İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3321
Son Üyemiz:xaxovukabg
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6982370
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Etkinliği Sbs Test PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 29 Nisan 2010 17:25

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÜNYAYI KEŞFEDİYORUZ

TEST I

1. Türkiye 36ْ–42ْ kuzey paralelleri ile 26ْ–45ْ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

Bu bilgiye göre ülkemizin en güney  ve en batı sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

A. 36ْ kuzey paraleli – 45ْ dogu meridyeni

B. 36ْ kuzey paraleli – 26ْ dogu meridyeni

C. 42ْ kuzey paraleli – 45ْ dogu meridyeni

D. 42ْ güney paraleli – 26ْ dogu meridyeni

 

2- Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konum’u ile ilgili degildir?

A. Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür.

B. En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen farkı vardır.

C. Türkiye’nin güneyinde petrol yataklarına sahip Ortadoğu ülkeleri vardır..

D. Türkiye önemli boğazlara sahip bir ülkedir.

 

3- Kıtaların arasındaki çukurları dolduran büyük su kütlelerine “okyanus” denir.

Dünya üzerindeki okyanusların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Atlas Okyanusu-Hint Okyanusu-Büyük Okyanus

B. Hint Okyanusu-Atlas Okyanusu-Büyük Okyanus

C. Büyük Okyanus-Atlas Okyanusu-Hint Okyanusu

D. Büyük Okyanus-Hint Okyanusu-Atlas Okyanusu

 

4

 

Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru azalır. En hızlı dönüşe ekvatorda en yavaş hıza kutuplarda ulaşır, kutuplarda bu hız 0(sıfır) olur. Yerin ekseni etrafında dönüşü sırasında, yukarı­daki şekil üzerinde be­lirtilen yerlerin hangi­sinde hız en fazladır?

A) 1        B) 2 C) 5       D) 4

 

 

 

 

 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi  Paralel ve Meridyenlerin Ortak Özelliklerinden değildir?

A-Her ikisi de birer derecelik açılarla çizilmiştir.

B-Her ikisi de gerçekte yoktur ama var oldukları kabul edilir.

C-Her ikisinin de araları 111 km.dir

D-Her ikisi sayesinde bir yerin dünya üzerindeki bulunduğu yeri yani o yerin coğrafi konumunu  kolaylıkla bulabiliriz.

 

 

 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden degildir?

A. Ekvator en büyük paralel dairesidir.

B. Ekvatora eşit aralıklarla yatay olarak çizilen dairelerdir.

C. Ekvatorun kuzeyinde yer alanlara Kuzey paralelleri, güneyindekilere güney paralelleri adı verilir.

D. Dünya üzerinde 360 tane paralel dairesi vardır.

 

7- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden  değildir?

A. Dünya üzerinde 360 tane meridyen vardır.

B. Meridyenlerin boyları birbirine eşit değildir.

C. Meridyenler aralarındaki mesafe dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru azalır ve kutuplarda sıfır olur.

D. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

 

8-

 

 

Dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan hafifçe şişkin küre şeklindedir, sadece dünyamıza ait bu şekle GEOİT denir.

Yukarı­daki şekil üzerinde be­lirtilen yerlerden aynı anda hareket eden ve aynı hızda giden uçaklardan hangi­si dünya etrafındaki turunu  ilk önce tamamlar?

A) 1 B) 3         C) 4       D) 5

 

9- İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekva­tor’dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Dünya’nın şeklinin geoid olması

B)      Meridyen boylarının eşit olması

C)Dünya’nın yıllık hareketi

D)     Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi

 

 

 

 

 

10- İki paralel arasındaki uzaklık 111 km dir. Buna göre ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki mesafe yaklaşık olarak kaç km dir?

A. 111 km C. 2109 km B. 666 km D. 360 km

 

11- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliğidir?

A. Dünya üzerinde 180 tane meridyen vardır.

B. Meridyenlerin boyları birbirine eşit değildir.

C. İki meridyen arasındaki mesafe her yerde aynıdır.

D. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

 

 

 

12-

 

Yukarıdaki şekilde gösterilen X ve Y nok­talarıyla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)        Y noktası 21 Aralık’ta Güneş ışınlarını dik alır.

B)        X noktası ekvator üzerinde yer alır.

C)        Y noktasının yıl içinde yaşadığı en uzun gece  21 Haziran’dadır.

E)        Y  noktası Yengeç Dönencesidir.

13- Dünya etrafında doğudan batıya doğru uzanan çizgilere “paralel” denir. Paralellerin boyları dünyanın Geoit sekline bağlı olarak Ekvator’dan Kutuplara doğru küçülmektedir. Ekvator en büyük paralel dairesidir. Paraleller arasındaki mesafe her yerde aynıdır ve 111 km dir.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

A. Paraleller arası mesafeden

B. En büyük paralel dairesinin uzunluğu

C. En büyük paralel dairesinden

D. Dünyamızın seklinden dolayı paralel boylarının kısaldığından

 

 


14-

 

 

 

Dikey çizginin başlangıç meridyeni, yatay çizginin ekvator olduğunu kabul edersek Türkiye aşağıdaki numaraların hangisinde yer alır?

a)1                          b)2                            c)3 d)4

 

 

 

 

 

 

15-. Aşağıdaki hangi iki meridyen arası yerel saat farkı en fazladır?

A-)20 Doğu – 40 Batı meridyenleri

B-)10 Doğu – 60 Doğu meridyenleri

C-)60 Batı – 100 Batı meridyenleri

D-)40 Doğu – 10 Batı meridyenleri

 

16- Karalar arasında denizin çok daralmış kısımlarına ne ad verilir?

a)Okyanus    b)Göl    c)Akarsu      d)Boğaz

 

 

17-Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.

B.Paraleller arasındaki uzaklık 111 km.dir.

C.İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’da en fazladır.

D.Kuzey ve güney paralellerinin toplamı 180’dir.

 

 

18- Arjantin’de ocak ve şubat aylarında görülen hava olayları Türkiye’de temmuz ve ağus­tos aylarında görülebilmektedir.

Bu durum Türkiye’nin hangi özeliği ile ilgili­dir?

A) Doğu boylamlarında yer almasıyla

B)Başlangıç meridyenini doğusunda olmasıyla

C)Doğu-batı doğrultusunda uzanmasıyla

D)Kuzey yarımkürede yer almasıyla

 

19- Yılın hangi zamanında, aynı meridyen üze­rinde bulunan yerlerde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar?

A)Güney Yarımkürenin yaz başlangıç gü­nünde

B)Her iki yarımkürenin bahar başlangıç günlerinde

C)Güney Yarımkürenin yaz başlangıç gü­nünde

D)Bütün yıl boyunca

 

20-      a uçağı Kutup Dairesi,

b uçağı Yengeç Dö­nencesi,

c uçağı ise Ekvator üzerinde,

yer­den aynı yükseklikte uçarak Dünya çevre­sindeki turlarını aynı sürede tamamlıyorlar.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu uçaklar, hızı en fazla olandan en az olana doğru sıralan­mıştır?

A) b > c >a        B)  c>b>a C)a>c>b          D) b >a >c

 

 

 

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÜNYAYI KEŞFEDİYORUZ

TEST II

 

1. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geldiği gün yeryüzüne de aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

a)Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır

b)Güney yarım kürede  yaz mevsimi yaşanır

c) Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır

d) Güney yarım kürede  ilk bahar mevsimi yaşanır

 

2-  Dünyanın kendine özgü şekline ne ad verilir?

a)Yuvarlak                   b)Küre                     c)Elips                 d) Geoit

 

3-  Dünya güneş etrafındaki hareketine kaç gün ve saatte tamamlar?

a)360 gün 6 saat                              b)324 gün 1 saat

c)365 gün 6 saat d)320 gün 20 saat

 

4-  15 0 batı boylamında yerel saat 7.30 iken 450 doğu boylamında yerel saat kaç olur?

a)3,30     b)4,30      c)11,30 d)5,30

 

5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu gösterir ?

ENLEM BOYLAM

a)260_450 K.Paralelleri.-360-420D.Meridyenleri.

b) 130_450 K. Paralelleri.-160-460D. Meridyenleri

c) 160_420 K. Paralelleri .-260-450D. Meridyenleri

d) 360_420 K. Paralelleri .-260-450D. Meridyenleri.

 

6- Aşağıdakilerden hangisinden başlangıç meridyeni ve paraleli birlikte verilmiştir.

a)Greenwich-Kuzey kutbu

b)Oğlak dönencesi-Yengeç dönencesi

c)Ekvator –Güney kutbu

d)Greenwich-Ekvator

 

7-Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olan ve yeryuvarlağını iki eşit yarımküreye ayıran daireye ne ad verilir?

a) Enlem                  b) Boylam                       c) Paralel                  d) Ekvator

 

8-Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?

a) Gece – gündüz oluşur.

b) Mekanik çözülme meydana gelir.

c) Mevsimler oluşur.

d) Meltem rüzgarları oluşur.

 

9-Aşağıdaki kıtalardan hangisi K.Y.K’ de yer almaz?

a) Antarktika b) Avrupa                         c) Asya               d) Kuzey Amerika

10-Kapladığı alan bakımından en büyük kıta hangisidir?

a) Asya b) Avrupa                c) Afrika                  d) Avustralya

11-Kıtalar arasında büyük çukurları dolduran geniş ve derin su kütlelerine ne ad verilir?

a) Deniz                            b) Göl                     c) Okyanus d) Baraj

 

12-Bir yerin ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir?

a) Boylam               b) Enlem c) Saniye                 d) Dakika

 

13-Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne denir?

a) Paralel                         b) Derece                      c) Enlem                    d) Boylam

14-Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir?

a) Özel konum         b) Paralel             c) Meridyen           d) Matematik konum

 

15-Bir noktanın dünya üzerinde hangi kıtada yer aldığı, komşu ülkeler, çevresinde bulunan denizlere göre konumuna ne denir?

a) Özel konum b) Matematik konum   c) Ulusal konum   d) Uluslar arası konum

 

 

16-Aşağıdaki kıtalardan hangisinin tamamı Güney Yarımküre’de yer alır?

A. Asya                 B. Afrika                  C. Avrupa             D. Avustralya

 

 

17.Dünya’da gece - gündüz süreleri arasındaki fark, Ekvator’dan kutuplara doğru

gidildikçe artar.Türkiye’de en uzun gündüzün yaşandığı 21Haziran’da aşağıdaki

illerimizden hangisindeki gündüz süresi daha  uzundur?

A) İzmir       B) Kars               C) Sinop D) Hatay

 

 

18. 400Kuzey Paraleli ile 300 Güney Paraleli  arası Kuş Uçuşu kaç km.dir?

A)4440                 B) 3330                 C) 1110                          D) 7770

 

 

19- Paralel dairelerinin Ekvatordan kutuplara doğru boylarının kısalmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yerel saat farklarının oluşması

B-Mevsimlerin oluşması

C-Dönencelerin oluşması

D-Yerin şekli

 

 

 

 

20-

 

Enlem

Paralel uzunluğu ( km)

0 Derece

40.000

15 Derece

38.800

30 Derece

34.700

45 Derece

28.400

75 Derece

10.400

Bu tablo değişik paralel dairelerinin uzunluğunu göstermektedir. Bu farklılık temel olarak neden kaynaklanır ?

A) Yerin şeklinden B) Yerin eksen eğikliğinden

C) Yerin dönüş hızından      D)Yerin dönüş yönünden

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÜNYA KAĞIT ÜZERİNDE

(HARİTA BİLGİSİ-ÖLÇEKLER)

TEST I

 

1-Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalara ne ad verilir?

A-Fiziki Harita                                      B-Siyasi Harita

C-Hidrografya Haritaları                      D-Jeomorfoloji Haritaları

 

2- Büyük ölçekli haritalar(Planlar): Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük  olan haritalardır. En ayrıntılı haritalardır. Aşağıdakilerden hangisi Büyük ölçekli haritaların bir özelliği değildir?

A-Ölçek paydası küçüktür B-Gösterilen alan dardır

C-Ayrıntı fazladır  D-Bozulma fazladır

3-   1/200.000 ölçekli haritada 16 cm ile ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?

A-16                   B-32 C-20                        D-30

4-Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline ne ad verilir?

A-Plan                    B-Kroki                         C-Harita D-Proje

 

5- Aynı büyüklükteki kâğıtlara çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası daha az ayrıntılıdır?

A. Türkiye Haritası

B. Karadeniz Bölgesi Haritası

C. Ege Bölgesi Haritası

D. Dünya  Haritası

6- Mersin’in siyasi haritasını çizerken aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanılması durumunda yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir?

A. 1/250.000            B. 1/600.000          C. 1/50.000 D. 1/1.250.000

 

7- *Büyük Ölçekli Haritalar Ölçekleri 1 / 200.000'e kadar olan bu haritalardır

*Orta ölçekli haritalar: Ölçeği 1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır.

*Küçük ölçekli haritalar: Ölçeği 1/500.000 ‘den daha küçük ölçekli haritalardır.

Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden birisidir?

A. Ayrıntıların fazla olması

B. Paydasının küçük olması

C. Küçültme oranının az olması

D. Çok geniş alanların gösterilebilmesi

8- Aşağıdakiler ölçeklerden hangisi küçük ölçeklidir?

A. 1/ 2.500.000 B. 1/100.000          C. 1/250.000                  D. 1/50.000

9-  Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A. Ayrıntıların fazla olması

B. Küçültme oranının fazla olması

C. Küçültme oranının az olması

D. Dar alanların gösterilebilmesi

 

10-  I-Ayrıntıları gösterme gücü

II-Kullanım amacı

III- Ölçek

 

Aynı büyüklükteki kâğıtlara çizilen Avrupa Siyasi Haritası ile Türkiye  Fiziki Haritası yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri açısından farklılık gösterir?

A- I ve  II              B- 1 ve III               C- I, II  ve III D- Yalnız    I

11- Türkiye’nin farklı ölçeklerle çizilmiş haritalarına baktığımızda hangisi değişmez?

A. Enlem ve boylam dereceleri

B. Ayrıntıyı gösterme gücü

C. Haritanın duvarda kaplayacağı alan

D. Haritada gösterilen Van Gölünü haritada kapladığı alan

 

12- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A- Kroki : Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır.

B- Plan : Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır.

C- Harita Anahtarı (Lejant) : Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür.

D-Çizgi Ölçek: Haritalardaki küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türüdür.

 

13- 1 / 800.000 ölçekli bir haritada A - B kentleri arası 8 cm ölçülmüştür. Buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km'dir?

A- 80                       B-800                 C-64 D-640

 

14- Harita: Yeryüzünün bütününün veya bir bölümünün Kuşbakışı görünüşünü, belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

I- Bir ölçeğe göre çizilmiş olması

II- Dünyanın en az yarısını göstermesi

III- Kuşbakışı olarak çizilmiş olması

Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?

A. I – II                      C. Yalnız II                             B. I – III D. II – III

 

 

15-Bulunduğu Ülke hakkında ayrıntılı bir harita incelemek isteyen bir öğrenci aşağıda ölçekleri verilen haritalardan hangisini tercih ederse daha ayrıntılı bir harita incelemiş olur?

A. 1/ 500.000 B. 1/1.000.000          C. 1/2.500.000                  D. 1/800.000

 

 

İfadeler

 

Bir Akdeniz Bölgesi

Haritası için ölçek

1/400.000

1/800.000

1-Yükselti ortalaması

Değişmez

Değişmez

2-Enlem ve boylam değerleri

Değişmez

Değişir

3-Hata payı

Azdır

Fazladır

4-Kağıt üzerinde kapladığı alan

Fazladır

 

Azdır

16-

 

 

 

 

 

 

 

Tabloyu incelediğimizde 1/400.000 ölçek ile kıyaslandığında 1/800.000 ölçek için yanlış yazılan ifade hangisidir?

A- Yükselti ortalaması değişmez            B-Enlem ve boylam değerleri değişir

C-Hata payı   fazladır                              D-Kağıt üzerinde kapladığı alan azdır

 

17-Şeker fabrikası açmak isteyen bir iş adamı  Türkiye’de Şeker pancarının daha çok nerelerde yetiştiğini öğrenmek istemektedir.

Buna göre bu iş adamı aşağıdaki haritaların hangisinden yararlanabilir?

A-Fiziki Harita                                      B-Beşeri ve Ekonomik Harita

C-İdari Harita                                        D-Siyasi Harita

 

18- Asya Kıtasının tamamını gösteren bir haritaya baktığımızda hangini bulamayız?

A- Ülkemizin komşularını                                  B-Çin’in komşularını

C-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri                     D- Everest Dağının yüksekliğini

19- Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilen Mersin haritasının ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır?

A- 1 /  500.000            B- 1 / 300.000 C- 1 / 1.000.000                D- 1/ 800.000

 

 

 

20- 1/ 1.500.000 ölçekli bir haritada 6 cm olan iki şehir arası 1/ 3.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm gösterilir?

A- 12                          B- 6                      C- 3 D- 9

 

 

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÖRT MEVSİM, DEĞİŞİK YERLER FARKLI YAŞAMLAR

(TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İKLİM)

TEST I

1- Türkiye’de görülen iklim tipleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A. Denizellik            B. Enlem                  B. Yükselti                  D. Boylam  farkı

 

2. Aşağıda sıcaklıkları birbirinden farlı il eşleştirmeleri yapılmıştır. Bu illerden hangisindeki sıcaklık farklarının temel sebebi enlem farkıdır?

A. İzmir – Konya                             B. Trabzon – Rize

C. Sinop – Antalya D. Bursa – Erzurum

 

 

3-  I- Bitki örtüsü makidir.

II- Her mevsim yağışlıdır.

III- Yıllık yağış miktarı azdır.

IV- Güneşlenme süresi fazladır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri Karadeniz iklimi’nin özelliklerindendir?

A. Yalnız I                     C. II ve IV B. II ve III                   D. I ve II

 

4-Türkiye’de yıllık sıcaklık ortalamaları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Güney kıyılarımız kuzey kıyılarımızdan daha sıcaktır.

B. En düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.

C. Yazın en sıcak bölgemiz Marmara Bölgesi’dir.

D. Deniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık farkları artar

5. Aşağıdaki illerimizden hangisinde diğerlerinden farklı bir iklim görülmektedir?

A. Konya                         B. Mersin              C. Erzurum                  D. Ağrı

 

 

6-Kısa, bodur ağaç ve çalılardır. Yaz kuraklığına uyum sağladığından yaprakları genellikle sert, tüylü, ince ve uzundur. Zeytin, defne, keçiboynuzu, mersin, lavanta, kekik ve zakkum bu bitki topluluğu içinde yer alır.

Yukarıda anlatılan bitki örtüsünün adı nedir?

A- Orman                       B-Bozkır                          C-Kaktüs              D-Maki

 

7-

 

 

Yukarıda Türkiye'nin  yıllık yağış miktarının dağılımı ve­rilmiştir. İç kesimlerde yağış miktarının az olmasında aşağıdaki açıklamalardan hangisi daha çok etkilidir?

I.  Yükselti

II. Karasallık

III.Dağların uzanış yönü

V. Enlem

 

A) I                                  B) II C) III                         D) IV

 

8-

 

 

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti                      B) Enlem C) Karasallık              D) Bitki örtüsü

 

9-Ocak Ayı sıcaklık ortalamalarına baktığımızda  en yüksek sıcaklıkların  Akdeniz Bölgesinde görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yağışların yağmur şeklinde olması
 2. Yükseltisinin az olması
 3. C) Daha güneyde yer alması
 4. Bitki örtüsü

 

 

 

10-  Trabzon           11 ° C

Konya               4 ° C

Yukarıdaki illerde Ocak ayında ölçülen sıcaklıklar belirtilmiştir. Trabzon’un  daha kuzeyde yer almasına rağmen  sıcaklık değeri neden fazladır?

 

 1. Enlem
 2. Karasallık
 3. Bitki Örtüsü
 4. D) Denizellik

11- Türkiye’de donlu günlerin başlama ve bitiş tarihlerine baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesinin  yılın büyük bir bölümünde  donlu geçtiğini görmekteyiz. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Denizden uzak kalma
 2. Deniz etkisi
 3. C) Yükselti
 4. Bakı durumu

 

12- Aşağıda   değişik  bölgelerimizden beş farklı şehrimizin  bir yıl içerisindeki  aylık ortalama sıcaklıklarının  dağılış grafikleri verilmiştir.

 

 

 

Yukarıdaki grafiğe bakarak  yıllık sıcaklık farklarının  en fazla olduğu numaralandırılmış şehir hangisidir?

 

 1. 1
 2. B) 2
 3. 3
 4. 5

 

13- Aşağıdakilerden  hangisi iklimden etkilenmez?

 

A-Yağış rejimi                          B-Yeraltı zenginlikleri

C-Tarımsal  etkinlikler           D-Sıcaklık düzeni

 

14- Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde Akdeniz İklimi görülmez?

A-Rusya B-Türkiye                  C-Yunanistan               D-İtalya

 

15- Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama duruma verilen isimdir?

A) Hava durumu       B) İklim C) Cephe     D) Hava kütlesi

 

16-      Aşağıdakilerden hangisi atmosfer olaylarından değildir?

A) Kar yağışı          B) Mevsimler C) Bulutlar            D) Rüzgar oluşumu

 

17-

 

 

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Güneş ışınlarının gelme açısı
 2. Aynı iklimin görülmesi
 3. Bitki örtüsü
 4. D) Kış sıcaklığının düşük olmaması

18-

 

Yukarıda verilen Muson iklimine ait yağış ve sıcaklık grafiğine göre grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A- En yağışlı ay Temmuzdur.

B- Ocak, Şubat ve Mart aylarında çok az yağış düşmektedir.

C- Sıcaklık 20 dereceden aşağı düşmemektedir.

D- En sıcak ay Ocaktır.

 

19- Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en az görüldüğü yerlerden birisidir?

 

A)Ağrı                        B) Erzurum              C) Adana D) Kars

 

20- Aşağıdaki illerin hangisinde Maki bitki örtüsüne rastlamamız mümkün değildir?

A- Mersin                       B- Nevşehir C- Muğla                    D- Antalya

 

 

 

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÖRT MEVSİM, DEĞİŞİK YERLER FARKLI YAŞAMLAR

(TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İKLİM)

TEST II

 

1-

 

 

Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen merkezlerin hangisinde  don olayının görülme olasılığı diğerlerine göre  daha fazladır?

A) II                     B) II ve  IV         C) II ve III            D) I

 

2. Aşağıdaki illerimizden hangisinde diğerlerinden farklı bir iklim görülmektedir?

A. Trabzon                         B. Kayseri C. Zonguldak                 D. Sinop

 

3-  Aşağıdaki  Türkiye haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangisinde yağış rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

 

 

A) I B) II                C) III                            D) IV

 

 

4-   Türkiye'de genelde kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından büyük farklılıklar görülmektedir. Fakat Ege Bölgesi’nde bu farklılıklar  çok daha azdır yada hiç görülmez.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 1. Akıntılar
 2. Denizden uzaklık
 3. Bitki örtüsü
 4. D) Dağların uzanış yönü

 

 

 

 

 

 

 

5-

 

 

Kış sıcaklığı 10°C - 20°C arasında değişir. Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C’ nin üstündedir.Yazlar sıcak ve bol yağışlı geçer. Kışlar ise ılık ve kuraktır.

Çoğunlukla 2000 – 5000 mm arasında değişen yıllık yağış miktarı bazı yerlerde 10.000 mm’yi geçmektedir.

Yukaııda görüldüğü yerler ilgili haritası ve özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Muson İklimi B- Akdeniz İklimi        C- Çöl İklimi            D- Kutup İklimi

6- I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

II-Yıllık ortalama sıcaklık 18°C - 20°C arasında değişir.

III- İklim bölgesinde yaz kuraklığını belirgindir.

IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

 

Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Karadeniz İklimi            B- Akdeniz İklimi C- Çöl İklimi            D- Karasal İklimi

 

7-  Aşağıdaki  Türkiye haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangisinin doğal bitki örtüsü ormandır?

 

A) I B) II                           C) III                                D) IV

8-

 

 

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem              B) Yükselti C) Rüzgar yönü               D) Bitki örtüsü

 

 

 

9-Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre  daha fazladır?

A) Mersin B) İzmir              C) Ankara D) Antalya

 

10- Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en fazla görüldüğü yerlerden birisidir?

 

A)İstanbul                  B) Konya                 C) Adana                        D) Kars

 

11- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de birbirin­den farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

 1. Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.
 2. Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.
 3. Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi.
 4. D) Çeşitli madenlerin çıkarılıyor olması

 

12-

I.   Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

II.  Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması

III. Maki, bozkır ve ormanın görülmesi

IV.  Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

A) I ve II              B) II ve III              C) III ve IV                D) I ve III

 

13-       I-Günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının azla olması karakteristik özelliğidir.

II-Yağışlar yok denecek kadar azdır.

III- Doğal Bitki Örtüsü Kuraklığa uyum sağlamış olan kurakçıl otlar ve çalılardan oluşur. Kuraklığa en iyi uyum sağlamış bitkiler, gövdesinde çok miktarda su biriktirebilen kaktüslerdir.

Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Akdeniz İklimi            B- Çöl İklimi C-Kutup İklimi            D- Karasal İklimi

 

14-    I-Sıcaklık yıl boyunca 0° C’ nin altındadır.

II-Sürekli donmuş halde olan toprak kar ve buz ile kaplıdır.

III- Toprak sürekli kar ve buz örtüsü ile kaplı olduğu için bitki örtüsünden söz edilemez.

Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Muson İklimi            B- Çöl İklimi        C-Kutup İklimi D- Karasal İklimi

 

 

 

 

 

 

 

15-

 

I-Yıllık sıcaklık ortalamasının 20°C’nin üstünde olduğu bu iklimde yıl boyunca yaz koşulları yaşanır.

II-Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık farkı azdır.

III-Her mevsimin yağışlı olduğu bölge akarsularının rejimleri düzenlidir ve yıl boyunca bol su taşır. Doğal Bitki Örtüsü gür ormanlardır.

 

Yukaııda görüldüğü yerler ilgili haritası ve özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ekvatoral İklimi B- Akdeniz İklimi        C- Çöl İklimi            D- Kutup İklimi

 

16- Aşağıdaki olayların hangisinde enlemin etkisi görülmez?

A. Antalya’nın Ankara’dan sıcak olmasında

B. Adana’da ürünlerin Erzurum’a göre daha erken olgunlaşmasında

C. Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu olmasında

D. Rize’nin Mersin’den daha fazla yağış almasında

 

 

17-

 

 

 

Yukarıda verilen bir bölgenin iklime ait yağış ve sıcaklık grafiğine göre grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A- En yağışlı aylar Haziran ve Temmuzdur.

B- Arlık ve Ocakaylarında çok az yağış düşmektedir.

C- Sıcaklık sıfır  derecenin altına düşmemektedir.

D- Sıcaklık 20 dereceyi geçmemektedir.

 

 

 

 

 

 

18-  I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

II-Marmara Denizi ve Ege denizi kıyılarımızda görülür

III- Bitki örtüsü Bozkırdır.

IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

 

Yukarıda  verilenlerden hangisi Akdeniz İklimine ait değildir?

A- Yalnız I           B- Yalnız III C- I ve IV              D- II ve III

 

19- I- Marmara Bölgesi

II- Ege Bölgesi

III-Doğu Anadolu Bölgesi

IV-Karadeniz Bölgesi

Yukarıda verilen Bölgelerimizden hangisinin yağış rejimi daha düzenlidir?

A- I                      B- II                        C-III                         D-IV

 

 

20-Yağışın bir yıl içerisinde Mevsimlere, aylara ve günlere göre dağılışına ne ad verilir?

A- Yağış şekli          B- Yağış rejimi C-Yağış miktarı              D-Yağış  türü

 

 

 

 

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ?

(İLK ÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI)

TEST I

 

1) ilk insanların toplayıcılıktan tarım hayatına geçmesi hangi olayın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A) Yerleşik hayat biçimi

B) Hayvancılıkla uğraşmaları

C) Ticaretin başlaması

D) Sanat ürünlerin ortaya koymaları

 

2- İnsanoğlunun hangi icadı tarihin başlangıcına neden olmuştur?

A) Yazıyı bulması B) Hayvanları evcilleştirmesi

C) Üretime başlaması             D) Ateşi bulması

 

3- Konya Çatal höyük’teki kazılarda ortaya çıkan tarihi eserleri hangi bilim inceler?

A) Etnoloji                   B) Epigrafi                   C) Coğrafya                   D)  Arkeoloji

 

4- Tarihte ticaret alanında  takas (değiş_tokuş) usulünün ortadan kalkmasını ve böylece ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kağıt                B) Para C) Yazı                D) Takvim

 

5-    Tarihte ilk yazılı antlaşma hangi devletler arasında imzalanmıştır?

A) Mısır-Roma     B) Roma-Hititler      C) Mısır-Hititler D)Lidya-Pers

 

 

6-) Tarımı önem verilmiş, üretim için gerekli tedbirlerin yanı sıra saban kırana ölüm cezasını veren eski Anadolu uygarlığı hangisidir?

A)Lidya                  B) Hitit                       C)Frigler D) İyon

 

7-   -Yazılı kaya ve ivriz kabartmaları

-Pankuş adı verilen meclisleri bulunur

-Tavanna adlı kraliçeleri bulunur

-Kadeş antlaşmasını yapmıştır

yukarıda özellikleri verilen Anadolu’nun eski uygarlığı hangisidir?

A)Urartular                           B)Hititler

C)Lidyalılar                           D)İyonyalılar

 

8- Kral yolunun yapımında rolleri bulunan ve tarihte parayı ilk defa kullanarak  takas sistemine son veren uygarlık hangisidir?

A) Lidya B) Frigler           C) Hititler               D) Urartular

 

9- Hititlerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuşpa                B) Hattuşaş C) Sard            D) Gordion

 

10- Anadolu'da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) Hitit – Hattuşaş     B) Frig – Gordion     C) İyon – Isparta D) Urartu - Tuşpa

 

11- Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalıların özelliklerinden biridir?

A) Paranın kullanılması B) İlk yazılı kanunların yapılması

C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi       D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi

 

12- Aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisi günümüze kadar gelen su kanalları ve bentleri yanı sıra taş işçiliği ile yapmış oldukları eserleri günümüze kadar bırakmıştır?

A) Urartular B) Lidyalılar                  C) İyon                D) Frigler

 

13- Lidyalıların,

• Paranın bulunması

• Kral Yolu'nun yapılması

• Başkentte serbest pazarın kurulması

faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına

B) Şehir devletleri halinde yaşamalarına

C) Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına

D) Ticaret gelirlerinin artmasına

 

14-  İyonyalıların,

I. Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurmaları

II. Güneş tutulmasını hesaplamaları

III. Şehir devletleri halinde yaşamaları

faaliyetlerinden hangileri bilimsel çalışmalar yaptıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II C) Yalnız III                   D) II ve III

 

 

 

 

15- Hititlerin,

I. Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmaları

II. Öldükten sonra tanrılarına hesap vereceklerine inanan kralların, zaferlerini ve yenilgilerini anal adı verilen yıllıklara yazdırmaları.

III. Mısırlılar ile Kadeş Antlaşması'nı imzalamaları

faaliyetlerinden hangileri sanata önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II               C) I ve II                     D) I ve III

 

16-  Urartuların,

I. Madencilik alanında Ön Asya'da en ileri uygarlık haline gelmeleri

II. Tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları yapmaları

III. Mezarları ev şeklinde yaparak içine ölünün eşyalarını koymaları

faaliyetlerinden hangileri ölümden sonraki hayata inandıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

 

A) Yalnız I                 B) Yalnız II         C) Yalnız III D) I ve II

 

17-Tarih öncesi dönemlerde aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşmek için seçtiği alanlardan biri değildir?

a)Sanayinin geliştiği yerler b)Verimli tarım alanları

c)Su kaynaklarının çevresi                  d)Düz ve ovalık alanlar

 

18-Yazının icadıyla başlayıp, Kavimler Göçü ile sona eren çağ aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ortaçağ                     b)Yeniçağ                            c)İlkçağ d)Yakınçağ

 

19- Anadolu medeniyetlerinin hemen hemen hepsinde   kralın geniş yetkileri vardı. Krallık genelde  babadan oğula geçerdi.  Krallar:

 

-Baş rahip

-Baş kumandan

-Baş yargıç

-Baş yasa çıkarıcı ve uygulayıcı

Unvan ve görevlerinin hepsini birlikte  yürütürlerdi.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki   yargılardan hangisine ulaşmak olası değildir?

A-Anadolu devletlerinin hemen hemen hepsinde mutlakıyet rejimi uygulanmıştır

B-Krallar ordunun başında savaşlara katılmışlardır

C-Ülkelerde laik (din ve devlet işlerinin ayrı tutulması) yönetim esastır.

D-Ülkedeki din adamlarının başında krallar yer almıştır

 

 

 

 

 

 

20-  I-Çiftçilerin ürettiği ürünlerin devlet tarafından satın alınması

II-Tarımda kullanılan araç gereçlere ve gücünden yararlanılan hayvanlara karşı kötü davranışların şiddetle cezalandırılması

III-Sulama kanallarının açılması

 

Yukarıdaki bilgiler Frigler’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?

A- Hayvancılık         B- Eğitim                   C- Tarım D- Kültür

 

 

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ?

(İLK ÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI)

TEST II

 

1- Aşağıdakilerden hangisi, Frigyalılar Dönemi ile ilgili değildir?

a)Frigyalılar, yaşadıkları olayları” Anal” adı verilen yıllıklarda toplamışlardır,

b)Hititlerin yıkılışından sonra, Orta Anadolu’da devlet kurmuşlardır,

c)Başkentleri,Sakarya Nehri üzerinde bulunan, Eskişehir yakınlarındaki Gordion’dur,

d)Friyalılar, tarımla uğraşan bir topluluktu.Tarımı korumak için,ağır yasalar koymuşlardır. Örneğin;öküz kesenin veya saban kıranın cezası ölümdür.

 

2- Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalılar Dönemi ile ilgili değildir?

a)İlk Çağ’da, Gediz ve Büyük Menderes Irmakları arasında kurulmuş bir uygarlıktır,

b)Tarihte, günümüzde kullandığımız takvime, en son şeklini veren devlettir,

c)En önemli kentleri,Sardes’ti.Efes’ten başlayarak,doğuya doğru giden Kral Yolu,bu

dönemde yapılmıştır

d)Tarihte parayı ilk kez kullanan devlettir

 

3-Urartular Dönemi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)MÖ.900 yıllarında Doğu Anadolu’da egemenlik kurmuşlardır,

b)Başkentleri Tuşpa(Van)’dır,

c)El sanatları ve maden işçiliğinde çok ileri bir toplumdu,

d)Akdeniz’de koloniler kurmuşlardır,

4- Aşağıdakilerden hangisi Tarih Bilimi’nin özellikleri arasında yer almaz?

a)Geçmişte yaşanan olayları inceler,

b)Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler,

c)Deney ve Gözlem Metodu’nu kullanarak en sağlıklı sonuçları ortaya koyar,

d)Olayları zaman ve yer göstererek inceler,

 

 

 

 

 

5-     Aşağıdakilerden hangisi Yontma-Taş Devrinin özellikleri arasında yer almaz?

a)Bu devir insanları, mağaralarda, kuytu yerlerde ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır,

b)Kaba taşları yontarak, ilkel aletler yapmışlar ve bu aletlerle mağara duvarlarına hayvan resimleri ve gravürleri yapmışlardır

c)Yerleşik hayata geçilmiş hayvanlar evcilleştirilerek tarımsal amaçlı olarak kullanılmışlardır,

d)Bu devir insanları, avcılık ve toplayıcılıkla geçinmiştir.

 

6-    M.Ö. 23 yılında doğan ve   M.S. 37 yılında ölen  bir kişi kaç yıl yaşamış olur?

a) 24              b) 60 c) 26            d) 14

 

7- Hititlerde, Pankuş adı verilen asiller meclisinin prensin veliahtlğını onaylaması, gerektiğinde Kral ve Kraliçeyi yargılayarak haklarında hüküm verebilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Yönetimin babadan oğula geçtiği.

B) Kralın yetkilerinin sınırsız olmadığı.

C) Kralın başkomutan ve başhakim olduğu.

D) İmparatorluk döneminde Pankuş Meclisi'nin önemini kaybettiği.

 

8- Yazı Anadolu'ya,Mezopotamyalı Asurlular aracılığı ile gelmiştir.Böylece Anadolu'da tarih devirleri başlamıştır.Yapılan kazılarda Asurlulara ait bir ticaret kolonisinde ticari belgeler ve "Karum" denilen  pazarlar bulunmuştur.

Bu bilgilere göre Asurlular ile ilgili;

I.  Anadolu'da tarihi devirleri başlattıkları

II. Mezopotamya-Anadolu arasında ilişkiyi sağladıkları

III. Geçim kaynaklarının hayvancılık  olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I                             B) Yalnız II             C) Yalnız III D) I ve II

 

9- Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait bir özelliktir?

A) İlk imparatorluğu kurdular.

B) Tarihite bilinen ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.

C) Demokrasinin görüldüğü ilk medeniyettir.

D) Mumyacılıkta ileri gittiler.

 

10- I. Hititler, merkezi yönetimi korumak amacıyla devlete karşı isyanı en büyük suçlardan saymışlardır.
II. Frigler, tarımı korumak amacıyla tarım aletlerine ve hayvanlara zarar verenleri çok şiddetli bir şekilde cezalandırmışlardır.
Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Devletlerin hukuk anlayışları, içinde bulundukları koşullara göre farklılıklar göstermektedir.
B) İlkçağ kanunları son derece ağırdır.
D) Kanunların belirlenmesinde dinlerin etkisi vardır.
E) İlk yazılı kanunlar Anadolu'da ortaya çıkmıştır.

 

 

11- Anadolu, Hititler zamanında tarihî çağlara geçmiştir. Tarihte bilinen ilk meclislerden olan Pankuş meclisini kuran Hititler böylece kralın yetkilerini sınırlandırmışlar, merkezi otoriteyi güçlendirmek için vilayetlere merkezden valiler atamışlardır. Tarihte ilk defa veraset sistemini uygulayan, aile ile ilgili kanunlar yapan Hititler, Anallar denen yıllıklar yazdırarak ilk defa tarih yazıcılığını da başlatmışlardır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hukuk alanındaki gelişmelere katkıda bulunmuşlardır.
B).Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlardır.
C) Yazılı tarih ilminin temellerini atmışlardır.
D) Tarımı koruyup, geliştirmek için kanunlar yapmışlardır.

12-Aşağıdaki tarihlerden hangisi daha belirgindir?

A. Cumhuriyet 29 Ekim’de ilan edildi.          B. Kırım Savaşı XIX. yüzyılda yapıldı.

C. İlkyazı MÖ. IV. Bin yılda bulundu.           D. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı.

13-Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır?

A- MÖ 2000      B-MÖ 300 C-MÖ  900         D- MÖ 2500

14- Aşağıdakilerden hangisi Yazılı Belgeler arasında gösterilemez?

A-Kitabe   B-Resmi yazışmalar    C-Antlaşmalar  D- Taş ve kemikten yapılmış eşyalar,

 

15- İlkçağ'da İyonya'da; Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamış, Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

İyonya'daki  tüm bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) İlk  defa yazıyı onların kullandığının

B) Demokrasinin geliştiğinin

C) Dünyada ilk yerleşimin burada kurulduğunun

D) Bilimsel çalışmaların yapıldığının

 

16-     I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması

II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması

III. Ahiret inancının yaygın olması

özelliklerinden hangileri, Anadolu'da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır?

A)Yalnız I                              B) Yalnız II           C) Yalnız III                   D) I ve II

 

 

 

 

 

 

 

17-Hititler bir yıl içinde meydana gelen önemli olayları “Anal” adı verdikleri yıllıklara yazıyor ve tapınaklara tanrılarının huzuruna bırakıyorlardı.

Hititlerde görülen bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?

a)Medeni kanun                 b)Yazılı hukuk kurallarının

c)Edebi eserlerin                d)Tarih yazıcılığının

 

18-Urartular hangi bölgede medeniyet kurmuşlardır?

a)Marmara      b)Doğu Anadolu c)Ege      d)İç Anadolu

 

19-Anadolu Tarihi incelendiğinde, bilinen ilk Anadolu medeniyeti, Hititler tarafından kurulmuştur.

Hititler; Kızılırmak yayı içinde, Hattuşaş başkent olmak üzere kuruldular. Hitit devleti M.Ö. 2000 ile

800 yılları arsında bölgede hakim olarak komşuları ile savaşlar yapmışlar ve hatta Mısır ile aralarında

ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nı da imzalamışlardır.

 

Yukarıdaki metne göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 1. Hititler ile Mısırlılar savaşmışlardır.
 2. B) Anadolu’da bilinen en büyük devleti Hititler kurmuşlardır
 3. Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır
 4. Hititler komşularıyla savaşmışlardır.

 

20- Tarih öncesi dönemle ilgili yapılan araştırmalarda insanların mağaralarda yaşadıkları ve bu  mağaraların duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yaptıklarını biliyoruz.Bu insanların, taş ve  madenden yaptıkları alet ve araçları kullandıkları; çanak-çömlek yapımında ileri gittikleri bilinmektedir.

 

Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

 

A-Tarih öncesi insanları daha çok mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı

B-Maden ve taşları işleyerek çeşitli alet ve araçlar yaparlardı

C-Topraktan çanak-çömlek yapmayı geliştirmişlerdi

D-Bu dönemde insanlar parayı ve yazıyı ilk defa kullanmışlardır

 

2. ÜNİTE :YERYÜZÜNDE YAŞAM

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

1-

 

Aynı meridyen üzerinde yer alan A ve B merkezleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-Ekvatora olan uzaklıkları aynıdır.         C- Yerel saatleri aynıdır.

B-Yaşanan mevsim aynıdır. D- Çizgisel hızları aynıdır.

 

2- Yerel saatleri arasında 1 saat fark olan iki merkez arasında kaç boylam vardır?

A. 15 C.  30

B. 45                         D.  60

3. Doğu Anadolu'da kurulmuş olan Urartu medeniyetine ait mezarlarda, ölen birinin yanına eşyalarının da konulduğu görülmüştür.
Bu bilgilere göre, Urartular hakkında aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir?

A) Ahiret inancına sahiplerdir.
B) Maden işlemeciliği ile uğraşmışlardır.
C) Şehirleşmeye geç başlamışlardır.
D) Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

4- Maden devri insanlık tarihinin önemli bir dönemidir. İlk önce tabiatta çokça bulunan bakır
kullanılarak bunlardan araç gereçler yapıldı Daha sonra bakır ve kalay eritilerek tunç elde edildi. Yine bu zamanda şehir devletleri, daha sonra da ilk büyük devletler kuruldu. Demir madeni de bu dönemin sonunda kullanılarak tarım aletleri ve daha etkili silâhlar yapıldı.

Buna göre maden devri ile ilgili olarak;

I- İlk defa arpa, darı ve buğday tarımına başlandığı

II- Göçebe yaşamın sona erdiği

III- İlk büyük devletlerin ortaya çıktığı

IV- Demirin kullanılması ile silahların geliştiği,

sonuçlarından  hangisi ya da hangileri söylenebilir?

 

A) Yalnız I                                         B) Yalnız II

C) III - IV D) I – II

 

 

5- Türkiye’nin en büyük yarımadası aşağıdakilerden hangisidir?

a)Trakya Yarımadası,                              b)Anadolu Yarımadası,

c)Foça Yarımadası,                        d)Kapıdağ Yarımadası,

 

6-Türkiye’nin komşu olduğu ülkelerden hangisiyle en uzun kara sınırına sahiptir?

a)Gürcistan                             b)Bulgaristan

c)Suriye d)Yunanistan

 

7-   I-Ege Denizi

II-Marmara Denizi

III-Karadeniz

IV-Akdeniz

Ülkemizi çevreleyen yukarıdaki denizlerimizin tuzluluk oranları bakımından

en tuzludan en az tuzluya doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) IV-I-II-III b) II-IV-I-III

c) III-II-IV-I                 d)I-III-II-IV

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?

a)Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarında yer almaktadır,

b)Türkiye, dünyada üretimde ilk sıralarda yer aldığımız bor, krom gibi çok çeşitli yer altı kaynaklarına sahiptir,

c)Türkiye’nin batısından doğusuna doğru gidildikçe yükselti artmaktadır,

d)Türkiye’nin en güneyi ile en kuzeyi arasında kuş uçuşu olarak 666  km. ’lik bir uzaklık vardır,

 

9- Aşağıdaki kıtalardan hangisinin toprakları hem Güney Yarım Küre’de hem de Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır?

A) Antarktika       B) Avustralya

C) Afrika D) Avrupa

 

10- Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi etrafında hareketinin sonuçlarından biri değildir?

A-24 saat oluşur

B-Gece-gündüz sıcaklık farkları oluşur

C-21 Mart olayı yaşanır

D-Gece-gündüz oluşur

 

11- Gece ve gündüzün oluşumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A-Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.

B-Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.

C-Ay’ın dünya etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.

D-Ay’ın Güneş etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.

 

12- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih çağlarının başlama ve bitişlerinde esas alınmamıştır?

A) Fransız İhtilali'nin başlaması

B) İstanbul'un fethedilmesi

C) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

D) Yazının bulunması

 

13- İlkçağ uygarlıklarının daha çok akarsu boyları ve deniz kenarlarında kurulup, geliştiği gözlemlenmiştir.

Bu durumun;

I. Tarım için sulamanın gerekliliği

II. Suyu taşımanın zorluğu

III.Ticaretin engellenmek istenmesi

yargılardan hangilerini  doğruladığı söylenemez?

A)Yalnız I                  B)Yalnız II

C)Yalnız III D) II ve III

 

14-"Anadolu" ismi Yunanca "Güneşin doğduğu yer" anlamına gelen Anatolia sözcüğünden gelmektedir ve bu isim Helenistik dönemden beri kullanılmaktadır.

Bu duruma göre;

I. Anadolu Yunanistan'ın doğusundadır.

II. Türkçe'ye Yunanca'dan kelime geçmiştir

III. Yunanlılar Anadolu'yu işgal etmiştir

 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 

A)Yalnız I                  B)Yalnız II

C)Yalnız III               D) II ve III

 

15- İyonyalılar, Akalar tarafından Batı Anadolu kıyıların da Efes, Milet, Foça ve İzmir şehir devletleri halinde kurulmuştur.İyonyalıların en önemli geçim kaynakları deniz ticaretidir.Akdeniz,Marmara ve Karadeniz kıyılarında bir çok ticaret kolonisi kurmuşlardır.

Bu duruma göre;

I.  İyonyalıların en önemli kolonileri Karade­niz kıyılarındaydı.

II. İyonyalılar şehir devlet biçiminde örgütlenmişlerdi.

III. Ticaret, İyonyalılar için diğerlerine göre daha önemli bir geçim kaynağıydı.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A)Yalnız I                  B) I  ve III

C)Yalnız III               D) I, II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-

 

 

Haritada “P” noktasından başlayarak oklar yönünde hareket eden dört izci

gurubu, Türkiye’nin en uç kara sınırlarına ulaşacaklardır.

Yolculukları tamamladığında bu izci grupları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sadece 4 numaralı gurup Ekvator’a yaklaşmıştır.

B) 1 numaralı grup doğuya doğru hareket etmiştir.

C) 3 numaralı gurup Başlangıç Meridyeninin tersi yönünde hareket etmiştir.

D) 2 numaralı grup ekvatordan uzaklaşmıştır.

 

17- Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasının bir özelliği değildir?

A- Hem kuzey hem de güney yarımkürede toprakları vardır.

B- Dünyanın yüz ölçüm bakımından ikinci büyük kıtasıdır.

C- Kıtanın batısında Büyük Okyanus yer alır

D- Kıtanın kuzeyinde Akdeniz yer alır.

18- 1/ 1.000.000 ölçekli bir haritada 5 cm gösterilen iki şehir arasını gerçek uzunluğu kaç km.dir?

A-100       B-1000       C-50 D-500

19- Mimaride oldukça ilerleyerek bir çok kale, bend ve kanallar yaptılar.Günümüze kadar gelen en önemli sanat eserleri, Van Kalesi, Çavuştepe Kalesi ve Altıntepe Kalesi'dir. Başkentleri Tuşpa, yani bugünkü Van'dı. M.Ö. 600 yılında, İskitler ve Medler’in saldırısı sonunda yıkıldı.

Yukarıda özellikleri verilen İlkçağ Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A-İyonlar         B-Urartular C-Frigler               D-Hititler

20- Bu dönemde insanlar taşları yontarak ilk defa araç ve gereç yapmışlardır. Bu aletler savunma ve avlanma amacıyla yapılmıştır. İnsan doğanın asalağı durumundadır. Tüketici, avcı ve toplayıcıdır. Ekonomik etkinliklerden ötürü göçebe bir yaşam sürmüşlerdir Mağara duvarlarına hayvan resimleri yapmışlardır. Dönemin sonlarına doğru ateş denetim altına alınmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yontma Taş Devri B- Demir Devri             C-Tunç Devri                D- Orta Çağ

 

 

 

21-       *Başkentleri Hattuşaş’tır.

*Merkezi yönetim biçimini benimsemişler başlarındaki yöneticilere Labarna adını vermişler yönetime Tavanana denilen ana kraliçeye de hak tanımışlar

*Tarihte ilk yazılı antlaşmayı yapmışlar

* ‘’Bin tanrılı ili ‘’adını alacak kadar çok tanrı inanışına sahip olmuşlar

 

Yukarıda bazı özellikleri anlatılan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Hititler B) Urartular

C) Lidyalılar                                     D) Frigler

 

22-Doğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında Kral Yolu’nu yaparak Ön Asya ticaretinde etkin hale gelen Lidyalılar ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

 

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin doğal sonuçlarından biri olamaz?

A) Lidya ekonomisinin güçlenmesi

B) Değiş-tokuş usulünün kalkması

C) Ticaret hayatının canlanması

D) Devletler arasındaki savaşların tamamen sona ermesi

 

23- ilkçağda Anadolu’da kurulmuş uygarlıklar tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamışlar ve tarımsal etkinliklerde oldukça gelişme göstermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi ilkçağ Anadolu uygarlıklarının bu özelliklerinin bir göstergesi olamaz?

A) Urartuların sulama kanalları yapmaları

B) Hititlerin yerleşim yeri olarak Kızılırmak çevresini seçmeleri

C) Hititler’de Pankuş adı verilen bir meclis olması

D) Friglerin saban kırana ağır cezalar vermesi

 

24- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kadeş Antlaşması Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.

B)Milad Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.

C)Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır.

D)Tarih ateşin bulunması ile başlar.

 

 

25- Anadolu Yarımadasına baktığımız zaman bir çok ilkçağ medeniyetine ev sahipliği yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun insanlar için çekici gelen bir özelliği değildir?

A)Her çeşit tarım ürününe elverişli toprakları

B)Yer altı kaynakları ve madenler bakımından zengin olması

C)Uygun iklim şartları

D)Yüksekliğin batıdan doğuya gidildikçe artması

 

 

 

 

 

 

 

26- Aşağıda ilkçağ Anadolu medeniyetleri ile başkentleri eşleştirilmiştir. Hangi seçenekteki eşleme yanlıştır?

 

A) Lidyalılar -------Çatalhöyük

B) Hititler --------- Hattuşaş

C) Urartular --------Tuşpa

D) Frigler -----------Gordion

 

27-        Lidyalılar:

I – Kral Yolu’nu yaparak doğu-batı ticaretini geliştirdiler.

II – Aristokratik bir idare ile yönetildiler.

III – M. Ö. 700’de parayı icat ettiler.

IV – Büyük Menderes ve Gediz arasında yaşadılar.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Lidyalıların ticaret alanında geliştiklerini gösterir?

A) II,III  ve  IV           B) I ve IV       C) I-II-III             D) I ve III

 

 

 

28- Bir ören yerinde yapılan kazılarda,

I. Kömürleşmiş buğday taneleri

II. Çömlekçi çarkı

III. Dokuma çıkrığı

IV. At koşumları bulunmuştur

Buna göre, sözü edilen buluntulara bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A) Toprak malzemenin kullanıldığına

B) Tarımsal üretime geçildiğine

C) Hayvanların evcilleştirildiğine

D) Madeni paraların kullanıldığına

29-         I. Mezopotamya Uygarlığı’nın oluşumunda Dicle ve Fırat ırmakları etkili olmuştur

II. Mısır Uygarlığı, Nil Nehri çevresinde ortaya çıkmıştır.

III. iklimin değişmesi üzerine yaşama elverişli alanların azalması, Orta Asya Türklerini göçlere yöneltmiştir.

IV. Yunanlılar, ülkelerinde tarıma dayalı alanların azlığı nedeniyle deniz ticaretine yönelmişlerdir.

 

Yukarıdaki bilgilere göre, insanoğlunun kültürel oluşum  ve yapılanmasında etkili olan

temel faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyaset               B) Coğrafya C) Askerlik          D) Din

 

 

30- Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulan Urartular için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarımla uğraşmışlardır.

B) Taş mimarisinde ileri gitmişlerdir.

C) Madencilik alanında eserleri vardır.

D) İlk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşmasını imzalamışlardır.

 

 

 

31- Turkiye'nin en ayrıntılı haritası, aşağıdaki ölceklerden hangisiyle cizilebilir?

A)1/5.000.000           B) 1/500.000 C)1/3.000.000           D) 1/1.500.000

 

 

32- Aşağıda verilen iklim tipi ile tanıtıcı tarım ürünleri arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Muson – Pirinç

B) Akdeniz – Zeytin

C) Çöl – Hurma

D) Karadeniz– Pamuk

 

 

33-

 

 

 

Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)1/360.000          B) 1/300.000       C)1/600.000 D) 1/6.000.000

 

 

34-

 

 

Yukarıdaki tabloda beş farklı merkezin en sıcak ve en soğuk ay sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Buna göre bu merkezlerin hangisinde yıllık sıcaklık farkı en fazladır?

A) I                  B) III C)  IV             D) V

 

 

35- 1/700.000 ölçekli haritada 12 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunluğu kaç km’ dir?

A) 70                B) 84 C) 90                D) 40

 

36- Aşağıdaki yörelerin hangisinde güneşli gün sayısı diğerlerine oranla fazladır?

A) Batı Karadeniz kıyıları

B) Erzurum – Kars yaylaları

C) Doğu Karadeniz kıyıları

D) Akdeniz kıyıları

 

 

37-Türkiye’nin üç ytarafının denizlerle çevrili olması aşağıdaki olgulardan hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Nüfusun dağılışı

B) Tarımsal ürün çeşitliliği

C) Turizm faaliyetleri

D) Yerel saat farkları

 

38-Küçük ölçekli haritalar ile büyük ölçekli haritalar hangi bakımdan birbirinden farklıdır?

A)Yer şekillerini gösterme biçimi

B)Ayrıntıları gösterme gücü

C)Çizim yöntemi

D)Uzunluk hesaplama yöntemi

 

39-Aşağıdaki illerimizin hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerine oranla fazladır?

A) Konya               B) Mersin      C) İzmit                D) Rize

 

40-Türkiye’deki doğal bitki örtüsü dağılışını gösteren bir haritadan, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?

 

A) Nüfus yoğunluğu

B) Turizm faaliyetleri

C) İklim tipleri

D) Ulaşım olanakları

 

 

YERYÜZÜNDE YAŞAM

ÇIKMIŞ SORULAR

 

1-Tarihi bir mekanda yapılan arkeolojik kazıda çok sayıda taş balta bulunmuştur.

Bu kazıda bulunan malzemeyle, aşağıdakilerden hangisi arasında daha anlamlı bir ilişki

kurulabilir?

 

A) Avcılık B) Zanaatkârlık

C) Hayvancılık                 D) Tarım

(1998-ÖO )

-----------------------------------------------------------------------------

2-Aynı büyüklükteki bir kâğıda çizilen, aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası daha ayrıntılı olur?

A) Asya Kıtası                              B) Türkiye

C) Karadeniz Bölgesi                   D) Konya ili

 

(1998-ÖO )

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Cilalı Taş Devri’nde insanlar göl ve nehir kenarlarında yaşadılar. Toplayıcılık yaptılar, evcilleştirdikleri hayvanlarla beslendiler. Hayvanların kemiklerinden ve boynuzlarından süs eşyası ve silah yapıp kullandılar. Zamanla topraktan çanak yapmayı ve bunları ateşte pişirerek daha  dayanaklı duruma getirmeyi öğrendiler.

Bu parçada, Cilalı Taş Devri’nde yaşayan insanların hangi özelliği üzerinde en az

durulmuştur?

A) Kültürel değerleri

B) Doğadan yararlanma biçimleri

C) Üretim ve tüketim biçimleri

D) Birbirleriyle olan ilişkileri

 

(1999-ÖO )

-----------------------------------------------------------------------------

4-Tarihçiler, tarih öncesini devirlere ayırarak incelerler. Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri

ve Maden Devri sınıflaması bunlardan biridir.Tarihçiler bu sınıflamayı, aşağıdakilerden

hangisini temel alarak yapmışlardır?

 

A) Toplumdaki yönetim biçimlerini

B) Kullanılan araç gerecin cinsini

C) İnsanlar arası ilişkilerin türünü

D) Yaşanılan bölgenin özelliklerini

 

(2000-ÖO )

-----------------------------------------------------------------------------

5-   *Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı  yerde, üç tarafı  denizlerle çevrili bir yarım ada konumundadır.

*Sanayide gelişmiş Avrupa ülkeleri ile az gelişmiş Orta Doğu ülkeleri arasında bir köprü oluşturmaktadır.

*Çanakkale ve İstanbul boğazlar ise Dünya deniz ulaşımında önemli bir yere sahiptir.

Yukarıdaki bilgilere göre, Türkiye’nin önemini aşağıdakilerden hangisi daha çok belirler?

A) Siyasi konumu                               B) Özel konumu

C) Matematik konumu                        D) Ekonomik konumu

 

( 2000 OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

6-Tarihöncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler?

A) Taştan kesici aletler

B) Tahıl öğütme taşları

C) Mağaralardaki hayvan resimleri

D) Kemikten yapılmış süs eşyaları

 

( 2001-ÖO )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

 

 

Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerken,Güneş’in önünden her 4 dakikada bir meridyen yayı  geçmektedir.

Bu bilgiler dikkate alındığında, yukarıdaki şekilde “P” ile gösterilen yer Güneş’in önünden geçtikten 120 dakika sonra hangi sayıyla gösterilen noktadaki yer geçecektir?

A) 1                   B) 2 C) 3                     D) 4

 

( 2001-ÖO )

-----------------------------------------------------------------------------

8- Cilalı taş devrindeki en önemli gelişme insanların ilk kez besin üretimine başlamış olmalarıdır. İlk yetiştirilen bitkiler buğday ve arpadır. Tarımdan sonra insanlar hayvan evcilleştirmeyi de öğrenmişler; büyük ölçüde önceki devirlerden itibaren

devam eden avcılık ve toplayıcılığa dayalı geçim koşullarından kurtulmuşlardır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğu söylenemez?

A) İnsanların yaşam biçimleri değişmiştir.

B) Köy kültüründen kent kültürüne geçiş olmuştur.

C) Tahıl tarımı yapılmaya başlanmıştır.

D) Hayvancılık ilkel biçimiyle başlamıştır.

 

( 2002-ÖO )

-----------------------------------------------------------------------------

9-

 

 

Yandaki şekilde verilen noktalara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) A-B arasındaki yerel saat farkı, C-D arasındakinden azdır.

B) E ve D noktalarında güneş aynı saatte doğar.

C) C-F noktaları arasındaki uzaklık D-E arasındakinden fazladır.

D) A noktasıyla C noktası arasında 1 saat 44 dakikalık zaman farkı vardır.

 

( 2002-ÖO )

 

 

10-

 

 

Yukarıda verilen Türkiye haritasına göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılır?

A) Türkiye’nin kara sınırlarının gerçek uzunluğuna

B) Erzurum-Ankara arasındaki yerel saat farkına

C) Türkiye’nin matematik konumunun belirlenmesine

D) İzmir-Artvin arası kara yolu uzunluğuna

 

( 2002-ÖO )

-----------------------------------------------------------------------------

11-

I- Bir yerin kuş bakışı görünüşününçizilmesi

II- Kaba taslak çizim olması

III- Gerçek uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi

 

Yukarıdakilerden hangileri, krokilerin özelliklerindendir?

A) I - II B) I - III                C) II - III              D) I - II - III

 

( 1998-DPY-6 )

-----------------------------------------------------------------------------

12-Aşağıdakilerden hangisi fizikî coğrafyanın konuları arasında yer almaz?

A) Yer şekilleri                  B) Nüfus ve yerleşme

C) İklim                             D) Bitki örtüsü

 

( 1998-DPY-6 )

-----------------------------------------------------------------------------

13. Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında  kaç meridyen farkı vardır?

A) 6                       B) 9                  C) 10                D) 19

 

( 1998-DPY-6 )

-----------------------------------------------------------------------------

 

14-Karalardaki çukurlarda doğal olarak birikmiş olan sulara (su kütlelerine) ne ad verilir?

A) Baraj                     B) Göl C) Körfez                    D) Koy

 

( 1998-DPY-6 )

-----------------------------------------------------------------------------

15-Aşağıdaki denizlerden hangisinin, “Eski Dünya Karaları” adı verilen kıtaların hepsine kıyısı vardır?

A) Akdeniz B) Kızıldeniz

C) Marmara            D) Karadeniz

( 1999-DPY-6 )

 

16-Dünya üzerinde herhangi bir yerin matematik konumunu belirtmek için aşağıdakilerden

hangisinin mutlaka bilinmesi gerekir?

A) Ekvator’a ve kutuplara olan uzaklığının

B) Hangi kıta ve okyanuslar arasıda yer aldığının

C) Başlangıç Meridyeni’ne olan uzaklığının

D) Enlem ve boylam değerlerinin

 

( 2000-DPY-6 )

-----------------------------------------------------------------------------

17-Aşağıdaki kıtalardan hangisinin topraklarının tamamı Güney Yarım Küre’de yer alır?

A) Güney Amerika     B) Okyanusya (Avustralya)

C) Afrika                     D) Asya

 

( 2000-DPY-6 )

-----------------------------------------------------------------------------

 

18- 1/600.000 ölçekli bir haritada 12 cm lik bir uzunluk, gerçekte kaç km’ dir?

A) 5                 B) 7,2               C) 50              D) 72

 

( 2001-DPY-6 )

-----------------------------------------------------------------------------

19. Meridyen ve paralellerle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.

B) Paraleller arasındaki uzaklıklar, yaklaşık olarak aynıdır.

C) İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’da en fazladır.

D) Kuzey ve güney paralelleri, kutup noktalarını oluştururlar.

 

( 2001-DPY-6 )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

20-

 

 

Yukarıdaki harita incelenerek hesaplama yapıldığında, İzmit - Antakya arasındaki yerel

saat farkı kaç dakikadır?

A) 6                 B) 16                    C) 24 D) 30

 

( 2002-DPY-6 )

 

 

 

 

 

 

21-

 

 

 

Yandaki şekil üzerinde numaralandırılarak verilen noktalardan hangisinin matematik

konumu kesin olarak  söylenir?

 

A) 1                    B) 2                    C) 3 D) 4

 

( 2002-DPY-6 )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

22-Aşağıdakilerden hangisi Ekvator’un özelliklerinden değildir?

A) Kutup noktalarında birleşmesi

B) Dünya’yı iki eşit yarım küreye ayırması

C) En geniş paralel dairesi olması

D) 0° (Sıfır) başlangıç paraleli olması

 

( 2003-DPY-6 )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

23-

 

 

30° - 50°kuzey paralelleri ile 25° - 50° batı meridyenleri arasında yer alan bir ülke yukarıdaki

şekilde taranarak gösterilen kaç numaralı  alanda yer alır?

A) 1 B) 2                   C) 3                        D) 4

 

( 2003-DPY-6 )

 

 

24-

 

 

Yandaki şekle göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A) B ve C noktalarında farklı iklim tipleri oluşmuştur.

B) A noktasının yıllık sıcaklık ortalaması B ve D noktasından düşüktür.

C) B ve D noktası güneşi aynı anda görür.

D) Şekilde en soğuk yer C noktasıdır.

 

( 2004-DPY-6 )

-----------------------------------------------------------------------------

25-Dünya üzerinde herhangi bir yerin coğrafî konumu belirlenirken aşağıdakilerin hangisinden

yararlanılmaz?

A) Çevresindeki ülkelerden

B) Enlem ve boylam değerlerinden

C) Çevresindeki denizlerden

D) Ortalama yükseltisinden

 

( 2005-DPY-6 )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

26-

 

 

25˚ – 40˚ Güney enlemleri ile 20˚ – 35˚Doğu boylamları arasında yer alan bir ülke yukarıda

verilen küre şekli üzerinde numaralandırılmış hangi alanda yer alır?

 

A) 1                 B) 2                      C) 3           D) 4

 

( 2005-DPY-6 )

 

27-Bir ülkenin coğrafi konumu, ekonomik gücü, nüfusu ve nüfus yapısı gibi özellikleri o ülkenin

diğer ülkeler karşısında önemini artırdığı gibi dünya siyasetinde de söz sahibi olmasını

sağlar.

Bu bilgiler dikkate alındığında, Türkiye’nin Dünya ülkeleri arasında jeopolitik önemini

aşağıdakilerden hangisi daha çok artırır?

 

A) Yeraltı kaynaklarının çeşitlilik göstermesi

B) Farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

C) Yüzölçümünün geniş olması

D) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü olması

 

( 2003-ÖO)

-----------------------------------------------------------------------------

 

28-İlkçağ Türkiye’sinde yaşayan toplumlar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir.

Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyonyalılar denizcilikle, yer altı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartularda madencilikle uğraşmışlardır.

Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha

büyük etkisinin olduğu söylenebilir?

 

A) Yönetim şekillerinin

B) Kültürel farklılıklarının

C) Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin

D) Sık sık istilalara uğramalarının

 

( 2004-ÖO)

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

29-

 

 

Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgenlerin kenar uzunlukları eşittir. Kaç numaralı konumda verilen dikdörtgenin en doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı en azdır?

A) 4                 B) 3 C) 2                D) 1

 

( 2004-ÖO)

 

 

 

30-

 

 

Yukarıdaki  şekilde numaralandırılan noktaların bulundukları yerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A) 2 nolu noktanın bulunduğu yerden en uzun paralel dairesi geçer.

B) Sadece 3 nolu noktanın matematik konumu kesin olarak tespit edilir.

C) 3 ve 4 nolu noktalar Güney Yarım Küre’de yer alır.

D) 1 nolu nokta Başlangıç Meridyeni’nin doğusundadır.

 

( 2004-ÖO)

-----------------------------------------------------------------------------

 

31-Tuğçe; birçok üniversite ve sağlık kuruluşunun yer aldığı, Anadolu’nun ortasındaki en büyük

şehirde yaşamaktadır. Şehre yılın her ayı sürekli olarak bakanlıklardaki işlerini takip etmek amacıyla gelen insanlar, kısa süreli kalırken, eğitim amaçlı gelen öğrenciler ise yıllarca ikamet etmektedirler.

Bu metindeki bilgilerden hareket ederek, Tuğçe’nin yaşadığı şehir hakkında varılan aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A) İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

B) Karasal iklimin etkisi altındadır.

C) Doğal bitki örtüsünü bozkırlar oluşturur.

D) Yaz ayları serin, kış ayları ise ılımandır.

 

( 2004-ÖO)

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-

 

 

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen oklar yönünde, dört ayrı

uçak Ankara’dan aynı anda hareket edecektir.Pilotlardan sürekli aynı yönde, eşit hız ve yükseklikte uçarak Dünya’nın etrafında birer tur atmaları istenmiştir. Uçakların donanımları ve

bütün koşulları aynıdır.

Yukarıda verilen harita ve bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Bütün uçaklar aynı anda Ankara’ya dönecektir.

B) Üç ve dört nolu uçaklar Ankara’ya aynı anda dönecektir.

C) Bir ve dört nolu uçaklar turu aynı anda tamamlayacaktır.

D) Bir ve dört nolu uçaklar Ekvator üzerinden aynı anda geçecektir.

 

( 2004-ÖO)

 

-----------------------------------------------------------------------------

33-Maden devri insanlık tarihinin önemli bir dönemidir.İlk önce tabiatta çokça bulunan bakır

kullanılarak bunlardan araç gereçler yapıldı. Daha sonra bakır ve kalay eritilerek tunç elde

edildi. Yine bu zamanda şehir devletleri, daha sonra da ilk büyük devletler kuruldu. Demir

madeni de bu dönemin sonunda kullanılarak tarım aletleri ve daha etkili silâhlar yapıldı.

Buna göre maden devri ile ilgili olarak;

I- İlk defa arpa, darı ve buğday tarımına başlandığı

II- Göçebe yaşamın sona erdiği

III- Şehir devletlerinin ortaya çıktığı

IV- Demirle birlikte sanayinin geliştiği,

sonuçlarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II           C) III – IV D) I – II

( 2005-ÖO)

-----------------------------------------------------------------------------

 

34-Türkiye’nin yeryüzü şekilleri aynı kalmak şartıyla; bulunduğu enlem değerleri

(36° - 42° kuzey), şimdikinden 20° daha kuzeyde (56° - 62°) olsaydı, aşağıdakilerden hangisi bu durumdan etkilenmezdi?

 

A) Tarım ürünleri ekim alanlarının coğrafî dağılışı

B) Yıllık ortalama sıcaklık değerleri

C) Akarsuların mevsimlere göre taşıdığı su miktarları

D) Batısı ile doğusu arasındaki saat farkı

 

( 2005-ÖO)

 

 

 

35-

 

 

 

Yukarıdaki şekilde verilen gerçek iklim kuşaklarında, Güney Yarım Küre’ye oranla, Kuzey Yarım Küre’de soğuk kuşak dar, sıcak ve ılıman kuşak ise geniştir.

Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi olamaz?

A) Sıcak ve soğuk su akıntılarının

B) Kara ve denizlerin dağılışının

C) Yükseltideki farklılığın

D) Bitki örtüsündeki farklılığın

 

( 2000_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

36- • Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde, üç tarafı

denizlerle çevrili bir yarım ada konumundadır.

• Sanayide gelişmiş Avrupa ülkeleri ile az gelişmiş Orta Doğu ülkeleri arasında bir köprü

oluşturmaktadır.

• Çanakkale ve İstanbul boğazları ise Dünya deniz ulaşımında önemli bir yere sahiptir.

 

Yukarıdaki bilgilere göre, Türkiye’nin önemini aşağıdakilerden hangisi daha çok belirler?

A) Siyasi konumu                  B) Özel konumu

C) Matematik konumu           D) Ekonomik konumu

 

( 2000_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

37-Türkiye’nin iç kesimlerinde ormanlar az yer tutar ve yalnızca belirli yerlerde göze çarpar. Bozkırlar ise geniş alanları kaplar.

Bu durum, aşağıdaki doğal koşullardan en çok hangisine bağlıdır?

A) İklim özelliklerine B) Toprak yapısına

C) Yükselti durumuna                      D) Jeolojik yapıya

( 2000_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

38-Kuzey Yarım Küre’de yer alan bazı kentler arasında zaman farkı yoktur ve buralarda Güneş aynı anda  doğmaktadır.

Bu kentlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Güneş’in aynı anda doğmasına neden olmaktadır?

A) Aynı boylam üzerinde sıralanmaları

B) Dünya’nın dönüş hızından aynı biçimde etkilenmeleri

C) Ekvator’a eşit uzaklıkta olmaları

D) Aynı iklim kuşağı içerisinde yer almaları

 

( 2000_ OKS )

 

39- • Dünya’da parayı ilk kez Lidyalılar kullanmışlardır.

• Frigyalılar, saban kıran kişiye ağır cezalar    vermişlerdir.

• Hititler miras hakkını yasayla düzenlemişlerdir.

• Urartular, maden işletmeciliğinde ileri  gitmişlerdir.

Bu bilgilere göre, hangi devlette ticaretin daha çok gelişmiş olduğu söylenebilir?

A) Lidyalılar B) Frigyalılar

C) Hititler                    D) Urartular

 

( 2001_ OKS )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

40-   1/500.000 ve 1/2.000.000 ölçekleriyle çizilmiş iki ayrı Türkiye Fiziki haritası karşılaştırıldığında, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

 

A) 1: 500.000 ölçekli haritada Van Gölü daha geniş çizilmiştir.

B) 1: 2.000.000 ölçekli haritada bazı yer şekilleri gösterilmemiştir.

C) Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın boyları iki haritada da eşit uzunlukta çizilmiştir.

D) 1:500.000 ölçekli harita 1: 2.000.000 ölçekli haritadan dört kat daha fazla alan kaplar.

 

( 2001_ OKS )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

41-Aşağıdaki haritada işaretli yerden oklar yönünde dört ayrı araştırma grubu aynı anda, saat 24.00’teyola çıkacaktır.

Gruplar yürüyerek, hiç yön değiştirmeden ve çevrelerini inceleyerek Türkiye’nin en uç

noktalarına ulaşacaklardır.

Bu bilgiler dikkate alındığında, araştırma grupları hakkında varılan aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) 4 numaralı grup, 3 numaralı gruptan daha fazla bitki örtüsü görecektir.

B) 2 numaralı grup, 1 numaralı gruba göre daha engebeli yol katedecektir.

C) 1 numaralı grup, Güneş’in doğuşunu 2 numaralı gruptan daha önce görecektir.

D) 3 numaralı grup Dünya’nın dönüş yönünde hareket edecektir.

 

( 2002_ OKS )

 

 

 

 

42-

 

 

• İki paralel arasındaki uzaklık 111 km dir.

• İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.

• Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. Yukarıdaki şekil ve bilgiler dikkate alındığında

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814 578 km2 dir.

B) Türkiye’nin batısıyla doğusu arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

C) Karadeniz’in suları Akdeniz’in sularından daha soğuktur.

D) Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık 666 km dir.

 

( 2002_ OKS )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

43- Mısırlılar tarafından bulunan takvimin başlangıç noktası olarak; Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Romalılar Roma kentinin kuruluş yılını, Hıristiyanlar Hz. İsa’nın doğum gününü, Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü kabul etmişlerdir.

Buna göre, takvimlerin başlangıcınınbelirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin

etkili olduğu söylenebilir?

A) Toplum yaşamını etkileyen olaylar

B) Önemli bilimsel gelişmeler

C) Uygarlıklar arasındaki ilişkiler

D) Devlet yapısını yönlendiren kişiler

 

( 2003_ OKS )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44-

 

 

 

 

Şekildeki dağın zirvesi yaz mevsiminde bile karla örtülüdür. Dağın eteklerinde uzanan geniş

düzlüklerde köylüler koyunlarını otlatırlar.

Şekle ve verilen bilgiye dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Köy ve çevresinin doğal bitki örtüsü ormandır.

B) İlkbahar mevsiminde akarsuyun taşıdığı su miktarı artar.

C) Köy ve çevresinde karasal iklimin etkileri görülür.

D) Köyün yerleşim biçimi, toplu kır yerleşimine örnek oluşturur.

 

( 2003_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

45-Anadolu’nun pek çok yöresinde, yaz mevsiminde köylüler hayvanlarını otlatmak amacıyla

yükseklere çıkarlar. Sonbaharda havanın soğumasıyla köylerine geri dönerler. Hayvanların

çıkarıldığı yere “yayla”, burada yapılan faaliyetlere ise “yaylacılık” adı verilir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yaylacılıkta temel amaç, ot potansiyelinden yararlanmaktır.

B) Yaylalar geçici yerleşim alanlarıdır.

C) Mevsim özellikleri yaylacılıkta etkili olur.                                         ( 2003_ OKS )

D) Yaylalara yalnızca küçükbaş hayvanlarçıkarılır.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46-

 

 

 

 

Şekilde numaralandırılarak gösterilen yerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A) Yalnızca 3 numara ile gösterilen yer BatıYarım Küre’de yer alır.

B) 1 numaralı yerin matematik konumunun kesin tespitini yapmak mümkündür.

C) En doğusu ile en batısı arasında yerel saat farkı en fazla olan yer 4 numaradır.

D) Enlem aralığı en fazla olan yer 2 numara ile gösterilmiştir.

 

( 2004_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

47-

 

 

Şekilde, gerçek sıcaklık kuşakları gösterilmiştir.

Sıcak ve ılıman kuşakların Kuzey Yarım Küre’de daha geniş alanları kaplamasının nedeni

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı

B) Ekvator’un şişkin, kutuplarının basık olması

C) Yer Ekseni’nin eğik olması

D) Karaların Kuzey Yarım Küre’de daha geniş yer kaplaması

 

 

( 2004_ OKS )

 

 

 

 

48-Tuğçe Toros Dağları’nın denize bakan yamaçlarındaki bir köyde yaşamaktadır. Bahçelerindeki zeytin ağacının altında dinlenirken, Türkiye’nin başka bir coğrafî bölgesinde yaşayan amcasını ziyaret etmeyi plânlamaktadır. Bahçelerinde yetişen limon ve portakallardan götürürse amcasının çok sevineceğini düşünmektedir.

Tuğçe’nin yaşadığı coğrafî bölge hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kış mevsiminde don olaylarına az rastlanır.

B) Karakteristik bitki örtüsü makilerden oluşur.

C) 40° Kuzey Paraleli’nin güneyinde yer alır.

D) Her mevsim bol yağış alır.

 

( 2004_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

49-Bir sınıfta öğretmen öğrencilerine Türkiye’deki 5 il merkezinin adını vererek, bu iller arasında yerel saat farkının en fazla olduğu iki ili sormuştur.

Bu soruyu öğrencilerin doğru cevaplayabilmesi için öğrencilerin bilmesi gereken zorunlu bilgi  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehirlerin enlem değerleri

B) Şehirlerin boylam değerleri

C) Türkiye’nin matematik konumu

D) Şehirlerin denizden ortalama yükseltileri

 

( 2004_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

50-

 

 

Yukarıdaki Türkiye Haritasında gösterilen Sivas ilinden aynı anda oklar yönünde hareket eden

iki ayrı araştırma grubundan, Türkiye’nin en uç kara sınırına ulaştıklarında gözlem ve incelemelerini rapor halinde yazmaları istenmiştir.

Yolculuk bitiminde her iki gurubunda raporlarında bulunması gereken ortak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti başlama noktasından daha alçaktır.

B) Karasal iklimin etkileri artmıştır.

C) Ekvator’a yaklaşılmış, enlem dereceleri küçülmüştür.

D) Doğal bitki örtüsü makiliğe dönüşmüştür.

 

( 2004_ OKS )

 

 

 

 

 

 

 

 

51-

 

 

 

Yukarıdaki resim Türkiye’nin batı kıyılarındaki bir köye aittir.

Resmi inceleyerek köy ve çevresi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kıyıdaki delta ovasında seracılık yapılmaktadır.

B) Zeytinlikler köyün kuzeybatısı ve güney doğusunda toplanmıştır.

C) Yüksek yerlerde ormanlık alanlar bulunmaktadır.

D) Küçük baş hayvancılık oldukça gelişmiştir.

 

( 2004_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

52-

 

 

Haritada “P” noktasından başlayarak oklar yönünde hareket eden dört izci gurubu, Türkiye’nin

en uç kara sınırlarına ulaşacaklardır.

Yolculukları tamamladığında bu izci grupları  hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Sadece 4 numaralı gurup Ekvator’a yaklaşmıştır.

B) Sadece 1 ve 3 numaralı gruplar arasındaki yerel saat farkı artmıştır.

C) 1 numaralı gurup Başlangıç Meridyeni yönünde hareket etmiştir.

D) 3 numaralı grubun ulaştığı yerin yükseltisi en fazladır.

 

( 2004_ OKS )

53-

 

 

Grafikte Türkiye’deki bir yerleşim alanına ait ortalama sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir.

Grafikten yararlanarak bu yerleşim alanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yıl içinde en düşük sıcaklığın yaşandığı güne.

B) Kuraklığın en etkili olduğu aya.

C) Yağış toplamının en çok olduğu mevsime.

D) En çok ve en az yağış alan aylara.

( 2004_ OKS )

 

-----------------------------------------------------------------------------

54-

 

 

 

Yukarıdaki haritada, Antalya il merkezi ile Antalya ilinin kuzeyinin bir bölümü gösterilmiştir.

Antalya il merkezi ile Konya il merkezi arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

A) 90                B) 135                      C) 180 D) 225

 

( 2005_ OKS )

 

 

 

55-

 

 

Yukarıdaki kürede T noktasında bulunan bilim adamı, uçakla 3000 km’lik bir yolculuğa çıkacaktır.

Ancak yolculuğu boyunca;

• Güneş ışınlarının geliş açısının büyümesini,

• Yerel saat farkının oluşmamasını,

• Dünya’nın ekseni etrafında dönüş hızının artmasını istemektedir.

Buna göre uçak, numaralandırılmış oklardan hangisinin yönünde hareket etmelidir?

A) 1                 B) 2                   C) 3                 D) 4

 

( 2005_ OKS )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

56-Türkiye’nin başkentinde görev yapan Bora Öğretmen, tatilini değerlendirmek için önce

Bursa’daki anne ve babasını ziyaret etmiş, buradan Pamukkale’ye geçerek bir süre tatil

yapmıştır. Tatilinin bitiminde Konya’daki arkadaşına uğrayarak, tekrar başkente

dönmüştür.

Bora Öğretmen, başkentte başlayıp başkentte biten seyahati boyunca, sırasıyla hangi ana yönlerde hareket etmiştir?

A) Batı - Güney - Doğu - Kuzey

B) Güney - Batı - Kuzey - Doğu

C) Doğu - Batı - Kuzey - Güney

D) Kuzey - Güney - Batı - Doğu

 

( 2005_ OKS )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57-

 

 

 

Yukarıda Türkiye’nin yıllık ortalama yağış dağılışını

gösteren haritası verilmiştir.Bu haritaya göre, aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Doğu Anadolu Bölgesinin yağış miktarı, 1000 mm’nin üstündedir.

B) İç Anadolu Bölgesinin büyük bölümünde yağış miktarı, 500 mm’nin altındadır.

C) Kuzey ve güney kıyıları, en fazla yağış alan yerlerdir.

D) Van Gölü ve çevresinin yıllık yağış miktarı,Tuz Gölü ve çevresinden fazladır.

 

( 2005_ OKS )

-----------------------------------------------------------------------------

 

58-

• Asurlular, kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.

• Girit’in Ege’den Akdeniz’e uzanan deniz yolu üzerinde bir uğrak yeri olması, Girit

kültürünün çevreye yayılmasına ve diğer kültürlerinde buraya taşınmasına neden olmuştur.

• Mezopotamya uygarlığı, Akadların düzenledikleri

seferlerin etkisiyle Ön Asya’ya yayılmıştır.

Bu bilgilere göre İlk Çağ uygarlıkları arasındaki kültürel etkileşimlerde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

A) Savaşların

B) Coğrafî konumun

C) Dini inançların

D) Ekonomik ilişkilerin

 

OKS-2006

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

59-

 

 

Yukarıda, Türkiye’de yer alan iki merkezin, aylara göre yağış-sıcaklık grafikleri verilmiştir.

Grafiklerdeki verilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) B merkezinde, kış mevsimi daha yağışlıdır.

B) B merkezinde, en soğuk ve en sıcak ay arasındaki sıcaklık farkı daha fazladır.

C) A merkezinde, yağışın yıl içine dağılışı daha düzensizdir.

D) A merkezinde, yıllık yağış toplamı daha fazladır.

 

 

OKS-2006

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-

 

 

_ Aralarında 4 saatlik yerel saat farkı bulunur.

_ Ekvator çizgisine eşit uzaklıktadırlar.

_ 21 Haziranda farklı mevsimleri yaşarlar.

_Şekilde 1, 2, 3, 4 numaralarıyla belirtilen noktalardan  hangileri arasında yukarıdaki özelliklerin tamamı gözlemlenir?

A) 1 - 2                         B) 1 – 4                 C) 2 - 4             D) 3 - 4

 

OKS-2006

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

61-

 

 

Yukarıda coğrafî konumu taranarak verilen yer ile Türkiye karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bulunduğu yarımküre Türkiye ile aynıdır.

B) Yüzölçümü Türkiye’den daha küçüktür.

C) Ekvatora Türkiye’den daha yakındır.

D) Yerel saati Türkiye’den daha geridir.

 

OKS-2006

 

 

 

 

 

 

62-Genel olarak tarım ürünleri, aynı iklim özelliklerine sahip olan illerde benzer iken, değişik

iklim özelliklerini gösteren illerde farklıdır.

Buna göre aşağıda eşleştirilen illerden hangilerinde yetiştirilen tarım ürünleri

daha çok benzerlik taşır?

A) Muş - Rize

B) Konya - Kayseri

C) Trabzon - Diyarbakır

D) Adana - Sivas

 

OKS-2006

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

63- İnsanlar Kabataş Devrinde tüketici bir hayat sürmüşlerdir. Günlük hayatlarında ihtiyaçlarını

giderirken nesneleri işlemeden doğal hâliyle kullanmışlardır. Cilalı Taş Devrinde ise üretici

duruma geçerek, doğadaki maddeleri işleyip yeni ürünler elde etmişlerdir.

Buna göre Tarih öncesi devirlerde;

I- Taş ve kerpiçten evler yapılması

II- Avcılık ve toplayıcılıkla beslenilmesi

III- Bitki liflerinden giysiler yapılması

IV- Korunma ve sığınma için mağaraların kullanılması

gelişmelerinden hangisi veya hangileri Cilalı Taş Devrinin özelliklerini yansıtmaktadır?

A) I ve III B) I ve IV

C) Yalnız I                  D) Yalnız II

 

OKS-2006

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

64- İyon uygarlığı ile ilgili kazılarda kütüphane kalıntılarının bulunması, aşağıdakilerden hangisine doğrudan kanıt sayılabilir?

A) Zengin bir toplum olduklarına

B) Özgür düşünceye sahip olduklarına

C) Bilime önem verdiklerine

D) Ticarette ve sanatta ileri gittiklerine

 

(DPY- 2007_6)

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-

 

 

 

Resimde verilen köylerin farklı sıcaklığa sahip olmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgârlar

B) Yükseklik

C) Bitki örtüsü

D) Güneş ışınlarının geliş açısı

 

(DPY- 2007_6)

-----------------------------------------------------------------------------

 

66- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olmasının bir sonucudur?

A) Ağrı Dağı’nın zirvesinde yazın bile kar bulunması

B) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

C) İzmir’in Ankara’dan daha sıcak olması

D) Kuzey kıyılarının daha çok yağış alması

 

(DPY- 2007_6)

-----------------------------------------------------------------------------

67-

 

 

 

Aşağıdaki kıtalardan hangisinin Atlas Okyanusu’na kıyısı yoktur?

(Yukarıdaki haritadan faydalanılarak)

A) Amerika

B) Avrupa

C) Okyanusya (Avusturalya)

D) Afrika

 

(DPY- 2007_6)

 

68-Aşağıdakilerden hangisi ülkenin gelişmesinde etkili olan çevresel etmenlerden biri değildir?

A) Zengin su kaynaklarının bulunması

B) Yıllardır süre gelen iç savaşın olması

C) Yer altı kaynaklarının bulunması

D) Arazinin verimli olması

 

(DPY- 2007_6)

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

69-Aynı boyutlardaki (ebatta) kâğıtlara çizilen haritalardan hangisinin ölçeği daha büyük olur?

A) Marmara Bölgesi’nin

B) Asya Kıtası’nın

C) Ankara ilinin

D) Dünya’nın

 

(DPY- 2007_6)

-----------------------------------------------------------------------------

70-

 

 

Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En fazla yağış sonbahar mevsiminde düşer.

B) Her mevsim yağış görülür.

C) En sıcak ayın ortalaması 25 °C yi geçmez.

D) En soğuk ay Ocak’tır.

(DPY- 2007_6)

-----------------------------------------------------------------------------

 

71- İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir?

A) Tarihte ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.

B) Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları vardır.

C) Parayı ilk defa onlar kullanmışlardır.

D) Sulama kanalları, bentler ve barajlar yapmışlardır.

 

(DPY- 2007_6)

 

Son Güncelleme: Cuma, 13 Ağustos 2010 19:58
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri