İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3392
Son Üyemiz:lyarodfioh
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7005428
Vatandaşlık 2011-2012 1.Dönem 2.Yazılı Ortak Sınavı PDF Yazdır e-Posta
Cumartesi, 24 Aralık 2011 10:45

Adı – Soyadı :

Sınıf No :

 

2011-2012 ………………………..İ.Ö.O.8.SINIF VATANDAŞLIK I.DÖNEM II.TEST

(B GRUBU)


 

1)Aşağıdakilerden.hangisi..devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir?

A-)Temel hak ve hürriyetleri korumak             B-)Vergi vermek

C-)Kanunlara..uymak                                       D-)Barış antlaşması imzalamak

 

2)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a)Vatandaşlık yasa ile kazanılır ve kaybedilir

b)Hiç kimse vatandaşlıktan çıkartılamaz

c)Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk’tür                           

d)Türk babanın çocuğu Türk’tür

 

3)Türkiye’deki seçim sistemine göre; oy    verme ve oy saymada aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Gizli Oy/ Gizli Sayım

b) Açık Oy/ Gizli Sayım

c) Açık Oy/ Açık Sayım

d )Gizli Oy/ Açık Sayım

4)Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu’na aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?    

A) Genel Kurmay başkanı

B) TBMM Başkanı

C) Başbakan                    

D) İçişleri Bakanı

 

5)1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir?

A-)Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi

B-)Halkın baskısı

C-)Avrupa’nın baskısı

D-)Anayasaların on yılda bir değiştirilmesi gerekliliği

 

Bir toplumda yaşayan bireyler;

*Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,

*Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor,

*İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,

 

 

6)Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur?

A) Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin

B) Toplumsal dayanışmanın

C) Vatandaşlık bilincine sahip olmanın

D) Ekonomik ve sosyal kalkınmanın

 

7)Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan değildir?

a)Çevre Hakkı      

b)Sosyal Güvenlik Hakkı

c)Vatandaşlık Hakkı        

d)Konut Hakkı

 

8)Aşağıdakilerden hangisi Anayasa ile ilgili değildir?

A-)Anayasa devletin temel kanunudur

B-)Beş yılda bir yenilenir

C-)Yasama, yürütme,yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır

D-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir

 

9)İnsan olma bilinci kazanmış bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır?

A) Doğal çevreyi kirletmez

B) İnsan haklarını her alanda korur

C) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasından yanadır

D) Kendisinden farklı düşünen insanlara karşı hoşgörülü davranmaz

 

10)Aşağıdakilerden hangisi oy kullanabilir?

A-)Silah altında bulunan er ve erbaşlar                         B-)Askeri öğrenciler

C-)Cezaevindeki..gardiyanlar                                       D-)Tutuklu ve yükümlüler

 

Sami BAŞIBÜYÜK

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

                                                      *Her soru 10 puandır.

              *Süreniz 15 dakikadır.

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri