İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3360
Son Üyemiz:luhcaptvmj
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6994864
Canlıların Sınıflandırılması Testi PDF Yazdır e-Posta
Salı, 08 Mart 2011 19:00

 

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

 

1. Aynı tür iki canlının hangi özellikleri kesinlikle aynıdır?

A)                 Cinsiyeti - beslenme türü

B)                 Protein sayısı - beslenme türü

C)                 Üreme çeşidi - kromozom sayısı

D)                 Kromozom sayısı - gen yapısı

E)                 Kromozom sayısı - gen sayısı

 

2. Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında ayırt edici özellik olarak kullanılmaz?

 

A)     Gen benzerliği

B)     Verimli birey oluşturma

C)     Kromozom sayısı

D)     Protein benzerliği

E)     Anatomik benzerlikler

 

3.

I. Felis domesticus

II. Salmonella

III. Pinus nigra

Yukarıda verilenlerden hangileri tür ismidir?

 

A)     Yalnız I

B)     Yalnız II

C)     Yalnız III

D)     I ve II

E)     I ve III

 

4. Bakteriler hangi özelliklerine göre gruplara ayrılmazlar?

 

A)     Enzimlerine

B)     Gram boyasına

C)     Şekillerine

D)     Oksijene duyulan ihtiyaca

E)     Beslenmelerine

 

5. Aslan ile koyun en küçük hangi sınıflandırma biriminde ortaktır?

 

A)     Şube

B)     Sınıf

C)     Takım

D)     Cins

E)     Aile

 

6. Felis domesticus şeklindeki bir adlandırma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)     Bir canlı türü adıdır.

B)     Bireylerinin kromozom sayısı aynıdır.

C)     Felis tigris ile aynı cinste yer alır.

D)     Yaşadığı ortama göre yapılan sınıflandırmadır.

E)     Kendi aralarında verimli döller oluştururlar.

 

7. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde canlılar arası benzerlik en fazladır?

 

A)     Çiçekli bitkiler

B)     Otçullar

C)     Omurgalılar

D)     Kediler

E)     Balıklar

 

8. Çiçekli bitkilerin sınıflandırılmasına aşağıdaki özelliklerin hangisine bakılarak başlanır?

 

A)     Tohumların meyve kabuğu ile örtülü olup olmamasına

B)     Üreme şekillerine

C)     Tohum içindeki çenek sayısına

D)     Yaprakların damarlanmasına

E)     Kambiyumun olup olmamasına

 

9. Sınıflandırma birimlerinde türden aleme doğru gidildikçe artan özellik,

I. Yapısal protein benzerliği

II. Farklı gen sayısı

III. Birey sayısı

IV. Anatomik yapı benzerliği

verilenlerden hangileri olabilir?

 

A)     II ve III

B)     III ve IV

C)     I, II ve IV

D)     I, III ve IV

E)     II, III ve IV

 

10. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A)     Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır.

B)     Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir.

C)     Aynı tür içindeki canlıların cinsleri farklı olabilir.

D)     Bir familya içinde çok sayıda tür olabilir.

E)     Aynı tür içindeki canlılar çiftleştiklerinde verimli bireyler oluştururlar.

 

11.

I. DNA

II. Ribozom

III. Hücre zarı

IV. Mitokondri

Yukarıda verilen hücreye ait yapılardan hangileri prokaryotlarda, protistalarda, mantarlarda, bitkilerde ve hayvanlarda ortak olarak bulunur?

 

A)     I ve II

B)     I ve III

C)     II ve III

D)     I, II ve III

E)     I, III ve IV

 

12.

I. Beslenme biçimlerinin aynı olması

II. Kısır olmayan döller oluşturabilmesi

III. Vücut büyüklüklerinin aynı olması

IV. Aynı atadan gelmeleri

Yukarıda verilenlerden hangileri aynı türdeki canlıların ortak özelliğidir?

 

A)     Yalnız II

B)     Yalnız III

C)     I, II ve IV

D)     I, III ve IV

E)     II, III ve IV

 

13. Canlılar sınıflandırılırken ilk olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine bakılır?

 

A)     Beslenme şekline

B)     Çekirdek zarına

C)     Üreme şekline

D)     Sinir şeridinin yerine

E)     Hücre sayısına

 

14.

- İç iskeleti vardır.

- Hareketi sağlayan çizgili kaslar vardır.

- Kapalı dolaşıma sahiptirler.

- Erginleri solungaç solunumu yapar.

Yukarıdaki özellikleri gösteren canlılar hangi sistematik birimde bir arada bulunurlar?

 

A)     Alem

B)     Sınıf

C)     Familya

D)     Cins

E)     Tür

 

15. Felis leo şeklindeki adlandırma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A)     Felis, cins ismini temsil eder.

B)     Sistematikte kullanılan ikili adlandırmadır.

C)     Temsil ettiği canlılar bir türe aittir.

D)     Akrabası olan canlılar leo ismine bakılarak tespit edilir.

E)     Felis leo, iki isim birden tür adını ortaya çıkarır.

 

16.

I. Hücre zarına sahip olma

II. Zarlı çekirdek bulundurma

III. Nükleik asit bulundurma

IV. Zarlı organel bulundurma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri ökaryotik canlıları prokaryotik canlılardan ayıran özelliklerdendir?

 

A)     Yalnız II

B)     I ve II

C)     I ve III

D)     II ve III

E)     II ve IV

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri