İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3347
Son Üyemiz:malha4589
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6991358
8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru ve Cevapları PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 09 Mart 2011 23:18

101-  KIYAMETİN KOPUŞUNDA ETKİN OLAN MELEK HANGİSİDİR?

 

A-)CEBRAİL

B-)İSRAFİL

C-)MİKAİL

D-)AZRAİL

 

 

102-  Herkesin yararlanacağı cami,okul,köprü,yol gibi hayır kurumlarını yaptırmak veya yapımına yardımcı olmak hangi sadaka çeşidine girer?

 

a) Fitre          b) Sadaka-i Cariye          c) Fidye              d) Zekat

 

 

103-  Altın, gümüş, para, küçükbaş hayvanlar ve ticaret mallarının  zekatı kaçta birdir?

 

a) 1/10                  b) 1/30             c) 1/40               d) 1/20

 

 

104- Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

 

a) Kardeş           b) Dayı        c) Teyze                    d) Dede

 

 

105- Aşağıdakilerden hangisine zekat verilir?

 

a) Borçlular           b) Anne   c) Dede                     d) Torun

 

106- Allah’ın ve Peygamber Efendimizin onayladığı veya yasaklamadığı,insan ve hayvanları mutlu edip sevindiren her türlü güzel,yararlı ve faydalı  söz,davranış,iyilik ve yardıma ne denir?

 

a)Zekat                     b)Sadaka                                     c)Öşür                         d)Fidye

 

 

107-  Yeryüzünde Allah’a ibadet amacıyla yapılan mabet (ibadet edilen yer,mescit) neresidir?

 

a)Kabe (Mescid-i Haram)        b)Mescid-i Aksa                     c)Mescid-i Nebi            d)Kuba Mescidi

 

108-  İslam tarihinde Allah’a ibadet amacıyla yapılan mabet (ibadet edilen yer,mescit) neresidir?

 

a)Kabe (Mescid-i Haram)        b)Mescid-i Aksa                     c)Mescid-i Nebi            d)Kuba Mescidi

 

109-  Müslümanların ilk kıblesi neresidir ve nerdedir?

 

a)Kabe (Mescid-i Haram)        b)Mescid-i Aksa                     c)Mescid-i Nebi            d)Kuba Mescidi

110-   Aşağıdakilerden  hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 

A) İhram giymek                                B) Kabeyi tavaf etmek

C) Arafatta vakfe yapmak                 D) Şeytan taşlamak

 

111-   Zekatın aşağıdaki hangi tarzda verilmesi uygun olur?

 

A)  Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir

B)  Zekat verilen kimse minnet altında bırakılmalıdır.

C)  Herkesin içinde açıktan verilmelidir.

D)  Verilen zekat karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır.

 

 

112-   Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?

 

A) Akıllı olmak                                   B) Dini Bakımdan Zengin olmak

C) Ergenlik çağına girmiş olmak          D)Erkek olmak

 

 

113-  Ramazan ayında dini bakımdan  zengin sayılan  Müslümanların tüm aile üyeleri adına, bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar parayı fakirlere ve yoksullara  vermeleri gereken ve  vacip olan sadakaya ne denir?

 

A) Zekat          B)Fıtır Sadakası(fitre)             C)Fidye           D)Hepsi

 

114-    Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Zekat mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik kusurlarını temizler.

B) Zekat malın hayırlı ve bereketli olmasına ve artmasına sebep olur.

C) Zekat insanların sevgisini ve yakınlığını sağlar.

D) Zekat zengini daha zengin,fakiri daha fakir yapar.

 

115-  Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 

A)Sadaka                   B)Zekat                      C)Fıtır Sadakası                     D)Namaz

 

116-  Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar arasında yer almaz?

 

A)Kümes hayvanları              B)Koyun                    C)Sığır                        D)Manda

 

117-   Ayet’el Kürsi’de hangi konudan bahsedilmektedir?

 

a)Ana-baba hakkından                 b)Kul hakkından

b) Ölçü tartıda adaletten               d)Allah’ı anlatan sıfatlardan

 

 

 

 

 

118-   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Hicret 622 yılında gerçekleşti

B) Mekke fethedildikten sonra Peygamberimiz tekrar Mekke'ye taşındı

C) Müslümanlarla Yahudiler arasında yazılı ilk anayasa olarak kabul edilen bir sözleşme yapıldı

D) Medine'de ilk olarak mescit

 

119-   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) İyi bir Müslüman olmanın şartı, ilk önce iyi bir insan olmaktır

B) Gerçekte, Müslümanlık güvenilir olmakla eş anlamlıdır

C) Gerçek müslümanın içi ile dışı aynıdır

D) İbadetlerini yapan kimse hatasız kimsedir

 

120-   yapıldıYaklaşmak, yakınlaşmak anlamına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hac                     B) Zekat                   C) Kurban                    D) Namaz

 

 

121-   Aşağıdakilerden hangi ikisi birbirine zekat veremez?

 

A)Kardeş kardeşe   B)Yeğen amcaya     C) Teyze yeğene         D) Anne kızına

 

 

 

122-      I.   Tavaf etmek

II.  Şeytan taşlamak

III. İhrama girmek

IV. Arafatta vakfe yapmak

V.  Say etmek

 

Yukarıda hac ve umre ile ilgili kavramlar verilmiştir. Hangileri haccın farzlarındandır?

 

A)    II,V

B)    I,III,IV

C)    I,II,II

D)    II,IV,V

 

 

123- Kurban ibadetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A)    Kurban Allah ‘ın rızasını kazanmak için kesilir.

B)    Kurban Allah’a bağlılığın ifadesidir.

C)    Kurban kesmeyen bunu kaza edebilir.

D)    Kişi kurban keserek görevini yerine getirmiş olur.

 

 

 

 

124-  Hac için ihrama aşağıdaki mekanlardan hangisinde girilir?

 

A) Mikat               B) Mina          C) Müzdelife              D) Arafat

 

125-  Aşağıdakilerden hangisinde zekata tabi olan ticari mallardan, para ve para cinsinden olan şeylerden ne kadarının zekat olarak verileceği doğru olarak belirtilmiştir?

A) Yirmide bir                 B) Onda bir                C) Kırkta bir               D) Yüzde bir

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 101 / 125 )

101

B

111

121

102

B

112

122

B

103

C

113

123

C

104

D

114

124

105

A

115

125

106

116

 

107

117

 

108

118

 

109

119

 

110

120

 

 

 

 

 

126-   Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinin özelliklerinden biri değildir?

 

a)-Manda ve himaye fikri ilk kez reddedilmiştir.

b)-Temsil Heyetinin yetkileri genişletilerek tüm yurtta etkili kılınmıştır.

c)-Anadolu’daki cemiyetler bir çatı altında toplanmıştır.

d)-Her yönüyle milli bir kongredir.

 

 

127-     - Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı

- İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal edildi

 

Yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir?

 

a)-Sivas Kongresinin Toplanmasına

b)-Misak-ı Milli kararlarına

c)-TBMM’nin toplanmasına

d)-İşgallere karşı halkın direnişine

 

 

128-   Arafat’ta vakfe ne zaman yapılır?

 

A- Bayramın 1. günü

B- Bayramın 2. günü

C- Arife günü sabahtan öğleye kadar.

D- Arife günü öğleden sonra ile bayram sabahı arası

 

 

129-  Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir.

 

A- Şeytan taşlamak             B- Arafat’ta durmak

C- İhram                              D- Kâbe’yi tavaf

 

 

 

 

130-  Hz. Muhammed(s.a.v)’e "Emin" lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Güler yüzlü, tatlı dilli olması

B)  Misafirlerine ve komşularına iyi davranması

C) Her zaman doğru ve dürüst olması

D) Mahzun ve takva sahibi olması

 

 

 

 

131-  Hz. Ayşe kendisine sorulduğunda Peygamberimizin ahlakı için; aşağıdakilerden hangisinden ibarettir demiştir?

 

A) Sabırdan

B)  İtaatdan

C) Kur’an’dan

D) Adaletten

 

 

 

132-    Aşağıdaki ayeti kerimeler, aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarmaz?

 

I-"Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık."(54/49)

II-"Güneş ve ayın hareketleri bir ölçüye göredir."(55/5)

 

a) Her şeyin Allah tarfından yaratıldığı

b) Güneş ve ayın bir düzen içinde hareket ettiğini.

c) Her şeyin yaratılmasında bir düzen olduğu

d) Evrenin yaratılışının tesadüfen olduğu

 

 

133-   Allah’ın takdir ettiği şeylerin zamanı gelince meydana gelmesine ne denir?

 

a)-Kaza                 b)-Kader                     c)-Alınyazısı   d)-Kısmet

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI ( 126 / 150 )

126

C

127

A

128

D

129

A

130

131

 

132

D

 

133

A

 

134

 

135

 

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri