İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3377
Son Üyemiz:amberin
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7002192
Matematik yıl sonu zümre toplantı tutanağı PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 19 Mayıs 2011 09:08

2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………. İLKÖĞRETİM OKULU II. YIL SONU MATEMATİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTILARI RAPORU

Toplantı Tarihi            :20/06/

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar:

Toplantı No:3

II. yarıyıl sonu sınıf ve matematik dersine göre başarı durumları incelendi. Okul başarısının 6. sınıflarda %...., 7. sınıflarda %..... ve 8. sınıfta %.... olduğu görüldü.

 

I. döneme ait zümre raporları ve kararları incelendi. II. Döneme ait zümre toplantı tutanakları ve kararları incelenerek alınan kararların uygulandığı görüldü.

 

Proje ve performans ödevleri zümrede de belirtildiği gibi Nisan ayının son haftasında toplandı. Ödevler tertip-düzen, konunun işlenişi, araştırma, zamanlama ve alıştırmaların doğruluğu yönünden değerlendirilerek uygun görülen notlar verilmiştir.

 

II. dönem içerisin de I. Dönem olduğu gibi üç(3) yazılı sınavı yapılmış ve bir(1) performans notu verilmiştir. Yazılı ölçme değerlendirmelerde çok sorulu, açık anlaşılır, sınıftaki her seviye düzeyine uygun, yoruma mahal vermeyecek biçimde soruların hazırlanması, üç yazılı sınavdan bir tanesinin test tekniklerinden biri ile yapılması, sınavlarda kaynaştırma öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak sınava tabi tutulması, sınav öncesi cevap anahtarlarının hazırlanması, not bareminin gösterilmesi, rasyonel değerlendirilmenin yapılabilmesi için sınav cevap kağıtlarının yatay değerlendirilmesi konularında dönem içerisinde azami özen gösterildi. Ve ortalamalar puan olarak hesaplanıp; not değerleri dönem notu olarak belirtilmiştir.

 

Uygulama karşılaşılan güçlüklere yerinde ve zamanında müdahale edildi. Gerek duyulduğunda zümre öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleriyle iletişim ve yardımlaşma içerisinde bulunuldu.

 

Matematik dersi konularına paralel olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer branş öğretmenleri ile işbirliği içinde bulunuldu. Örneğin 6. sınıflarda uzunluk ölçüler ünitesinde fen ve teknoloji dersi öğretmeniyle ortak çalışmalar yapıldı. Öğrencilerin okuma ve anlama kabiliyetlerinin tespiti ve geliştirilmesi konusunda Türkçe dersi öğretmeninden, öğrencilerin geometride düzgün şekil çizebilmeleri için Görsel Sanatlar dersi öğretmeni ile işbirliği içerisinde bulunuldu.

 

Atatürk ‘ün Matematik konusundaki görüşleri ve matematiğe kazandırdıkları, yaptığı değişikler konusunda öğrenciler sık sık bilgilendirildi.

 

Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile işbirliği içinde olundu. Ders esnasında öğrencilere sık sık söz verilip derse katılımları sağlandı. Öğrencilere ödüllendirme yoluna gidilip derse olan ilgi ve istekleri artırılmaya çalışıldı. Öğrencilere sorulan soruların seviyeye uygun olmasına dikkat edildi. Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edildi ve derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.

 

Liselere hazırlanan 8. sınıflara yönelik olarak: derste işlenen konunun örnekleri olarak önceki yıllarda konu ile ilgili çıkmış sorular çözüldü. İşlenen konu ile ilgili olarak mutlaka testler dağıtıldı. Okul genelinde birinci dönem 2 ve ikinci dönem 2 olmak üzere dört SBS deneme sınavı uygulandı. Öğrencilere doğru ders çalışma, test çözme teknikleri, sınav heyecanı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eksikliği hissedilen konularda uygun zamanlarda tekrar anlatılarak eksikler giderilmeye çalışıldı. Eğitim bölgesi içerisindeki ulaşılabilecek meslek sahipleri özel kişilerin veya kurum temsilcilerinin okula davet edilip meslekler hakkında bilgi verilmesi sağlandı.

 

Çoklu zeka kuramının ders anlatımında ve öğrencilerin özgürce etkinlikler yapmalar sağlandı.

 

……………………                                                                 …………………

Matematik Öğretmeni                                                                 Okul Müdürü

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri