İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3326
Son Üyemiz:yguhsqinhh
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6983558
2012-2013 Anasınıfı yıl sonu zümre toplantı tutanağı PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 19 Mayıs 2011 22:33

…………………… ANAOKULUMÜDÜRLÜĞÜ’NE

2012-2013 Eğitim öğretim yılı Ana Sınıfı öğretmenleri Yıl Sonu Zümre Öğretmenler Toplantısını …../06/201 …………. günü saat 10.00’da okulumuz Öğretmenler Odasında, Okul Müdür ………………….. başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmeye karar vermiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Anasınıfı Öğretmeni                  Anasınıfı Öğretmeni                  Anasınıfı Öğretmeni

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış konuşması.
2- Öğretim yılının genel bir değerlendirilmesi.
3- Yıllık çalışma programının uygulanmasının değerlendirilmesi.
4- Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planlarla değerlendirme yapılması.
5- Ders araç ve gereçlerinin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi.
6- Kullanılan yöntem tekniklerin değerlendirilmesi.
7- Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
8- Belirli gün ve haftalarda, ünitelerle ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
9- Okulca yapılan sosyal faaliyet, gezi ve incelemelerin değerlendirilmesi.
10- Öğretmen veli görüşmelerinin değerlendirilmesi.
11- Dilek ve temenniler.

……/06/201
Uygundur

………………….
Okul Müdürü

………………….. ANAOKULUMÜDÜRLÜĞÜNE

2012-2013 Eğitim öğretim yılı Anasınıfı öğretmenleri Yıl Sonu Zümre Öğretmenler Toplantısını …../06/201 …………… günü saat 10.00’da okulumuz Öğretmenler Odasında, Okul Müdür …………………. başkanlığında toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüşlerdir.

KURUL TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : …./06/201
Toplantı No : 2
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantı Başkanı :
Toplantı Yazmanı :
Toplantıya Katılanlar:

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Okul Müdürü başarılı bir öğretim dönemi geçirildiğini söyleyerek toplantının açılışını yaptı. Yapılan yoklamada tüm üyelerin hazır olduğu görüldü. Zümre yazmanı olarak …………………… seçildi. Gündem maddelerini okuyarak, eklenmesi ve çıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu. Yeni bir madde teklif edilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.

2. ………………….; öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaparken; başarılı, verimli bir sene geçtiğini, eğitsel sosyal ve kültürel açıdan birçok etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu etkinlikleri yaparken velilerin işbirliğinden yararlanıldığını belirtti.

…………………; İkinci dönemdeki ünitelerin çoğunun yıl sonuna yetiştirildiğini fakat birinci dönem ünitelerinde öğretmen yokluğundan kaynaklanan eksikliklerin olabileceğini belirtti.

…………………….; Bu öğretim yılında hedeflenen birçok etkinliği başarıyla gerçekleştirdiklerini, ancak elde olmayan nedenlerle bazı etkinliklerin gerçekleştirilemediğini söyledi. Ancak önümüzdeki öğretim yılında velilerle diyaloğun arttırılmasına ve çevrenin şartlarına ve durumuna göre etkinliklerin planlanması gerektiğini belirtti.

Sınıf içi panolar ve koridor panoları belirli gün ve haftalara uygun olarak düzenlenmiş ve öğrenci çalışmalarının panolarda sergilenmesi sağlanmıştır dedi.

3. …………………..; Yıllık çalışma programının başarılı olarak uygulandığını, sonuçta yapılmasının eğitim öğretimin düzenli ve disiplinli bir şekilde işlemesi bakımından yararlı olduğunu belirtti.

……………………….; Yıl içinde yapılan belirli gün ve haftalardan kutlamalarının, veli toplantılarının ve önem arz eden çalışmaların öğretmenlerin işbirliği ile ve Okul Müdürü’nün koordine etmesiyle çok yararlı olduğunu ve yıllık çalışma programı anasınıfı öğretmenleri tarafından uygulanarak dönemin başarıyla bitirildiğini söyledi.4. ……………………….; Bu yıl hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık planların başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak konuların yetiştirildiğini söyledi. Ünitelendirilmiş yıllık planlarda belirlenen hedef ve davranışlar; üniteler haftalara bölünerek, konularla ilişki kurularak işlendiğini tespit ettiğini söyledi. Günlük planlarda da haftalık plana uyumlu konu, hedef ve davranışların bulunduğunu çalışmaların ve hazırlıkların buna göre yapıldığını söyledi. Günlük planlar hazırlanırken belirli gün ve haftalarla ilgili konulara da yer verildiğini ekledi.

5. ……………………..; Öğrencinin, okul, sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için, önceden kazandırılmak istenen davranışların pekiştirilmeye çalışılmasına, bu konuda aile ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini söyledi.

……………………..; Okul araç ve gereçlerinin öğrencinin öz malıymış gibi dikkatli ve özenle kullanılması için öğrencilere gerekli davranışların kazandırılmasına çalışıldığını belirtti. Okulda gerekli araç gereçlerin çoğunun bulunduğunu ailelerinde istenilen araç gereçleri çocuklarına zamanında aldığını belirtti.

…………………..; Özellikle derslerde oyuncaklardan, kuklalardan, çeşitli video CD lerden yeterince yararlanıldığını belirtti.

6. ……………………….; Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti, gerektiğinde konunun önemli noktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştırdığını söyledi.

……………………..; Derslerin ve konuların özelliğine göre gözlem, inceleme, gezi vb. yapılmasının daha somut neticeler verdiğini söyledi.

…………………; Öğrencilerin gün içinde bilgi, beceri ve davranışları pekiştirebilmeleri ve kalıcı olabilmesi için fazla zaman almamak şartıyla, eğlenceye yönelik boyama gibi kısa ev ödevlerinin verilmesinin faydalı olduğunu söyledi.

7. …………………..; Yıl sonu itibariyle bütün öğrencilerin hedeflenen bilgi ve beceri düzeyine ulaştığı tespit edildi ve başarı ortalamasının yüzde yüz olduğunu söyledi. Diğer öğretmenlerde aynı başarı düzeyine ulaştıklarını belittiler.

8. …………………….; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrencilerin halka çeşitli gösteriler sunduğunu bununla ilgili sınıf panoları ve koridor panolarında özel köşeler yapıldığını söyledi.

……………………..; Belirli gün ve haftalarla bağlantılı olarak Yeşilay Haftası, Orman Haftası gibi önem arz eden haftalarda tören öncesi haftalarla ilgili resim vb. metaryallerle panolara öğrencilerle asılarak yenilendiğini söyledi.

……………….; Anneler günü için öğrencilerle annelere hediyeler hazırlandığını söyledi.

9. …………………….; Okul içinde öğrencilerin yaptığı çalışmalar yıl sonunda sergilendi. Ailelerde bu sergiyi gezdiler. Bu sayede okul aile etkileşiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

…………………..; konferans salonunda öğrencilerin hazırlamış olduğu yıl sonu etkinliğinin halka açık olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

10. ……………………..; Velilerle diyaloğun sürekli olduğunu bununla ilgili yıl boyunca velilerle toplantılar ve görüşmeler yapıldığını belirtti.

11. ………………………..; Başarılı bir öğretim yılının geçtiğini belirterek iyi niyet dilekleriyle toplantıyı kapattı.

ALINAN KARARLAR:

1. Yıllık çalışma programının planlandığı şekilde uygulandığı;
2. Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlarda uygun şekilde hazırlandığına.
3. Ünitelerin zamanında işlendiği;
4. Kurum yönetmeliğine uygun davranışlar kazandırıldığı;
5. Ders araç ve gereçlerinin etkin olarak kullanıldığı;
6. Öğrenci başarısının yüzde yüz olduğu;
7. Belirli gün ve haftaların zamanında ve etkinliklerle kutlandığı;
8. Sosyal faaliyetler, gözlem ve inceleme gezilerinin başarıyla uygulandığı;
9. Veli toplantılarının ve görüşmelerinin gerçekleştirildiği;

.
Anasınıfı Öğretmeni                Anasınıfı Öğretmeni                    Anasınıfı Öğretmeni

 

 

…../06/2011
Uygundur

 

Son Güncelleme: Perşembe, 21 Şubat 2013 21:52
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri