İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3337
Son Üyemiz:kpqpkpkuot
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6989234
İngilizce Yardımcı Fiiller PDF Yazdır e-Posta
Salı, 29 Mart 2011 16:27

1.  AUXILIARY VERBS - YARDIMCI FİİLLER

 

Sayıca on iki adet olan bu fiiller şunlardır :

 

to be                     may

to have                 must

to do                     will

to dare                 shall

to need                 ought

can                       used

Yardımcı fiillerin çeşitli görevleri vardır. Bunların başlıcaları, diğer fiillerle birlikte  (tenses - zamanlar)ın  meydana  getirilmesi,  fiillerin (negative olumsuz) ve (interrogative - soru) hallerinin yapılmasıdır.

 

İlerideki sayfalarda her bir yardımcı fiili ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak incelemeden önce yardımcı fiillerin genel olarak durumlarını ve uydukları kuralları kısaca sıralayalım :

 

a.  Yardımcı fiillerden to be, to have, to do, to dare, to need dışındakiler mastar eki (to) almazlar. Türkçedeki (-mek, -mak) mastar ekinin İngilizcede karşılığı olan ve fiil önüne getirilen to, yardımcı fiillerden sadece yukarıda gördüğümüz beş tanesinin önüne getirilebilir.  (Daha ileride göreceğimiz olağan fiillerin hepsinin önüne "to - mek, mak" mastar ekinin gelebildiğini burada hatırlatalım.)

 

b.  Sadece to be, to have, to do fiilleri çeşitli ekler alabilir, çekimlenir, özneye göre değişik şekle girer. Bunlar dışındaki yardımcı fiillerin tek şekilleri vardır.

 

I am                          I have                            I do

you are                     you have                       you do

he is                          he has                           he does

she is                        she has                          she does

they are                    they have                      they do

To be, to have, to do yardımcı fiillerinin öznelere göre değiştiğini görüyoruz. Aşağıdaki örneklerde şekil değiştirmeyen yardımcı fiillerden birkaç tanesi görülüyor.

 

I can                         I must                            I may

you can                     you must                        you may

he can                      he must                         he may

she can                     she must                        she may

they can                    they must                       they may

 

c.   İçinde yardımcı fiil bulunan bir cümle soru haline sokulmak istenirse yardımcı fiil öznenin önüne getirilir.

 

olumlu                        soru

 

I am                          am I?

she is                        is she?

they are                    are they?

we can                      can we?

he can                       can he?

you can                     can you?

he has                       has he?

you have                   have you?

it has                         has it?

d.  Olumsuz yapmak için yardımcı fiile not sözcüğü eklenir.

 

olumlu                        olumsuz

 

I am                          I am not

he is                          he is not

you are                     you are not

we must                    we must not

he must                     he must not

they must                  they must not

he will                       he will not

you will                     you will not

they will                    they will not

I can                          I cannot

he can                       he cannot

we can                      we cannot

Can yardımcı fiilini olumsuz yaparken kullanılan not sözcüğünün bu fiile bitişik yazıldığına dikkat ediniz. Bu durum sadece can fiiline özgüdür. Olumsuz yapmak için kullanılan not sözcüğü yardımcı fiille birleştirilebilir. Özellikle konuşma dilinde bu şekil tercih edilir. Bu birleşme fiile n't eklenerek oluşturulur.

 

is not                         isn't

are not                      aren't

have not                    haven`t

has not                      hasn`t

do not                       don't

does not                    doesn't

must not                    mustn't

will not                      won't

cannot                       can't

may not                     mayn't

need not                   needn't

shall not                    shan't

ought not                  oughtn't

dare not                    daren't

used not                    usedn't

 

Not sözcüğü ile birleştirilerek bir kısaltma yapılan yardımcı fiillerden will ve shall fiilleri not ile birleşirken küçük bir değişime uğramaktadırlar. Bunu yukarıda görüyoruz.

 

e.  Özellikle  konuşma dilinde,  yardımcı fiillerden be, have, will, shall, (have'in geçmiş hali had, will'in geçmiş hali would) cümlenin öznesi ile birleştirilebilirler.

 

I am                          I'm

you are                     you're

it is                            it's

they have                  they've

she has                     she's

we had                      we'd

he will                       he'll

I shall                        I'll

he would                   he'd

Birleştirmelerde has ile is'in aynı şekilde ('s) olarak yapıldığı, had ile would'un da yine tek şekilde ('d) olarak birleştirildiği görülmektedir. Bir cümlede böyle bir birleştirmenin hangi yardımcı fiille yapıldığı şekilden anlaşılamıyacağı için ancak sözün gelişinden anlaşılır.

 

Will ve shall yardımcı fiillerinin birleştirilmiş halleri de aynıdır: 'll.

f.  Yardımcı fiillerden bir kısmını sadece başında to mastar eki olan mastar halinde bir fiil, bir kısmını da yalın halde, yani önünde to bulunmayan bir fiil izler.

Will,shall, must, may, can, do yardımcı fiillerinden sonra fiil kök halinde, bulunur.

 

I can read. Okuyabilirim.

We shall answer. Cevap vereceğiz.

He must telephone. O telefon etmeli.

They will not come. Gelmeyecekler.

I do not drink. İçmem.

You may come. Gelebilirsiniz.

 

Be, have, used, ought yardımcı fiillerinden sonra to mastar ekli fiil gelir.

 

We are to leave early. Erken gitmemiz gerekiyor.

He has to  help his father. Babasına yardım etmek zorundadır.

They used to play here. Burada oynarlardı.

She ought  to visit her mother. Annesini ziyaret etmesi gerekir.

 

Bu tip yardımcı fiiller arasında saydığımız be ve have yardımcı fiillerini fiillerin çeşitli halleri de izleyebilir. Bu iki fiil kullanılış alanı çok geniş olan ve birçok zaman ve yapıların meydana getirilmesinde kullanılan yardımcı fiillerdir. Have ve be fiillerini, yardımcı fiilleri teker teker ele alacağımız bölümde ayrıntılı olarak işleyeceğiz.

 

Need ve dare yardımcı fiilleri diğerlerinden biraz farklıdır. Bunların olumsuz ve soru  halleri  hem diğer  yardımcı  fiiller gibi  hem  do kullanılarak yapılabilir.  İlk durumda  to'suz fiillerle, ikinci halde, yani  do kullanıldığı zaman to mastar eki almış fiillerle kullanılırlar.

 

You need not go. Gitmen gerekli değil.

You don't need to go. Gitmen gerekli değil.

 

We dare not open it. Onu açmaya cesaret edemeyiz.

We don't dare to open it. Onu açmaya cesaret edemeyiz.

 

Need ve dare yardımcı fiilleri de kendilerine ait bölümlerde geniş olarak ele alınmaktadır.

 

 

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri