İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3362
Son Üyemiz:gqfuzhyrrw
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6995077
2011-2012 2. Dönem Görsel Sanatlar Zümresi PDF Yazdır e-Posta
Pazartesi, 23 Ocak 2012 16:31

………………….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………………….İLKÖĞRETİM OKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ
 II. DÖNEM ZÜMRE  ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No                     : 2
Toplantı Tarihi                   :
Toplantı Yeri         : Öğretmenler Odası
Toplantı Saati        : 14.45
Toplantıya Katılanlar    : Okul müd .
                                        Görsel sanatlar öğrt .
   
   
GÜNDEM MADDELERİ

1.    Açılış ve Yoklama
2.    Birinci  dönemin değerledirilmesi
3.    Görsel sanatlar Dersi Öğretim programının incelenmesi.
4.    Derslerin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve teknikler
5.    Yıllık ve günlük planların işlenişi
6.    Ders araç-gereçlerinin tespiti.
7.    Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.
8.    Dersler sırasında karşılaşılan sorunlar
9.    Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirler.
10.    Yıl sonu sergisi
11.    Dilek ve temenniler, kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1)    Açılış ve yoklama yapıldı.
2)     Birinci dönem itibarıyla müfredat programı ve zümre esasları doğrultusunda çalışıldığını 1.dönem konuların işlenerek bitirildiğini, öğrencilerin zevk ve istekle çalışmalarının sağlandığını ve başarının da bütün sınıflarda %90 e yakın olduğunu …………………… dile getirdi.
3)    Görsel sanatlar Dersi programını incelenerek, ………… Eğitim –Öğretim yılı yıllık planları işlenirken Görsel sanatlar dersi öğretim programında yer alan konuları,degişen  kazanımlara, öğrenci seviyelerinin, çevre imkânlarının göz önünde bulundurularak uygulanması gerektiği yerde değişiklikler  yapılabileceği dile getirildi.
4)    ………………. söz alarak; ders işlenişinde yani konu işlenirken aşağıdaki sıralamaya göre:
    a) Konu
    b) Çalışma alanı
    c) kazanımlar
    d) Araç gereçler
    e) Ders öncesi hazırlıklar
    f) Öğrenciyi hazırlama
    g) Öğrenciyi güdüleme
    h) Çalışmanın yapılması
    i) Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.   
     Yöntem ve teknikte ise;
    a) Soru – cevap
    b) Gösterip yaptırma
c) Anlatım
d)buluş yoluyla öğrenme
e)drama
f)beyin fırtınası
    Resim tekniklerinde ise;
    a) Karakalem(6-8)
    b) Pastel boya(4-5-6-7-8)
    c) Suluboya(4-5-6-7-8)
    d) Guaj boya(5-6-7-8)
    e) Özgün baskı teknikleri(8)
    f) Kolaj(4-5-7-8)
    h) Rekreasyon(7-8)
    i)Röprodüksiyon inceleme  (6-7-8)gibi tekniklerinin uygulanmasına karar verildi.
   
5)    …………………… ”Yıllık ve günlük planların yapılmasında ve uygulanmasında görsel sanatlar ögretim programında verilen örnekler kullanılmaktadır.4.5 6. ve 7. sınıflarda yıllık ve günlük planlar yeni programa göre, 8. sınıflarda eski programa göre yapılan yıllık ve günlük planlar işlenmektedir.
6)     Birinci dönemde alınan karar ve belirlenen liste doğrultusunda  ders araç gereçlerinin kullanılmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.
7)    ………………………………… söz alarak; Resimlerin değerlendirilmesi yapılırken sert, baskıcı bir tutumdan kaçınılıp sevecen yaklaşım esirgenmeyecek, resimlerin gerçeğe uygunluğu aranılmayacak, sergilenmeye önem verilmeli dedi.  …………………..” Değerlendirme yapılırken:
a)    Yapılan çalışmanın özgünlüğü
b)    Verileni alma, uygulama ve çözümleme yetisi
c)    Anlatım gücü
d)    Zamanı, araç-gereci kullanma yetisi.
e)    Çizgi yeterliliği ( Kompozisyonun unsurları )
f)    Çalışmalara karşı ilgisi, isteği çalışmalara kendini verebilmesi
             g)   Düzenli çalışma yetisi gibi kriterlere bakılacak ve öğrencilere her dönem için en az (3) üç uygulama notu verilecektir dedi. Bu notlar ise ögrenci not çizelgesine göre: Her dönem,2 ders içi performans notu,1 ürün dosyası notu ve isteyen öğrenciye proje ödevi verilerek 1 notla o dönem için değerlendirme yapılacaktır.  Proje ödevleri konuları 1.dönem dağıtıldığından,2.dönem nisan ayı içerisinde belirlenen tarihte proje ödevleri toplanacaktır. 1. dönem not verme sisteminde yapılan değişiklik doğrultusunda, bu dönem öğrencilere mayıs ayı içerisinde tek ürün dosyası notu verilecektir. Ders içi etkinliklere katılım puanı ise, 2.dönem içerisinde tutulan gözlem formlarına göre verilecektir,dedi.
  8)  …………………………..” Derslerim sırasında herhangi bir olumsuz davranış gösteren öğrenci ile ve   herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım, ara sıra olan tek problemimiz öğrencilerin resim kağıdı getirmemeleri buna da çözüm olarak okul idaresinden temin edilen resim kağıtları isteyen öğrencilere dönem boyunca verilerek ders işlenişindeki aksaklık anında gideriliyor” dedi
9)  ………………………….  söz alarak; Sanat eğitiminde algılamanın yani algı alanların ne kadar zengin olursa çocuk yaratıcılık yönüne de o denli etkili olacağını, Röprodüksiyonların, sanat eğitimi ile ilgili kaynak yayınların, video, slayt, CD, VCD. ile yapılan geçen seneki derslerde öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığı gözlenmiştir. …………………..” görsel sanatlar atölyenizin duvarlarını da görsel kaynaklarla zenginleştirmeniz öğrencinin sanat  gelişimine katkıda bulunacaktır diyerek ilave “etti
10 )  ………………….  “ dönem sonunda resim kursumuzda yapılan  çalışmalardan (Ebru sanatı,karakalem, pastel boya çalışmaları,natürmortlar…)bir sergi açmayı planlıyoruz haziran ayının ilk haftası bu sergimizi gerçekleştirecegiz” dedi
11)……………………..,  2. döneminde de öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıyı sona erdirdi


…………………………….                             …………………………….
Görsel Sanatlar Öğretmeni                          Okul müdürü             

                .              
         
                                                   

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri