İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3397
Son Üyemiz:ybtdpizzej
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7006715
Organik Bileşiklerle ilgili Test PDF Yazdır e-Posta
Salı, 08 Mart 2011 19:11

 

ORGANİK BİLEŞİKLER

1. Günlük olarak

- Süt ve süt ürünleri

- Et ve et ürünleri

- Baklagillerle

Beslenen bir insanda en çok aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisini yemiş olur.

 

A) A vitamini     B) B vitamini

C) C vitamini     D) Yağ

E) Proteinler

 

2. Bir canlı kendi besinini kendisi yapabiliyorsa, bu canlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 

A) Atmosfere O2 verir.

B) Işık enerjisini kullanır.

C)Kloroplastları vardır.

D)İnorganik maddelerden organik madde sentezler.

E) Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir.

 

3.Yağ moleküllerini sentezlemek için 5 molekül gliserol kullanılmıştır. Buna göre sentez sırasında kullanılan yağ asidi ve açığa çıkan su molekülü sayısı nedir?

Kullanılan      Açığa çıkan

Yağ asidi           su molekülü

 

A)            15                      15

B)            10                    10

C)             5                       15

D)            15                       5

E)            10                     5

 

4. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin karşısındaki beslenme şekli kendisine uygun değildir?

 

A) Tenya —> Parazit

B) Su yosunu —> Holozoik

C) Küf mantarı —> Saprofit

D) Nitrat bakterisi —> Kemosentetik

E) Nitrit bakterisi —> Kemosentetik

 

5. Yeşil bir bitkide kompleks organik moleküllerin sentezi sırasında, aşağıdakilerden hangisi tüketilmez?

 

A) Glikoz          B) Nükleotid

C) Aminoasit     D) Yağ asidi

E) Enzim

 

 

6. İnsanda, aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezi  yapılamaz?

 

A) Temel aminoasitlerin

B) Enzimlerin

C) Nükleotidlerin

D) Yağların

E) Proteinlerin

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yağların özelliği değildir?

 

A) Hücre zarının yapısına katılma

B) Enerji ihtiyacını karşılama

C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma

D) Bazı hormonların yapısına katılma

E) Soğuktan korumayı sağlama

 

8.

- Protein

- Enzim

- Polipeptit

moleküllerinin tümünün yapısında;

I.                   Glikoz

II.                Aminoasit

III.             Yağ asidi

monomerlerinden hangileri ortak olarak bulunur?

 

A) Yalnız I          B) Yalnız II

C) II, III               D) I, II

E) Yalnız III

 

9. Bir öğrenci sabah kahvaltısında

- Bir yumurta

- Beyaz peynir

- Bir dilim ekmek

yemiştir.

Besin maddelerinin sindirimi sonucunda öğrencinin

kanına en çok aşağıdakilerden hangisi karışır?

 

A) Vitamin       B)Aminoasit     C) Protein

D) Yağ            E) Gliserol

 

 

10.

Eşit miktarda,

I- Protein

II- Yağ

III- Karbonhidrat yıkılmasıyla

Açığa çıkan enerji miktarı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisi gibidir.

 

A) I, II, III       B) I, III, II

C) II, I, III       D)II, III, I

E)III, I, II

 

11. Canlı bir hücrenin    yapısında

 

I. Karbonhidrat

II.Protein

III.Yağ

moleküllerinden hangileri bulunur?

 

A) Yalnız l        B) Yalnız II

C) Yalnız III     D) l ve II

E) I, II ve III

 

12. Yeşil bir bitkide kompleks organik moleküllerin sentezi sırasında, aşağıdakilerden hangisi tüketilmez?

 

A) Glikoz      B) Nükleotid

C)Aminoasit   D) Yağ asidi

E)Enzim

 

13. Ototrof canlıların tümünde;

I. Işık enerjisinden doğrudan yararlanma

II.  Klorofile sahip olma

III. ATP sentezleme

IV. CO2 özümleme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 

A)Yalnız II              B) I ve III

C) III ve IV            D) I, II ve IV

E) II, III ve IV

 

 

14. Yağlarla ilgili;

I- Enerjiye çevrilirler

II- Yıkımı için su kullanılır.

III- Isı kaybını önlerler.

IV- Yapı taşları aminoasitlerdir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız l       B) Yalnız II

C) l ve II         D) l, II  ve III

E) II III ve IV

15. Verilen besin zinciri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) X canlısı saprofit (çürükçül) bir canlıdır.

B) Y canlısı herbivor (otçul) bir canlıdır.

C) Z canlısı karnivor (etçil) bir canlı olabilir.

D) Enerji akışı X ten Z ye doğrudur.

E) X ototrof bir canlıdır.

 

16. II. Dünya savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmış, bu bölgelerde ve civar alanlarda onlarca yıl ot dahi yetişmediği gözlenmiştir. Bu duruma;

I. Saprofit canlılar ve diğer mikroorganizmalar yok olmuştur.

II. Toprak aşırı derecede ısınmıştır.

III. Doğal besin zincirleri bozulmuştur.

olaylarından hangileri neden olmuştur?

 

A) Yalnız I         B) I ve II

C) I ve III           D) II ve III         E) I, II ve III

 

19.

I. Hücre zarından geçebilme

II. Enerji kaynağı olarak kullanılabilme

III. İnce bağırsaktan emilme

özelliklerinden hangileri glikoz, aminoasit ve yağ asitlerini vitaminlerden ayırır?

 

A) Yalnız l                B) Yalnız II

C) Yalnız III              D)l ve II

E) II ve III

 

20.

I. 3 mol maltoz yıkımı

II. 4 mol Sükroz yıkımı

III. l mol glikojen yıkımı

sırasında açığa çıkan glukoz sayısı azdan - çoğa doğru nasıl sıralanır?

A) I, II, III             B) III, II, l

C) II, III, l              D) II, l, III

E) III, l, II

21.

I. Glikojen

II.Nükleikasit

III. Nişasta

IV. Protein

Yukarıdaki organik moleküllerden hangi ikisi aynı hücrede  bulunmaz?

A) I ve II         B) l ve III

C) II ve III       D) II ve IV

E) III ve IV

 

22. Aşağıdakilerden hangisi depolanan karbonhidratların özelliklerinden biri değildir?

 

A) Yapı birimleri monosakkarittir.

B) Ribozomda sentezlenirler.

C) Enerji hammaddeleridir.

D) Dehidrasyon ile sentezlenirler.

E) Monomerleri glikozid bağı ile birbirine bağlanırlar.

 

23.

I - Aminoasit

II- Yağ

III- Su

IV- Vitamin

V- Glikojen

Yukarıda verilen besinlerden hangileri daha küçük  parçalara ayrılmadan hücre zarından geçe bilir?

 

A) II ve V           B) III ve IV

C) I, III ve IV     D) l,III ve V

E) II, III ve IV

 

24. Organik moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 

A) Glikojen hayvansal hücrelerde depo maddesidir.

B) Tüm canlılarda depolanma şekilleri aynıdır.

C) Selüloz bitkisel hücrelerin yapı maddesidir.

D) İlk olarak enerji verici olarak karbonhidratlar kullanılır.

E) Dissakkaritler sindirilmeden kana geçemezler.

 

25.

I- Sükroz

II- Maltoz

III- Vitamin

IV-  Nişasta

V-  Laktoz

Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hücre zarından geçebilmek için hidrolize uğraması gerekir?

 

A) II, III, IV

B) I, II, IV, V

C) I, IV, V

D) III, IV, V

E) I, II, III, IV, V

26. Aşağıdakilerden hangisi yağların

özelliği değildir?

 

A) Hücre zarının yapısına katılma

B) Enerji ihtiyacını karşılama

C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma

D) Bazı hormonların yapısına katılma

E) Soğuktan korumayı sağlama

 

27. Bitkisel bir hücrede aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin sentezi görülmez?

 

A) Sükroz        B) Fruktoz

C) Glikojen      D) Lipit

E) Selüloz

 

 

 

 

 

 

28.

- Glukoz

- Yağ asidi

- Maltoz

- Aminoasit

- Vitamin

Yukarıdaki besinleri içeren kültür ortamına parazit        omurgasız bir hayvan konuluyor.

Hayvan, yukarıdaki        besinlerden hangisini hücre içine alamaz?

A) Glikoz        B) Yağ asidi

C) Vitamin      D) Aminoasit

E) Maltoz

 

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri