm* bulunabilmiş değil.
.................:Bazı konular öğrencilerin dikkatini çekmiyor,yoğun çalışama temposundaki öğrenciler bu konulara zaman ayıramıyor.
..................:Okuldaki öğrenciler daha çok güncel konulara meraklılar.Kitaplarda da aynı şekilde daha güncel kitapları okumayı seviyorlar.
..................: Edebiyat konuları ile üniversite soruları arasındaki ilgisizlik öğrencilerin derse ilgisini azaltıyor.ÖSS derdi,öğrencinin, eğitici ve sosyal çalışmalara ilgisini engelliyor. Ayrıca, Edebi Metinler dersinin kitaptaki konuları çok az ,bu sorun özellikle ikinci dönemde daha da belirginleşecek. İlgilerini zaten çekmiyor, bir de aynı şeyleri haftada üç saat göstermeye çalışıyoruz.Bunun bir kısmını üniversiteye hazırlık şeklinde işliyoruz
.............:Yönetmelikler ve okulumuzun imkanları çerçevesinde ,konularımızı,Milli Eğitimin Temel Amaçları'na göre incelemek ve işlemek zorundayız.Bize düşen,müfredatlarda ve yönetmeliklerde belirtilmiş durumda.
....................: Öğrencilerimiz çoğu okumaya ve yazmaya ilgi duymuyor. Zaman zaman okumanın, yazmanın,iletişimin önemini vurgulayalım. Bunları özendirici çalışmalar yapalım.
...............: Fotokopi ve kağıt konusunda bazen sıkıntıya düşüyoruz. Bir memur bu işle ilgilense iyi olur.
KARARLAR:
l .Dersimizin amacı lüzum görüldükçe vurgulanacak,
2.Derslerde yorumlamaya önem verilecek,
3.ÖSS'deki Türkçe sorularının yoruma dayandığı vurgulanacak, boş zamanlarda test sorusu çözülecek.
4.Öğrenciler kitap okumaya, yazmaya teşvik edilecek, 100 Temel Eser’in okunması söylenecek.
S.Ortaöğretim başarı puanının ÖSS'deki önemi vurgulanacak.
6. Kütüphanenin daha faal ve daha zenginleştirilmesi için okul idaresiyle işbirliği yapılacak.YÜZ TEMEL ESER kütüphaneye kazandırılacak.
7. Düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarına katılım teşvik edilecek.
8. Zümre öğretmenlerin istekleri okul müdürüne iletilecek.

..............:Hepinize teşekkür ederim.Okulumuzda çok güzel bir birliktelik var. Bunu devam ettirdiğimiz müddetçe bütün zorlukları yeneceğimizi, başarımızın da artacağını söyleyebilirim. Umarım hedeflerimizi gerçekleştiririz. Hepinize başarılar dilerim.
                   
                                                        

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri