İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3372
Son Üyemiz:vnfgdjsggh
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7001467
2012-2013 7.Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı PDF Yazdır e-Posta
Pazartesi, 23 Ocak 2012 17:02

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇAYLAR YİBO 7/A SINIFI
2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ            :   10/02/2012
TOPLANTI NO            :   2
TOPLANTI YERİ VE SAATİ    :  ÇAYLAR YİBO ÖĞRETMENLER ODASI/  12:30
TOPLANTIYA KATILANLAR : Güven YILDIZ, Sadık ERTAŞ, BURKAY ÇELİK, ÖZGE GÜL ELMAS,VOLKAN KERVAN, SİTEM DÜZGÜNKAYA, Mustafa SİVAS,Gökhan KILIÇ, Ali KILIÇ
    Muş Varto Çaylar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 7/A sınıfı şube öğretmenleri, 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge gereğince yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte GÜVEN YILDIZ başkanlığında toplanarak tespit ettiği gündem maddelerini görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM
1-    Açılış, yoklama ve İKY’nin 96. maddesinin  maddesinin okunması.
      2- 1. kanaat döneminin değerlendirilmesi ve sınıf başarı durumu
3- Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler ve ailenin ekonomik durumlarının değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin görüşülmesi
4- Sınıfın öğrenci başarısını artırmak için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi.
5- SBS sınavı için yapılan çalışmalar
6- Öğrenci velileriyle ilişkiler
7- Devam-devamsızlık durumu
8-   Dilek ve temenniler ve kapanış

1- 7/A şube öğretmenleri Müdür Yardımcısı Güven YILDIZ başkanlığında, öğretmenler odasında, 10.02.2012 tarihinde, saat 12.30’da Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı için toplandı.Yapılan yoklamada raporlu olan Hamit ERKAN hariç 7/A sınıfının derslerine giren bütün şube öğretmenlerinin toplantıda yer aldığı görüldü. İKY’nin 96. Maddesi toplantı başkanı tarafından okundu.
2- Türkçe öğretmeni Sadık ERTAŞ sınıfın Türkçeyi kullanmakta genel olarak başarılı olduğunu ve okumaya ilgi gösterdiklerini fakat Özlem KOŞAR’ın okuma yazmada sıkıntı çektiğini belirtti. Öğrencilerin topluluk önünde hazırlıklı/hazırlıksız konuşma ve şiir okuma becerilerinin gelişmesine dair olumlu bir gelişme gördüğünü belirtti. Fen ve Teknoloji öğretmeni Özge Gül ELMAS, fen dersinde genel olarak başarılı olduğunu ve Bahar BOZKURT ve Eren SEZİGEN gibi öğrencilerin gerek yazılılarda gerekse de denemelerde oldukça iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi.Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan KERVAN sınıfın yaklaşık olarak yüzde yetmişinin başarılı olduğunu söyledi. 2. dönemde bu başarı oranının daha yükseklere çıkması için gayret edeceğinin altını çizdi. İngilizce Öğretmeni Sitem DÜZGÜNKAYA sınıfın İngilizce dersine olan ilgisinde bir azalma olduğunu belirtti. Geçen sene yakalanan başarıda bir düşüş olduğunu da belirten Sitem DÜZGÜNKAYA bu dönemde derslerde daha farklı etkinlikler kullanarak ilgiyi tekrar üst düzeyde tutacağını belirtti.Matematik Öğretmeni Burkay ÇELİK öğrencilerin kendi dersinde biraz çekingen davrandığını bunun da öğrencilerin genel olarak matematik dersine yönelik olumsuz tutum sergilemesinden kaynaklandığını ama bireysel olarak birkaç öğrencinin istenilen düzeyde olduğunu belirtti.Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Mukadder ATICI  gerek malzeme yetersizliği gerekse de öğrencilerin bulundukları çevre yüzünden dünyalarının çok geniş olmamasından ötürü öğrencilerin fazla yaratıcı olamadıklarını ve bu durumun dersin akışını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa SİVAS sınıf düzeni ve öğrenci davranışları yönünden fazla sıkıntı yaşamadığını belirtti. Fakat okulun fiziki şartlarının dersin istenilen düzeyde işlenmesinde aksaklık yarattığını belirtti.
Müzik Öğretmeni Gökhan KILIÇ kendisinin bu okulun ilk müzik öğretmeni olmasının öğrencilerin müzik dersine olan ilgilerinde bir artış sağladığını gözlemlediğini belirtti.
3 .Önemli sağlık problemleri yaşayan öğrenciler bulunmamaktadır fakat dönem sonuna doğru Umut ATAÇ ve Özlem KOŞAR’ın böbreklerinde birtakım rahatsızlıkların olduğu öğrenildi. Öğrencilerin genel olarak ekonomik durumlarının iyi olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin ekonomik durumlarının onların kişilik yapısını da daha çok kavgacı ve saldırgan olmalarına sebep olduğunu ve öğrencilerin notlarının düşük olmasının nedenlerinin daha çok ailevi-sosyal ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığını sınıf rehber öğretmeni belirtti. Buna ek olarak Caner ÖZDEMİR ve Cansel ÖZDEMİR’in bazı ailesel problemlerinin olduğunu ve bu öğrencilerin bu durumlardan çok etkilendiklerini bu konuda öğretmenlerin bu konuda daha duyarlı ve ilgili olmaları sınıf rehber öğretmeni tarafından istendi. Derslerde yetersiz görülen öğrenciler için ise ders dışı saatlerde de ilgilenilmesine karar verildi.

4. Türkçe derslerinde öğrencilerinin çok kitap okumaya teşvik edilmesi ve sınıf rehber öğretmeni de olan Türkçe öğretmeninin bu konuda öğrencilere rehberlik yapması kararlaştırıldı. Derslerde öğrencilerin metin yorumlama ve dil kullanma becerilerini arttıracak çalışmalar yapılmasına ve okuduğunu anlama – anladığını yorumlama çalışmaları yapılmasına karar verildi.
Fen ve teknoloji derslerinde fen laboratuarının etkin kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğine ve derslerde mümkün olduğunca görsel araçlar kullanılmasına karar verildi.
İngilizce derslerinde görsel ve işitsel materyallere yer verilmesi ve öğrencilere temel kazandırmaya yönelik alıştırmalar yaptırılmasına karar verildi. Bununla ilgili kelime kartları ve cümle kurma alıştırmalarının üzerinde durulmasına karar verildi.
Sosyal Bilgiler derslerinde bol tekrara yer verilmesi soru cevap ve denemelere yer verilmesi kararına varıldı.
5- Haziran ayında öğrencilerimizin SBS ye gireceklerinden dolayı gerekli çalışmaların branş öğretmenlerimizin işbirliği ile yapılması kararlaştırıldı. . Şube rehber öğretmeni Sadık ERTAŞ SBS ile ilgili olarak öğrencilere gerekli rehberliğin yapılacağını belirtti. Ayrıca belli aralıklarla yapılacak olan deneme sınavlarıyla öğrencilerin başarı durumlarının öğretmen idare işbirliğiyle takip edilmesi kararlaştırıldı.
6-   Şube rehber öğretmeni Sadık ERTAŞ başarıyı sağlam zemin üstüne kurulması için dört ayağı olduğunu bunların öğretmen, idare, öğrenci ve veliler olduğunu ifade ederek sık sık velilerle işbirliği yapılmasını ve ilk yazılılardan sonra sınıflarımızda veli toplantıları yapmamız gerektiğini ve il k dönem gerekli veli toplantılarının yapıldığını velilere SBS hakkında bilgiler verildiğini ifade etti.

7- Şube rehber öğretmeni Sadık ERTAŞ ilk dönemden bu yana Evin BİNGÖL, Bahar ATAÇ ve Oya AKTAŞ’ ın devamsızlık durumunun devam ettiğini, bu öğrenciler dışında başka devam sorunu olan öğrencinin olmadığını belirtti

  8- Herkes 2. kanaat döneminin başarılı geçmesini diledi. Şube Rehber öğretmeni Sadık ERTAŞ arkadaşlarına başarılar dileyerek toplantıya son verdi.

ALINAN KARARLAR

1.    Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması karar alınmıştır.
2.    Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmalarını sağlama kararı alınmıştır.
3.    Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılması kararı alınmıştır.
4.    Okul araç ve gereçlerinin daha etkili bir şekilde kullanılması kararı alınmıştır.
5.    İlerlemeci eğitim anlayışının bir gereği olarak velinin de öğrenme-öğretme sürecine dahil olmasına karar verildi. Bu konuda duyarlı davranan velilerin bu tutumlarının çeşitli yollarla pekiştirilmesine karar verilsin.
6.    Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve ilginin sağlanması için ön konuşma(fıkra, anekdot vs.) yapılması kararı alınmıştır.
7.    Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür faaliyetler duyurulacak.Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının sürekli olarak anlatılmasına karar verilmiştir.
8.    Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilere rehberlik yapılması karar alınmıştır.
9.    Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılacak. Ders çalışma programı için öğrencilere gerekli yardımın yapılmasına karar verilmiştir.
10.    Öğrencilerin kılık kıyafetleri ve beslenmeleri konusunda daha hassas davaranılmasına karar verildi.
11.    Sbs kapsamında öğrencilerde test ve sınav kültürünün geliştirilmesine karar verildi.

BURKAY ÇELİK            Mukadder ATICI            SADIK ERTAŞ
Matematik Öğretmeni            Teknoloji ve Tasarım Öğr.         Türkçe Öğretmeni
                                Sınıf Rehber Öğretmeni


VOLKAN KERVAN            SİTEM DÜZGÜNKAYA                Mustafa SİVAS
Sosyal Bilgiler Öğretmeni            İngilizce Öğretmeni              Beden Eğitimi Öğretmeni
                               
           

 ÖZGE GÜL ELMAS                         Gökhan KILIÇ                                 Ali KILIÇ                      
Fen ve Teknoloji Öğretmeni               Müzik Öğretmeni                          Medya Okur-yazarlığı
                                     Görsel Sanatlar
                                                                              


                                                                         Güven YILDIZ                                    Müdür Yardımcısı


       
   
            UYGUNDUR
             OLCAY KARATAŞ
                                                       Okul Müdürü

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
SINIF / ŞUBE : 7/A    Toplantı tarihi:

Okul No    Öğrencinin
Adı Soyadı    Kişilik
durumu
değerlen-
dirmesi    Beslenme
durumu
değerlen-
dirmesi    Sağlık
durumu
değerlen-
dirmesi    Sosyal
İlişkiler
Değerlen-
dirmesi    Ekonomik
durumu
değerlen-
dirmesi    Başarı
durumu
değerlen-
dirmesi    Problemin çözümü için ne  yapılacağı    Görevli
Personel,
 Birim
        Aktif,dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikayeti yoktur, yaşına göre boy kilo oranı normaldir    Arkadaşları ile ilişkileri iyi olan,sevilen birisidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Ders başarısı düşüktür.    Daha çok ders çalışmalı   
        Aktif, dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikayeti yoktur,yaşına göre boy kilo normaldir.    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normal bir öğrencidir.    Başarı durumu iyidir.       
        Aktif, dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu orta düzeydedir.    Başarı durumu pek iyi değildir.    Sözel sayısal derslerdeki başarısı normaldir.   
        Geçen yıla oranla bu yıl daha çok dışa dönük bir öğrenci olmuştur.    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikâyeti yoktur.    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Başarı durumu normaldir.       
        Sessiz içine kapanık,
saygılı bir öğrencidir.    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikâyeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Başarılı bir öğrencidir.    İçine kapanıklığı için rehber öğ.görüştürecek.    Rehber öğretmene yönlendirilecek.

        Aktif, dürüst,iyi huylu birisidir    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikayeti yok,boy,kilo normaldir    Arkadaşları ile ilişkileri pek iyidir.    Ekonomik durumu  normaldir.    Başarı durumu normaldir.       
        Aktif, dürüst,iyi huylu birisidir    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikâyeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu iyidir    Başarı düzeyi çok iyidir.       
        Aktif,dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder.    Kekeleme problemi var.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu iyi değildir.    Başarılı bir öğrencidir.    Şube rehber öğretmeni ilgilenecek.   
        Aktif,dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Başarı durumu normaldir.       
        Fazla aktif değildir .    Beslenme durumuna dikkat eder.    Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Başarı durumu çok iyi değildir.    Şube rehber öğretmeni ilgilenecek.    Okul-veli işbirliği yapılacak.
        Aktif,dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Başarılı bir öğrencidir.       
        İçine kapanık fakat son derece saygılı efendi bir öğrencidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.
    Başarı düzeyi normaldir.    İçine kapanıklığı konusunda rehber öğretmene yön.    Okul rehber öğretmeni ilgilenecek.
        Aktif, dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Böbrek rahatsızlığı vardır.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Başarı durumu normaldir.       
        Aktif, dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.     Başarı durumu normaldir.       
        Aktif,
dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu normaldir..       
        Fazlasıyla içe kapanık sessiz bir öğrencidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu normaldir.    Sınıf rehber öğretmeni ilgilenecek.     rehber öğretmeni içine kapanıklığı için veliyle işbirliği yapılacak
        Aktif olmayan bir öğrencidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    . Şikayeti yoktur.    Arkadaşlar ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Başarısız     Sınıf rehber öğretmeni ilgilenecek.    Okul-veli işbirliği ile sorun giderilmeye çalışılacak.


Okul No    Öğrencinin
Adı Soyadı    Kişilik
durumu
değerlen
dirmesi    Beslenme
durumu
değerlen
dirmesi    Sağlık
durumu
değerlen
dirmesi    Sosyal
İlişkiler
değerlen
dirmesi    Ekonomik
durumu
değerlen
dirmesi    Başarı
durumu
değerlen
dirmesi    Problemin çözümü için ne  yapılacağı    Görevli
Personel,
 Birim
        Aktif,
dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur,yaşına göre boy kilo oranı normaldir    Arkadaşları ile ilişkileri iyi olan, sevilen birisidir.    Ekonomik durumu normaldir    Bbaşarılı bir öğrencidir.       
        Aktif,
dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşları ile ilişkileri iyi olan,
sevilen birisidir.    Ekonomik durumu normaldir    Bbaşarılı bir öğrencidir.       
        Aktif,
dürüst,
iyi huylu birisidir    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur,yaşına göre boy kilo oranı normaldir    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu normaldir.       
        DEVAMSIZ.            .        .       
        Aktif,
dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur,
yaşına göre boy kilo oranı normaldir    Arkadaşları ile ilişkileri iyi olan,
sevilen birisidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu normaldir.       
        Aktif, dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur,
yaşına göre boy kilo oranı normaldir    Arkadaşları ile ilişkileri iyi olan,sevilen birisidir.    Ekonomik durumu normaldir.    Başarı durumu iyi değildir.    Sınıf rehber öğretmeni ilgilenecektir.    Veli-okul işbirliği yapılacaktır.
        Aktif, dürüst,
iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu normaldir.       
        Aktif,
dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu normaldir.       
        Son zamanlarda aktif bir öğrenci.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşları ile arası iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu pek iyi değildir       
        İçine kapanık bir öğrencidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu iyi değildir. Sınıf tekrarı yapmıştır.        Veli-okul işbirliği yapılacaktır.
        Aktif, iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur.    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu pek iyi değildir.        Veli-okul işbirliği yapılacaktır.
        DEVAMSIZ                           
        DEVAMSIZ                           
        Aktif,dürüst,iyi huylu birisidir.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur,    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu normaldir       
        DEVAMSIZ                           
        Sessiz içine kapanık bir öğrencidir.iyi huyludur.    Beslenme durumuna dikkat eder    Şikayeti yoktur,yaşına göre boy kilo oranı normaldir    Arkadaşları ile ilişkileri iyidir.    Ekonomik durumu normaldir    Başarı durumu normaldir    Sınıf rehber öğretmeni ilgilenecektir.    Rehber öğretmene yönlendirilecek.

Son Güncelleme: Perşembe, 21 Şubat 2013 21:35
 

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri