İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3394
Son Üyemiz:lcdrtyrdmx
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7005945
2011 2012 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav PDF Yazdır e-Posta
Cumartesi, 10 Aralık 2011 21:52

Adı soyadı:

Sınıfı-Numarası:

8. SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAVI


____________________________________________________________________

1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi anayasamızda yer almaz?

a)Vatandaşlık yasa ile kazanılır ve kaybedilir                                                                      

b)Hiç kimse vatandaşlıktan çıkartılamaz

c)Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür

d)Türk babanın çocuğu Türk’tür

______________________________________________________________________________________

2.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin başıdır?

a)Başbakan      b)Bakanlar        c)TBMM’si başkanı     d)Cumhurbaşkanı

______________________________________________________________________________________

3.Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Cumhurbaşkanı yedi yıllık süre için seçilir       

b)Cumhurbaşkanı yüksek okul mezunu olmalıdır

c)Cumhurbaşkanı seçilebilmek için milletvekili olmak gerekir

d) Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş olmalıdır

______________________________________________________________________________________

4.Millet Vekili seçimleri ne kadar sürede yapılmaktadır?

a) 4         b)5   c) 7      d)10

______________________________________________________________________________________

5.Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir?

a)Cumhurbaşkanı       b)Başbakan       c)Kuvvet komutanları       d)Danıştay

______________________________________________________________________________________

6.Yasama organının çıkardığı kanunları anayasaya uygunluk bakımından hangi kuruluş denetleyebilir?

a)Yargıtay       b)Anayasa Mahkemesi       c)İdari Mahkeme         d)Uyuşmazlık Mahkemesi

______________________________________________________________________________________

7.Sosyal haklar, sosyal devlet ilkesinin gereklerindendir. Ülkemizde sosyal güvenlik önlemleri devletimiz tarafından          alınmıştır.

         Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir?

       A)Bağ-Kur                                          B)Emekli Sandığı

       C)Sosyal Sigortalar Kurumu               D)Tarım Kredi Kooperatifleri

______________________________________________________________________________________ 8.İran, Vatikan, İsrail gibi dini kurallara göre yönetilen devletler hakimiyetin kaynağına göre belirlenen devlet şekillerinden hangisine örnektir?

a) Teokratik     b) Monarşik     c) Oligarşik     d) Demokratik

______________________________________________________________________________________

9. Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel unsurlardan değildir?

a) Egemenlik       b) Demokrasi     c)Vatan   d) Millet

______________________________________________________________________________________

10.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?

a) Başkenti Ankara’dır                             c) Dini İslam’dır                                                                                   b) Dili Türkçe’dir                                     d) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir

______________________________________________________________________________________

11.Yasalar, ...................... tarafından kabul edilip .......................... tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer.

Boşluğu dolduran uygun seçenek hangisidir?

a) TBMM-Cumhurbaşkanı                                 c) Başbakan-Genel Kurmay Başkanı  

b) Bakanlar Kurulu-TBMM                                 d) TBMM Başbakanı-Cumhurbaşkanı

______________________________________________________________________________________

12-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)illeri vali yönetir.

b)mülki idareye göre iller ilçelere ayrılır.

c)nüfusu 2000’den az olan yerlere bucak denir.

d)İlçeleri kaymakam yönetir.

______________________________________________________________________________________

13-Milli Güvenlik Kuruluna kim başkanlık eder?

a) Genel Kurmay Başkanı   b) Başbakan   c) Cumhurbaşkanı   d) TBMM başkanı

______________________________________________________________________________________

14-Ülkemizde askere alınma yaşı kaçtır?

a)15     b)20   c)25     d)18

______________________________________________________________________________________

15-Aşağıdakilerden hangisi   yanlış bir bilgidir?

     a)Çalışanların geçici olarak işi bırakmasına grev denir.

     b) İşverenlerin iş yerlerini kapatmasına lokavt denir.

     c) lokavtı   çalışanlar yapabilir.

     d) Sendika ile devlet arasında yapılan sözleşmeye toplu iş sözleşmesi denir.

______________________________________________________________________________________

16- Aşağıdakilerden hangisinde sivil toplum örgütü doğru olarak tanımlanmıştır?

   A)Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur.

   B)Aynı görüşü savunan kişilerin oluşturduğu gönüllü kuruluşlardır.

   C)Halkın kendi kendisini yönetmesidir.

   D)Devlet teşkilatında çalışan görevlilerdir

______________________________________________________________________________________

17- Aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanabilir?

A) 18 yaşından küçükler                                   B) Askeri öğrenciler

C) Akıl sağlığı yerinde olmayanlar                     D) Polisler

______________________________________________________________________________________

18- Ülkemizin merkezi yönetiminin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Cumhurbaşkanı             B) Belediyeler   
C) Başbakan                     D) Bakanlar kurulu

__________________________________________________________________________

19. .Demokrasi; halk iktidarı, halkın egemenliğine dayanan yönetim

   şeklidir.

     Buna göre demokraside hâkimiyetin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Devlet   B) Millet     C) Ordu   D) Yurt

 

______________________________________________________________________________________

20- Askerliğe elverişli olanların vatan hizmetlerinin başladığı andan terhis oluncaya kadar devam eden eğitim süresine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaçaklık Dönemi                  B) Yoklama Dönemi

C) Muvazzaflık Dönemi             D) Yedeklik Dönemi

______________________________________________________________________________________

 

     PUANLAMA:Her soru 5 puandır. Başarılar dilerim.                

 

    

                    

                                                                                                                  Ayşe TAŞKIN KARLI                                                                                                                                  

                                                                                                            Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

 

                                                                                            

                                                                                                                    

                                                          

Son Güncelleme: Cumartesi, 10 Aralık 2011 21:56
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri