İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3332
Son Üyemiz:ycrtpdmeed
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6986055
Fotoğrafçılık Kulübü Eğitici Kol İç Yönetmeliği PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Perşembe, 15 Ekim 2009 23:00

 

indir

  1. FOTOĞRAFÇILIK KULUBÜ EĞİTİCİ KOL İÇ YÖNETMELİĞİ OKULUN ADI: DR. KEMAL NACİ EKŞİ LİSESİ EĞİTİCİ KOLUN ADI: FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ " Fotoğrafçılık Kolu " İlköğretim okulu, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Kollar Yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda, Madde 1- Öğrencilere okulda ve hayatında iş bölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak, Madde 2- Okuldaki her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin fotoğraflarının çekilmesi, Madde 3- Okul gezilerinin fotoğraflarının çekilmesi Madde 4- Fotoğraf yarışmaları düzenlemek. Madde 5- Çekilen fotoğrafları sergilemek ve okul albümü oluşturmak Madde 6- Eğitici kol çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırmak BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM Madde 7- Bu iç yönetmelik Dr.Kemal Naci Lisesi Fotoğrafçılık kulübünün çalışmalarını kapsar. Gene] hükümler Madde 8- Kol bütün üyeleri ile toplantı yaparak çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda ; y ı l l ı k çalışma programını hazırlayarak Eğitici Kollar Rehber Öğretmenler Kuruluna sunar. Madde 9- Kol toplantısı , başkanın çağrısı yapılır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.. Madde 10- Kol yönetim kurulu, haftada bîr defa toplanarak kol çalışmalarını gözden geçirir. Madde 11- Kolun ilk toplantısında ; yürürlükte bulunan kol iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi olursa , görüşülür , karar bağlanır. Bu karar kol rehber öğretmeni aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Madde 12- Kol rehber öğretmeni kolun toplantılarına gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır. Madde 13- Kolun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür. Madde 14- Bu yönetmeliği oku! müdürü yürütür. 1
  2. İKİNCİ BOLUM Eğitici Kolun Kuruluşu Madde 15- Eğitici kol yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen 34 öğrenciden oluşmuştur. Madde 16- Eğitici kolun rehber öğretmenleri: Murat ASLANTAŞ, Ahmet YAP1C1OĞLU , Belkıs EMANET "dir. Madde 17- Genel kurulca kol yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında işbölümü yaparak başkanlığa...................................................................................................................... , başkan yardımcılığına.......................................................................................................................... sekreterliğe....................................................................saymanlığa.................................................. ..................................................... ve üyeliğe de..............................................................seçilmişlerdir. Madde 18- Kol denetim kuruluna..........................................ve...............................................seçilmişlerdir. ÜÇÜNCÜ BOLÜM Görevler Eğitici Kol_Başkanının Görevleri : Madde 19- Kolun Çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci dereceden sorumludur. Madde 20- Eğitici kol başkanının görevleri şunlardır: a- Kolla ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır. b- Diğer eğitici kollarla işbirliği yapar. c- Rehber öğretmenin gözetim , denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine bildirir. d- Kol çalışmalarının , düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar. e- Genel kurulda eleştirileri cevaplandırır. f- Kolla İlgili harcamaları saymanla tespit ederek eğitici kollar yönetim kuruluna bildirir. g- Kolla ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder EğiticiKol Başkası Yardımcısının Görevleri: Madde 21- Eğitici kol başkan yardımcısının görevleri şunlardır. a- Eğitici kol başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir. b- Kolun demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur. c- Başkanın kolla ilgili vereceği görevleri yerine getirir. Sekreterin Görevleri: Madde 22- sekreterin görevleri şunlardır: a- Kararları karar defterine yazarak üyelere İmzalatır, b- Kollarla ilgili yazışmaları yapar, takip eder. O Kolla ilgili belgeleri dosyalar, düzenler. Saymanın görevleri şunlardır: a- Kolun para işlerini yürütür. b- Kolun giderleri ile ilgili belgenin suretlerini çıkarıp asıllarını Eğitici Kollar Yönetim Kurulana verir. c- Eğitici kolun yıllık gelir-giderleriyle ilgili tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar. 2
  3. Eğitici Kolun Çalışma Alanı: Madde 24- Kol su alanlarda faaliyette bulunur: a- Eğitici kol; gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, geliştirici çalışmalara yer verir. b- Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar. C- Kolun amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir. d- Eğitici kol saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar. Kolun Tutacağı Defter ve Dosyalar Madde 25- Kol şu defter ve dosyalan tutar: a- Toplantı karar defteri. b- Gelir-gider defteri, c- Harcamalar Dosyası, d- Evrak dosyası ve zimmet defteri, e- Demirbaş defleri. Eğitici Kolun Sorumlu Olduğu Kişi ve Kurullar Madde Madde 26 Eğitici kol yönetim kurulu. a- Okul müdürüne, b- Görevli müdür yardımcısına, c- Eğitici kol yönetici öğretmenine, d- Rehber öğretmenler kuruluna, e- Kol başkanlar kuruluna, f- Kol genel kuruluna, karşı sorumludur. Eğitici Kolun işbirliği Yapacağı Diğer Eğitici Kollar ve Kurumlar Madde 27- Fotoğrafçılık Kolu şu eğitici kollar ve kurumlarla işbirliği yapar: a)Kültür Edebiyat Kolu b)Temsil ve Müsamere Kolu c)Gezi ve inceleme Kolu d)Spor Kolu e)Öğrenci Konseyi BAŞKAN BAŞKAN YARD. SEKRETER SAYMAN ÜYE 07/10/2004 3
  4. İNCELENDİ UYGUNDUR 07/10/2004 KADİR KUŞ REHBER ÖĞRTM. REHBER ÖĞRTM. REHBER ÖĞRTM. OKUL MÜDÜRÜ AHMET YAPICIOĞLU BELKIS EMANET MURAT ASLANTAŞ DR KEMAL NACİ EKŞİ LİSESİ, 2004-2005 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ , YILLIK ÇALIŞMA PROĞRAMI KASIM AYI • Kol İç Tüzüğünün hazırlanması •Yönetim kurulunun görev dağılımının yapılma; •24 Kasım öğretmenler Günü Kutlaması ARALIK AYI •Fotoğraf Makinesi temini ve makinenin kullanımı ile ilgili bilgi verilmesi •Özel Gün ve haftalarda görev dağılımının yapılması OCAK AYI •Fotoğraf Çekiminin İnceliklerinin anlatılması •Birinci dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi •Faaliyet raporunun hazırlanması ŞUBAT AYI • Doğa konulu fotoğraf yarışmasının duyurulması MART AYI • Yeşilay haftasının kutlanması • İstiklal Marsının Kabulünün Kutlanması • Orman haftasının kutlanması • Kütüphaneler Haftasının Kutlanması NİSAN AYI •Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması •Turizm Haftasının Kutlanması MAYIS •Sakatlar Haftasının Kutlanması •19 Mayıs Gençlik ve spor bayramının kutlanması • Doğa konulu fotoğraf yarışmasının sonuçlandırılması HAZİRAN AYI • YIL boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yıl sonu faaliyet Raporunun hazırlanması 4
  5. Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen AHMET YAPICIOĞLU BELKIS EMANET MURAT ASLANTAŞ 06/10/2005 / İNCELENDİ KADİR KUŞ OKUL MÜDÜRÜ DR KEMAL NACİ EKŞİ LİSESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ 2004/2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Fotoğrafçılık kulubü genel kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06/10/2005 Çarşamba günü saat 12:00 de HAZ-A sınıfında toplanmıştır. GÜNDEM 1-Açılış ve yoklama 2-Divan Teşkili 3-Yönetim Kurulu Seçimi (5 asil, 3 yedek) 4-Denetim Kurulu Seçimi (2 asil, 2 yedek) 5-Dilek ve Temenniler 6-Kapanış ALINAN KARARLAR 1- Fotoğrafçılık Kolu genel kurulu toplantısı rehber öğretmenler MURAT ASLANTAŞ, BELKIS EMANET VE AHMET YAPICIOĞLU tarafından açıldı. Yapılan yoklamada toplantı için gereken çoğunluğun hazır olduğu tespit edildi. 2- Divan teşkili için yapılan seçimde başkanlığa DAMLA BUKET AKTURAN, başkan yardımcılığına YUNUS EMRE TORUN, sekreterliklere ise ve .............seçilmişlerdir. Toplantının bundan sonraki bölümü seçilen divan başkanlığınca devam ettirilmiştir. 3- Yönetim kurulu için yapılan seçimler ise açık oylama gizli sayım sonucu aşağıdaki biçimde sonuçlanmıştır. ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER 1. 2. 3. 4. 5
  6. 5. 4- Denetim kurulu için yapılan seçimler aşağıdaki biçimde sonuçlanmıştır. ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER 1. 2. 5- Dilek ve Temenniler: Rehber öğretmenler; MURAT ASLANTAŞ, BELKIS EMANET VE AHMET YAPICIOĞLU kol üyesi öğrencilerden kolun faaliyet alanı ile ilgili bulunabilecek dokümanları, yayınları, çalışma örneklerini, faaliyet tekliflerini kol rehber öğretmenlerine veya seçilen görevli kişilere teslim etmelerini söyledi. 7-Kapanış : Rehber öğretmenler kol üyesi öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etmesinden ve bundan sonraki çalışmalarda başarılar dilemesinden sonra divan başkanı tarafından toplantı kapatıldı. Divan Başkanı Divan Bşk. Yrd. Sekter Sayman Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen Rehber Öğretmen AHMET YAPICIOĞLU BELKIS EMANET MURAT ASLANTAŞ 06/10/2005 / İNCELENDİ 6
Son Güncelleme: Cumartesi, 17 Ekim 2009 08:52
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri