İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3402
Son Üyemiz:brjcxxigha
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7007364
2011-2012 Felsefe Grubu İlçe zümresi 2. dönem toplantı tutanağı PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 25 Ocak 2012 13:32


Varto Milli Eğitim Müdürlüğü
2011-2012 Eğitim Ve Öğretim Yılı
Felsefe Grubu Ders Öğretmenleri
İlçe Zümresi 2. Dönem Toplantı Tutanağı


     DERSİN ADI                        :  PSİKOLOJİ ,FELSEFE, SOSYOLOJİ,MANTIK,DEMİH.
     TOPLANTI YERİ             :  Varto  ÇPL
     TOPLANTI TARİHİ                    : 
     TOPLANTI SAATİ                    : 15:00
     TOPLANTIYA KATILANLAR                : Sebahattin YURT (Varto ÇPL.Müdürü), Haydar KAYA(Varto ÇPL Fels. Grubu Öğr.)  Mesut ÖZER(Varto İHL  Fels. Grub.Öğretmeni)

            GÜNDEM MADDELERİ :
1.    Açılış ,yoklama
2.    1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun okunması.
3.    Bir önceki   zümre kararlarının okunup, gözden geçirilmesi.
4.    Yıllık planların takvime uygunluğunun görüşülmesi.
5.    Derslerin işlenişine ilişkin esasların görüşülmesi.
6.    Yazılı ve sözlü değerlendirmelerin uygulanışına ilişkin esaslar.
7.    Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi
8.    Lise ve dengi okullarda uygulanan sınıf geçme yönetmeliğinin tebliğler dergisinden okunup incelenmesi.
9.    Yıl içinde verilmiş ödevlerin takibi.
10.    Diğer zümrelerle işbirliği konularının görüşülmesi.
11.    Atatürkçülük (Atatürk İlke ve İnkılapları)  konularının derslere göre uygulanışı.
12.    Başarıyı arttıracak tedbirlerin görüşülmesi
13.    Dilek ve temenniler, kapanış


               GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

1.  Felsefe  Grubu  Dersleri  zümre toplantısı, ……..  tarihinde  saat  15:00  de      okul müdürü Sebahattin YURT un  ‘2. dönemin  okulumuza ve ülkemize başarılı geçirilmesi temennisi’ ile açıldı.Yapılan yoklamada  bütün  zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Toplantı tutanağının felsefe grubu öğretmeni Mesut ÖZER tarafından yazılması kararlaştırıldı.

2. 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu Haydar KAYA tarafından aşağıdaki şekliyle  okundu.
Türk Milli Eğitiminin genel amacı: Türk Milletinin bütün fertlerini;
1.Atatürk ilke ve inkılaplarına ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı,   Türk Milletinin ahlaki, manevi ve kültürünü seven ve daima yüceltmeye çalışan,insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek.                            
   2.Beden, zihin,ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere     hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip insan haklarına saygılı ,topluma karşı sorumluluk duyan yaratıcı kişiler olarak yetiştirmektir.

3. Bir önceki Dönemde alınan zümre öğretmenleri toplantı kararları Zümre Başkanı tarafından okundu.Bu toplantıda alınan kararlara uyulduğunu belirtti.
.

4.Sebahattin YURT, derslerin müfredat programına uygun şekilde işlenmesi gereği vurguladı. 12.sınıfların ÖSS’de performanslarını olumsuz etkilememesi için sınava yakın haftalarda ders yoğunluğunun fazla olmamasına dikkat edileceğini ifade etti. Üyelerin de teklifi ile bu uygulama karara bağlandı.
.

5.Psikoloji dersinin işlenişinde: Öncelikle öğrencinin kendisini tanımasını, sorumluluk üstlenmeyi öğrenmesini, kendi sorunları üzerinde çözüm sağlayıcı bilgiler verilmesi karara bağlandı. Konuları işlerken öğrencinin günlük yaşam ile ilgili bilgileri ile derste verilen bilgiler arasında bağlantı kurması kararlaştırıldı.Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı. 

Sosyoloji dersinin işlenişinde: Sosyoloji ve insan ilişkileri derslerinde öğrencilerin sosyal çevre ile ilişkileri sosyal ortamda karşılaşacakları olay, olgu ve konular vurgulanacaktır. Atatürkçülük konuları dersin özelliğine uygun konularda ayrıntılarıyla ele alınması kararlaştırıldı. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı. 

Felsefe dersinin işlenişinde: Ders esnasında mümkün olduğunca tartışma ve yorumlama zemini oluşturulmasına karar verildi. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı. 

Mantık dersinin işlenişinde: Öğrencilerin mutlak suretle defter tutmaları sağlanacak, özellikle sembolik mantık konularında bol bol örnek çözülmesi yoluyla alıştırma yapılmasına karar verildi. Ders sonlarında konularla ilgili yaprak test uygulanması kararı alındı. 
 

6.Yazılı - yoklama sorularının sınıftaki zayıf – orta - iyi düzeydeki öğrencilerin tümüne hitap edebilecek biçimde tertip edilmesi, soruların basitten zora doğru sıralanması, cevap süresinin yeterli olması, soruların açıklamalı, ancak mümkün olduğunca kısa cevaplara yönelik olması, her dönem için 2 yazılı yoklama yapılmasına ve en az birinin test uygulamalı yapılmasına karar verildi.
Mesut ÖZER, ”Felsefe dersi yazılılarında öğrencinin düşünebilme gücünü ölçen, yaratıcılık ve özgünlüğü artıran, yorum gerektiren soruların sorulması felsefi düşünüş açısından çok önemlidir.” dedi.
Sözlü değerlendirmelerin ise öğrencinin ders anında yöneltilen sorulara verdiği cevaplara, ders - dışı etkinliklerine, eğitici kol, sosyal – kültürel - sportif faaliyetlerine, derse devamına, ev ödevlerini yapmasına ve derse hazırlıklı gelip gelmemesine bağlı olarak belirlenmesi karara bağlandı.
Sebahattin YURT, sözlü notu için ayrı bir ders saati ayrılmadan dönem içinde verilmeli ve öğrenciye aldığı not söylenmelidir.” dedi.

7.Ders işleyişi sırasında konuları özelliklerine göre yazılı ve sözlü anlatım, soru-cevap,tartışma, münazara, grup çalışması, not tutturma ve beyin fırtınası yöntemleri uygulanması uygun görüldü. 

8.Okul Müdürü Sebahattin YURT sınıf geçme yönetmeliğinin önemli yelerini okuyarak, bu yıl bir değişikliğin olmadığını belirtti. Ancak bilgilerin her zaman güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

9. Zümre başkanı Sebahattin YURT ödev yönetmeliğini okudu ve öğretmenlerin ödevlerin hazırlanışında öğrenciyi aktifleştirmesi ve bunu takip etmesi gerektiğini söyledi.Ödevlerin nisanın 3. haftası toplanılacağı tekrar hatırlatıldı.

10.Psikoloji dersinde beş duyu organlarıyla ilgili konuda Biyoloji öğretmeniyle,  Felsefe dersinde özellikle Din felsefesi ünitesinde; Din Kültürü ve Ahlak  Bil.öğretmeni ile Sosyolojide geçmiş toplumlarla ilgili olarak Tarih öğretmeni ile; yeryüzü şekillerinin,iklimin topluluklara olan etkisi hususunda Coğrafya Öğretmeniyle işbirliği yapılması gerektiği kararlaştırıldı.

11.İlgili tebliğler dergisinden incelenerek Atatürkçülük ile ilgili konular okundu. Felsefe dersinde Atatürk’ün akılcılık,çağdaşlık ve bilime verdiği önemin sırası geldiğinde konularla bağlantılı olarak işleneceği;Sosyoloji dersinde de Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi ile Halkçılık ilkesinin Millet konusu ile işleneceği,Atatürkçü düşünce sistemi konusunda da Atatürkçülüğün bütünlük niteliği ve yabancı ideolojilerden farkının vurgulanacağı belirtildi. Konularla bağlantısı olan yerlerde, sosyoloji dersinde millet, milliyetçilik, sosyal değişme, devrim, kadın ve sahip olduğu siyasal - sosyal haklar konusunda görsel öğretim araç ve dokümanlarından faydalanılması karara bağlandı. Özel gün ve haftalarda Atatürk’ün hayatı, gençliği ve başarıları üzerinde durulmasına karar verildi.

12.Başarının arttırılması için öncelikle başarısızlık nedenlerinin tespit edilmesi, derslerin öğrencilere sevdirilerek, kendisi için gerekli olan bilginin yeterli kaynaklardan alabileceği bir konuma getirilmesi, öğrencinin kendisine verilenle yetinmeyip, hazırcı konumdan çıkarılıp bilgiyi talep eden, bilgiyi arayan, eksikliğini duyabilen bir konuma getirilmesi, özellikle başarısız öğrencilerin derse katılımının arttırılmasına çalışmak için karar alındı. Öğrenci başarısının sağlanması ya da koordinasyonun tam olarak kurulması okul - öğrenci - veli arasındaki uyumun buna bağlı olduğu ve bu bulgu doğrultusunda öğrenci - öğretmen - veli ilişkilerinin arttırılmasına karar alındı.  


13.Zümrede alınan kararların öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olması dilenerek toplantıya son verildi.


    
                                                                                          

  Sebahattin YURT    Haydar KAYA    Mesut ÖZER
Varto ÇPL Müdürü                  Varto ÇPL Fels. Grb. Öğrt.                  Varto İHL Fels. Grb. Öğrt.

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri