İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3397
Son Üyemiz:ybtdpizzej
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7006583
Miyoz Mayoz Bölünme testleri PDF Yazdır e-Posta
Salı, 08 Mart 2011 19:09

 

HÜCRE – BÖLÜNMESİ

 

1.       Aşağıdakilerden hangi madde ikilisi, hayvansal hücre zarını oluşturur?

A)Yağ-protein                 B)Nükleik asit-nişasta

C)Nişasta-Yağ                 D)Protein- nükleik asit

 

 

 

2.       Hücreye gerekli enerjiyi sağlayan cisimcik,aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çekirdek                   B)Mitokondri

C)Ribozom                   D)Kofül

 

 

 

3.       Aşağıdakilerden hangisinde hücresel yapı yoktur?

A)Elma                          B)Kıyma

C)Tuz                             D)Domates

 

 

 

4.       Yapıları ve görevleri aynı olan hücre topluluğu, aşağıdakilerden hangisini meydana getirir?

A)Dokuyu                      B)Organı

C)Sistemi                     D)Canlıyı

 

 

 

5.       Epitel hücreleri ile soğan zarı hücresinin neleri farklıdır?

A)Zarları                        B)Çekirdekleri

C)Sitoplazması                 D)Şekilleri

 

 

 

6.       Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün özelliğideğildir

A)Ribonükleik asit moleküllerinden yapılmışlardır.

B)Nükleotit dizilerinden yapılı dev moleküllerdir.

C)Işık mikroskobunda görülmeyip, elektron mikroskobunda görünürler.

D)Eşlenerek kendine benzer moleküller yapabilirler.

 

7.  Bitkilerle hayvanlar arasında aşağıdakilerden hanğisi ortaktır?

A)Solunumda oksijen alıp, karbondioksit vermeleri.

B)Hücrelerinin yapı bakımından ayrı olması

C)Artık maddelerin vücuttan dışarı atılması.

D)Uyartılara karşı aynı sürede tepki göstermeleri

 

8.  Aşağıdakilerden hangisi mikroskopta incelenecek olan materyali boyamada kullanılmaz?

A)Etil selüloz  B)Ezim çözeltisi

C)İyot eriyiği     D)Iugol eriyiği

 

9.  Hareket enerjisi ‘’ ile’’ bakine’’ arasında bir ilişki var dır.’’ Vücut enerjisi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki kurula bilir.

A)Hücre                  B)Güneş

C)Besin                 D)Akciğer

 

10.  İnsan vücudunda en fazla farklılaşmış hücre hangi dokuda bulunur.

A)Kan                     B)Kıkırdak

C)Sinir                   D)Kemik

 

11.  Aşağıdaki taneciklerden hangisi ,hayvan hücresinde bulunmaz.

A)Glikojen                 B)Lizozom

C)Plastit                      D)Mitokondri

 

12.  Hayvan hücrelerinde ,sentrozom eşlenerek hücrenin kutuplarına gider ve iğ ipliklerini oluşturur.

Yukarıda bilgi mitos hücre bölünmesinin hangi safhasında meydana gelir.

A)Metefaz              B)Anafaz

C)Profaz                 D)Telofaz

 

13.  Bitki hücresi ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur.

A)Kök,gövde ve yaprak hücreleri aynı özelliği taşır.

B)Yaprakların yeşil renkli boyası (klorofil)besin sentez eder.

C)Gövde ve kök hücreleri aynı, yaprak hücreleri ayrı özellik taşır.

D)Bitkilerin çeşitli kısımlarındaki hücreler, şekil, büyüklük ve görevleri yönünden farklılık gösterir.

 

14.  Hücerede ATPyapımından görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir.

A)Ribozom            B)Lizozom

C)Mitokondri         D)Sentrozom

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi,hayvan hücrelerinde bulunmaz.

A)Lökoplast                           B)Hücre zarı

C)Stoplazma                    D)Mitokondri

 

 

16.  Hücrede enerji elde etmekle görevli bölüm hangisidir.

A)Ribozom                            B)Mitokondri                C)Çekirdek                            D)Golgi aygıtı

 

17.      Hangisi bitki hücresinde bulunmaz.

A)Hücre zarı                                B)Omur ilik                C)Kromozom                               D)Sitoplazma

 

18.  Hücrede proteinleri oluşturacak amino asitleri belli bir sıraya göre ve belli bir sayıda bir birine bağlayan kısım hangisidir.

A)Mitokondri                           B)Ribozom                          C)Lizozom                                D)Hücre zarı

 

19.  İyot lügol maddelerinin çözeltileri hangi renge boyarlar.

A)Sarı   B)Pembe   C)Mavi   D)Açık kırmızı

 

20.      İnsan vücudunda, çekirdeği bulunmayan hücre aşağıdakilerden hangisidir.

A)Alyuvarlar                        B)Üreme hücreleri

C)Vücut hücreleri           D)Ak yuvarlar

 

21.  Hücre kısımlarından hangisi cansısdır.

A)Hücre zarı                            B)Kromatin iplik                C)Stoplazma                             D)Hücre duvarı

 

22. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır.

A)Hayvan hücrelerinde,hücre çeperi yoktur.

B)Bir bitkinin bütün hücreleri aynı büyüklüktedir.

C)Hayvan vücut hücrelerinin çekirdeği vardır.

D)Hücre için gerekli  besin maddeler zar şeklindeki küçük deliklerden içeri alınırlar.

 

23.Hücrede ribozomların görev yapamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar.

A)Enerji üretimi durur.

B)Artık maddeler atılamaz.

C)Hücre büyüyüp gelişemez.

D)Hücre zarı geçirgenliğini yitirir.

 

24. Aşağıda hangi hücre cisimciğinin görevi yanlış belirtilmiştir.

A)Kloroplast=>fotosentez

B)Mitokondri=>enerji üretimi

C)Ribozom=>protein sentezi

D)Golgi cisimciği=>solunum

 

25.Fotosentezin gercekleştiği hücre cisimciği, aşağıdakilerden hangisidir.

A)Lizozom           B)Mitokondri

C)Kıoroplast         D)Golgi

 

 

26. Aşağıdakilerin hangisinin yapısında DNA molekülleri bulunur.

A)Kromatin iplik                     B)Çekirdek zarı

C)Hücre zarı                             D)Hücre çeperi

 

 

27.Aşagıdakilerden hangisi sitoplazmanın özelliği değildir.

A)Kolloit olma                         B)Yarıgecirgen olma

C)Yarısaydam olma                  D)Koyurekli olma

 

 

28.Hangi organelin farklı sayıda olması iki hücrenin farkı miktarda protein yapmasına sebep olur.

A)Ribozomun               B)Mitokondrinin

C)Golginin

D)Endoplazmik Reti kulumun

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri